Znajdź nas na

FAKTY

Dodatki funkcyjne i motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat ostrowiecki – przyznane! Kto otrzymał najwięcej?

Zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z 27 lutego 2024 roku ustalono wysokość dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego. Najwyższy dodatek funkcyjny otrzymała Małgorzata Górecka-Smolińska, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim ( w wysokości 4 550 zł). Dyrektor Chreptowicza pobierać będzie również najwyższy dodatek motywacyjny, który wyniesie 2 500 zł.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, Agnieszka Rogalińska, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego i Łukasz Dybiec, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21.02.2024 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2024, poz. 234) zasadne staje się dokonanie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedmiotowy dodatek ustalany wg § 3 Uchwały Nr XLVII/309/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 czerwca 2010 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r., w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki kształtowany jest w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego. Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego następuje od dnia 1 stycznia 2024 roku – czytamy w uzasadnieniu do uchwał z 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych z Powiatu Ostrowieckiego. 

I tak Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej – dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim przyznano dodatek funkcyjny w wysokości 4 550 zł; Dorocie Waliszczak, dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, dodatek funkcyjny w wysokości 2 100,00 zł; Robertowi Wardzie –  dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 400 zł; Annie Trojanowskiej  dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dodatek funkcyjny w wysokości 2 000 zł; Małgorzacie Węglewicz –  dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim –2 700  zł; Jackowi Farysowi, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1 800 zł; Tomaszowi Łodejowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim dodatek funkcyjny w wysokości 2 300 zł;  Marcinowi Sitarzowi, dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – dodatek funkcyjny w wysokości 2 200 zł; Agnieszce Wziątek-Dryjas dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim dodatek funkcyjny w wysokości 1 900 zł; Katarzynie Krzyżanowskiej – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości  2 000 zł;  Jackowi Pająkowi, dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim –  dodatek funkcyjny w wysokości 2 300 zł; Magdalenie Kaliście-Jasiak, dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim dodatek funkcyjny w wysokości 1 500 zł; Tomaszowi Kandybie, dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim –  1 600 zł, Krzysztofowi Hapczynowi,  dyrektorowi Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dodatek funkcyjny w wysokości 2 000 zł. 

Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

DODATEK MOTYWACYJNY

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ustalił również  wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego. 

– Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/197/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009 r. późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki (załącznik Nr 1 § 5, 6, 7 i 8), Zarząd Powiatu przyznaje dyrektorom placówek oświatowych dodatki motywacyjne w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie. Po przeanalizowaniu podejmowanych działań, dokonań i sukcesów dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych proponuje się przyznanie na okres 6 miesięcy, tj. od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. dodatku motywacyjnego – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Dorota Waliszczak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzyma dodatek motywacyjny w wysokości: 2 300  (Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje się na okres 6 miesięcy, tj. od 1 marca 2024 r.-31 sierpnia 2024 r.)

Małgorzata Górecka-Smolińska –  dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzyma dodatek motywacyjny w wysokości 2 500 zł.

Robert Warda, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości: 2 400 zł.

Anna Trojanowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dodatek motywacyjny w wysokości: 2 200 zł. 

Małgorzata Węglewicz, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości –  2 300 zł dodatku motywacyjnego. 

Jacek Farys, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim – dodatek motywacyjny w wysokości: 1 900 zł.

Tomasz Łodej, dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – dodatek motywacyjny w wysokości –  1 900 zł. 
Marcin Sitarz, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – dodatek motywacyjny w wysokości –  2 100 zł.

Jacek Pająk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości – 2 100 zł. 

Katarzyna Krzyżanowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim  – dodatek motywacyjny w wysokości: 2 000 zł. 

Agnieszka Wziątek-Dryjas, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – dodatek motywacyjny  w wysokości: 1600 zł. 

Krzysztof Hapczyn dyrektor Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – dodatek motywacyjny w wysokości: 2 000 zł. 

Tomasz Kandyba, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości: 1 200 zł.

Magdalena Kalista-Jasiak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – dodatek motywacyjny w wysokości: 1600 zł. 

Informacja o przyznanych dodatkach funkcyjnych i motywacyjnych dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this