Znajdź nas na

FAKTY

Gmina Ostrowiec Św. „wybrała” bank, który udzieli jej  kredytu do 30 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2024 r.!

Jak informowaliśmy, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jaka odbyła się 30 stycznia 2024 roku, radni większością głosów (jednomyślnie) zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 30 000 000 zł. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak czytamy w opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. ogłoszeniu o zamówieniu: „ Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego z kontrasygnatą Skarbnika Miasta.”

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Chce za państwa pośrednictwem podzielić się bardzo dobrymi informacjami dla mieszkańców miasta Ostrowca Św. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski znalazło się w bardzo wąskiej, elitarnej grupie miast, miasteczek, spośród trzech tysięcy gmin w Polsce, które nie mają długów. W ubiegłym tygodniu spłaciliśmy  jednorazowo ponad 7,5 mln zł. To jest ostatnie zadłużenie miasta Ostrowca Św. W ciągu sześciu lat ponad 50 mln zł długu Ostrowca zostało spłacone. To jest bardzo ważna informacja dla naszych mieszkańców, ponieważ łatwo jest funkcjonować sięgając do kieszeni podatnika, bardzo łatwo jest podnosić podatki,  bardzo łatwo jest wprowadzać nowe opłaty, natomiast naprawdę sztuką jest funkcjonować, inwestować, remontować, mieć stałe koszty i nie zaciągać  zbędnych zobowiązań – mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej 22 stycznia 2021 roku  Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św.   

Prezydent porównał także  gminę Ostrowiec Św. do innych samorządów.

– Porównując się w benchmarkingu z miastami, które są powiedzmy w naszej okolicy, chcemy państwu też pokazać i uświadomić, że my zarządzamy pieniądzem podatników.  Zarządzamy naszym wspólnym pieniądzem i nikt nie powinien do tego lekko podchodzić.  Stąd gdybyśmy spojrzeli np. na zadłużenie miast, gmin w województwie świętokrzyskim, to ono kształtuje się mniej więcej na takim poziomie: miasto Kielce, stolica naszego województwa ponad miliard złotych długu, Stalowa Wola,  prawie 200,  Tarnobrzeg 117, Skarżysko 90, Starachowice – 52 – wyliczał Jarosław Górczyński.   Przypomniał, że każde z wymienionych  miast ponosi także odsetki na obsługę tego długu.   – W Kielcach pan prezydent Wenta, współczuję – 19 mln zł w tym roku musi oddać samych tylko odsetek. To jest olbrzymia kwota. Przypomnę otwarte baseny na Rawszczyźnie to  jest 12.13 mln zł więc za same odsetki powinien powstać kompleks otwartych basenów. Dla porównania w Starachowicach 1300 000 musi zapłacić prezydent za obsługę swojego długu. Za tylko obsługę samych odsetek  zapłaci 1 300 000. My dzisiaj jako Ostrowiec Św. możemy pokazać, że  w tej pozycji odsetki nie mamy nic. Nie musimy ponosić zbędnych kosztów, nie musimy ponosić zbędnych wydatków. I to jest bardzo ważne i bardzo istotne, abyśmy o tym mówili – dodał podczas wspomnianej konferencji prezydent Ostrowca Św.

Trzy lata później, 30 stycznia 2024 roku 17 radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Stanisław Choinka, Renata Duda, Marek Giemza, Artur Głąb, Dariusz Kaszuba, Kamil Kutryba, Mariusz Łata, Grażyna Maj, Marcin Marzec, Krystyna Dziewięcka, Andrzej Pałka, Irena Renduda-Dudek, Agnieszka Buczkowska, Włodzimierz Stec, Kamil Stelmasik, Karol Wójcik, Artur Zawadzki) zagłosowało za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 30 000 000 zł.

– Podjęcie uchwały pozwoli również na rozpoczęcie procedury przetargowej. Spłata kredytu w latach 2025-2029 została uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Wskazana kwota 30 mln zł jest górnym limitem zadłużenia, jednak podejmowane będą działania, aby nie zaszła konieczność uruchamiania całej jego wartości. W sprzyjających warunkach możliwe będzie, że kredyt nie zostanie wykorzystany, co będzie wpisane do postępowania przetargowego, jako jeden z podstawowych warunków. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski szczyciła się brakiem zadłużenia, ale wobec ambitnych planów inwestycyjnych oraz decyzji o utrzymywaniu stawek podatku od nieruchomości na niezmienionym poziomie od 2015, konieczne stało się na takiego rozwiązanie – napisano w uzasadnieniu do projektu  uchwały. 

Bank, który udzieli Gminie kredytu, miał zostać wybrany  w trybie przetargu nieograniczonego. Tak też się stało. Jak czytamy w opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w  Ostrowcu Św. ogłoszeniu o zamówieniu: „(…) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości lub części planowanego kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. 4. Kredyt zostanie uruchomiony w transzach na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanych do Wykonawcy pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Wypłata poszczególnych transz nastąpi najpóźniej trzeciego dnia roboczego od dnia przesłania dyspozycji pocztą elektroniczną. 5. W przypadku niepostawienia przez Wykonawcę kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 6. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat (2025-2029). 7. Spłata rat kredytu będzie następowała w okresach miesięcznych, począwszy od 31 stycznia 2025 do 31 grudnia 2029, do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. Wysokość rat kapitałowych: 60 rat po 500.000,00 zł. 8. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia kredytowego od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty i spłacane w okresach miesięcznych. 9. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie (np. mail), przynajmniej 3 dni przed terminem zapłaty. 10. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Zamawiający (Kredytobiorca) złoży odmienną dyspozycję na piśmie. 11. Oprocentowanie kredytu składa się ze zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej w pierwszym dniu miesiąca za który naliczane są odsetki oraz marży Wykonawcy (stałej w okresie obowiązywania umowy). Jeżeli WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną przyjmowane będzie, że stawka WIBOR 1M będzie wynosić 0. 12. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego z kontrasygnatą Skarbnika Miasta.” 

Wśród wykonawców, którzy złożyli swoje oferty znaleźli się:

1. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 15A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,  Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Departament Sektora Publicznego), ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Lider: SGB-Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23 a, 60-462 Poznań, pozostali Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Ożarowie, ul. Długa 14, 27-530 Ożarów, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Bank Gospodarstwa Krajowego (Region Świętokrzyski), ul. Silniczna 5, 25-515 Kielce.

Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this