Znajdź nas na

FAKTY

Czy wynagrodzenie prezydenta Ostrowca Św. radni musieli ustalać na sesji nadzwyczajnej? 

Czy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego czeka powtórka z rozrywki? Kadencja nowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dopiero się rozpoczęła, a radni obradowali już na sesji nadzwyczajnej. Podcza sesji zwołanych w tym trybie głosu nie mogą zabierać mieszkańcy. A okazja do dyskusji była, bowiem podczas wczorajszej (poniedziałek, 20 maja) sesji, radni ustalali wysokość wynagrodzenia prezydenta i skład osobowy poszczególnych komisji rady. – W sprawie wyborów poszczególnych komisji, czy też komisji rewizyjnej, komisji skarg wniosków i petycji na sesji tu mieszkańcy niewiele by mieli do powiedzenia, bo to jest nasza sprawa, sprawa rady miasta – mówiła Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca rady.

Prezydium Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: od lewej Joanna Pikus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św., Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. i Stanisław Choinka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie ze Statutem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: „Rada może odbywać sesje nadzwyczajne, które przewodniczący rady ma obowiązek zwołać na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady lub na wniosek prezydenta miasta dla rozpatrzenia spraw szczególnie ważnych i pilnych.” 

Zgodnie zaś z Uchwałą Nr LXVIII/98/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy Ostrowiec Świętokrzyski wprowadzono zmiany w § 55 „najpóźniej na trzeciej sesji po wyborach rada powołuje na okres kadencji stałe komisje do określonych zadań w tym: komisję rewizyjną, komisję skarg, wniosków i petycji i komisję do spraw budżetu gminy”. 

Jakie więc szczególnie ważne i pilne sprawy zdecydowały o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskim na 20 maja, skoro w porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące:  powołania stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania, ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego, powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego, ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego?

Fragment Uchwały NR LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Uchwałą Nr LXVIII/98/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy Ostrowiec Świętokrzyski Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Wątpliwości co do trybu zwołania sesji miał Mateusz Czeremcha, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który wypowiedział się w imieniu mieszkańców Ostrowca Św. 

– Chciałbym zabrać głos w imieniu mieszkańców, ponieważ mamy nową IX kadencję już rady miasta i nasi szanowni mieszkańcy chcieliby zabrać głos na sesji, w związku z tym mam takie pytanie, czy istniała jakaś ważna przesłanka, że spotykamy się na nadzwyczajnej sesji rady miasta, bowiem porządek obrad no nie jest zaskakujący chyba dla nikogo, ponieważ są to standardowe uchwały do podjęcia o powołaniu komisji oraz wynagrodzeniu pana prezydenta. Stąd też pytam czy były jakieś ważne powody, że spotykamy się na sesji nadzwyczajnej, a nie na sesji zwyczajnej. Bowiem na sesji zwyczajnej mieszkańcy mogliby zabrać głos w Sprawach różnych – mówił Mateusz Czeremcha.   

Mateusz Czeremcha, radny miejski z Klubu PiS
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Odpowiedzi udzieliła mu Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. 

– W sprawie wyborów poszczególnych komisji, czy też komisji rewizyjnej, komisji skarg wniosków i petycji na sesji tu mieszkańcy niewiele by mieli do powiedzenia, bo to jest nasza sprawa, sprawa rady miasta. Ponieważ w tym miesiącu mamy taki zbieg sytuacji, że będziemy mieć aż trzy sesje, bo była sesja, na której ślubowaliśmy, mamy dzisiejszą sesję, właściwie dwie sesje, bo jak państwo widzieli mamy też drugą sesję po przerwie i mamy jeszcze w tym miesiącu sesję 28 maja, a więc czasu jest nazbyt mało żeby to wszystko się udało połączyć w jednym czasie. Dlatego niekiedy nie wymagajcie ode mnie tego, żeby wszystkie sesje były zwyczaje, bo będą takowe i będzie ich więcej, natomiast niektóre będą nadzwyczajne, bo po prostu czasu mamy za mało na niektóre podjęcie decyzji. A mieszkańcy zawsze mogą przyjść na sesję, posłuchać, no akurat w przypadku sesji nadzwyczajnych nie mogliby zbytnio, nie mogłabym po prostu udzielić im głosu. tak jak my nie zabieramy, tak i mieszkańcy, ale na sesjach zwyczajnych na pewno głos by mogli zabrać – tłumaczyła Irena Renduda-Dudek.  

Co ciekawe  kilka dni wcześniej, podczas sesji inauguracyjnej, jaka odbyła się 6 maja, odpowiadając na pytania radnych wówczas  jeszcze jako kandydatka na przewodniczącą rady wypowiadała się w sprawie sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

– Zarówno jedne i drugie sesje są niezbędne. Są tematy, które wymagają błyskawicznego podjęcia decyzji i szybkiego zareagowania na powiedzmy projekt, który wniesie do nas, tu pod obrady, pan prezydent miasta i wtedy uważam, że przy niewielkiej liczbie tematów, będziemy na pewno dalej kontynuować sesje nadzwyczajne. Natomiast tak jak pan wspomniał podstawą są sesje zwyczajne i myślę, że takie sesje powinny w zasadzie mieć miejsce. Bo tu jest większa swoboda wypowiedzi i są sprawy różne, gdzie radny też może zabrać głos. Przy sesjach nadzwyczajnych akurat takiej możliwości specjalnie nie ma –  podkreślała Irena Renduda-Dudek.   

Statut Gminy Ostrowiec Św. i wprowadzone do niego zmiany
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this