Znajdź nas na

FAKTY

Diecezja Sandomierska poinformowała o zaleceniach na Wielki Tydzień i Wielkanoc!

Przypominamy, że zgodnie z najnowszymi obostrzeniami w kościele może przebywać jedna osoba na 20 m² przy zachowaniu odległości przynajmniej 1,5 m. Za wyjątkiem osób sprawujących kult, wszystkich obowiązuje zakrywanie maseczką ust i nosa. Dotyczy to także modlitwy poza świątynią. Diecezja Sandomierska opublikowała dziś (26 marca) wytyczne odnośnie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Ołtarz główny w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Szewnie, Wielkanoc 2020 r. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– W związku z Wielkim Tygodniem, podczas którego będziemy celebrowali w liturgii Misterium naszego zbawienia, pamiętajmy, że „wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. (…) Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego. Kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, uczestniczących w życiu Kościoła, apelujemy do wszystkich księży Proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach – czytamy w Komunikacie Sekretarza Generalnego KEP i Ministra Zdrowia.

            Zalecenia ogólne

Ponieważ wielu wiernych spowiada się bezpośrednio przed Świętami, należy im to umożliwić z zachowaniem przepisów sanitarnych oraz wcześniejszych zaleceń kurialnych.

W trosce o chorych i starszych, kapłani mogą udzielić posługi sakramentalnej w miejscu zamieszkania o ile wspomniane osoby wyrażą takie pragnienie lub poproszą o to ich najbliżsi oraz nie będzie przeszkód natury sanitarnej.

Z racji na ograniczoną liczbę osób, które będą mogły uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego odprawianej w świątyni parafialnej, zezwala się w tym roku na jej celebrację także w kościołach rektoralnych, filialnych oraz w kaplicach zakonnych. Nabożeństwa Triduum Paschalnego nie mogą być jednak sprawowane w tej samej świątyni więcej, niż jeden raz dziennie.

Decyzja o sposobie przyjęcia Komunii św. – do ust lub na rękę – należy zawsze do wiernego natomiast kapłan nie może niczego narzucać ani głosić opinii niezgodnych z prawem Kościoła. Podczas każdej liturgii należy w związku z tym umożliwić przyjęcie Komunii Świętej, jak wyżej. Szafarz Komunii Świętej winien uprzednio zdezynfekować ręce, mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

Wiernych nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej, trzeba poinformować o możliwości i warunkach Komunii duchowej.

Przypomina się, że obowiązuje nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na zasadach, które zostały wcześniej podane. W związku z tym, prosi się duszpasterzy o organizowanie transmisji celebracji parafialnych za pomocą środków przekazu.

Zalecenia szczegółowe

Niedziela Palmowa – 28 marca

Podczas odprawiania Mszy św. zachęca się do użycia trzeciej formy liturgicznej wg. polskiej edycji Mszału Rzymskiego. Trzeba jednocześnie zaakcentować obchodzony w Niedzielę Palmową Światowy „Dzień Młodzieży”.

Wielki Czwartek – 1 kwietnia

Podczas celebracji Mszy św. Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd umycia nóg. Na zakończenie liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji (ciemnicy). Księża proboszczowie umożliwią wiernym indywidualną modlitwę, czuwając przy tym nad zachowaniem przepisów.

Kapłanom odbywającym kwarantannę poza szpitalem, zezwala się na odprawienie Mszy św. w miejscu ich przebywania. Jeśli chodzi o kapłanów hospitalizowanych jest to uzależnione od pozwolenia personelu szpitala.

Wielki Piątek – 2 kwietnia

Podczas celebracji Nabożeństwa Męki Pańskiej należy dołączyć do modlitwy powszechnej wezwanie „Za udręczonych w okresie pandemii”.

Po odsłonięciu i ukazaniu przez celebransa krzyża, zgodnie z pierwszą formą podaną w Mszale Rzymskim, adoracja krzyża dokonuje się poprzez pocałunek celebransa oraz przyklęknięcie lub głęboki skłon i śpiew pozostałych wiernych, którzy do momentu Komunii św. mają pozostać na swoich miejscach. Krzyż powinien być umieszczony na specjalnym stojaku aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Należy umieścić obok niego pouczenie, że nie można krzyża całować, zachęcając do innej formy oddania czci Chrystusowi.

Po Komunii Świętej, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony procesyjnie do Grobu Pańskiego w celu umożliwienia wiernym adoracji, jak wyżej powiedziane.

Wielka Sobota – 3 kwietnia

Zaleca się, aby tradycyjne błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych organizowane było w małych grupach i z większą częstotliwością na terenie przykościelnym, z zachowaniem przepisowych odstępów pomiędzy wiernymi. Mogą oni także sami odmówić modlitwę błogosławieństwa pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym, jak w roku ubiegłym.

Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej mają się odbyć wewnątrz świątyni. Zamiast ogniska służącego do pobłogosławienia ognia, można użyć świecy lub znicza.

W czasie „Liturgii chrzcielnej” nie ma pokropienia wiernych wodą święconą.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwietnia

Celebrans udaje się do Grobu i po adoracji Najświętszego Sakramentu intonuje tradycyjną pieśń wielkanocną, a następnie „Przed tak wielkim Sakramentem”. Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu odmawia modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski i udziela błogosławieństwa. Następnie główny celebrans może wyjść z monstrancją przed kościół i pobłogosławić parafię. Po udzieleniu błogosławieństwa kapłan chowa Najświętszy Sakrament do tabernakulum i przewodniczy dalej Mszy św. zgodnie z przepisami.

W Niedzielę Zmartwychwstania należy rozważyć zwiększenie ilości Mszy św. odprawianych w kościele parafialnym oraz w kościołach filialnych czy rektoralnych.

– Przekazując powyższe zalecenia, zachęca się wszystkich do przeżywania Wielkiego Tygodnia w duchu wiary, nadziei i miłości, mając poczucie odpowiedzialności za siebie oraz innych Sandomierz, 26 marca 2021 r. – podkreśla ks. dr Roman Janiec, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z upoważnienia księdza Biskupa Ordynariusza. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this