Znajdź nas na

FAKTY

Gminy Kunów, Bałtów i Ćmielów liczą na środki unijne! Mają pomysły na co je wydać! [FOTO]

Realizacja projektu muzeum na otwartym powietrzu w ruinach dawnej walcowni w Nietulisku Dużym na terenie gminy Kunów, rozwój infrastruktury drogowej, kanalizacji, a także tworzenie dobrych warunków pod zabudowę jednorodzinną na terenie gminy Ćmielów, czy rozwój turystyki rowerowej i polityki senioralnej w gminie Bałtów – to jedne z najważniejszych priorytetów wymienianych przez włodarzy tych gmin w aspekcie porozumienia międzygminnego, zawartego 25 maja w Skarżysku-Kamiennej przez 17 samorządów z terenu województwa świętokrzyskiego. Na lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy wyznaczono gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Spotkanie miało miejsce we wtorek, 7 września w Ostrowieckim Browarze Kultury. Oprócz przedstawicieli 17 samorządów, uczestniczył w nim Jacek Sułek, dyrektor departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Od lewej Joanna Suska Burmistrz Ćmielowa, Lech Łodej Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie i Hubert Żądło Wójt Gminy Bałtów. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Najpierw utworzenie porozumienia o współpracy, zawartego przez 17 samorządów z terenu  województwa świętokrzyskiego, a później także wybór lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy, którym została gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Porozumienie pozwoliło na rozpoczęcie prac nad Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Na możliwość pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej liczą samorządy Kunowa, Ćmielowa i Bałtowa. 

– Wierzę w to bardzo głęboko, że porozumienie da nam dużo, jeśli chodzi o gminę Kunów. Jesteśmy największym zrzeszeniem samorządów w Polsce. Jest moc w takiej grupie, aby te pieniądze i środki unijne dla poszczególnych gmin, które zawarły porozumienie w nowej perspektywie, wykorzystać maksymalnie – mówi Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie.

Dodaje, że gmina Kunów najpierw zabezpiecza priorytetowe potrzeby mieszkańców, dopiero później może pozwolić sobie na rozwój pozostałych obszarów. 

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie (po prawej) po podpisaniu porozumienia z Jarosławem Górczyńskim, prezydentem Ostrowca Św. (po lewej)
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– W gminie Kunów mamy w co inwestować. Trzeba brać pod uwagę tę możliwości i te priorytety, które są w obowiązującym projekcie. Wiem, że jest możliwość zorganizowania wspólnej komunikacji,  inwestowania w turystykę, w politykę senioralną. My w tych obszarach mocno działamy i właśnie na rozwój tych dziedzin tych środków nam brakuje. Sztandarową i wielomilionową inwestycją w naszej gminie jest utworzenie muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym, na terenach po byłej walcowni, gdzie jest spory obszar, bo aż kilkanaście hektarów do zagospodarowania. Jako gmina sami nie moglibyśmy tego wykonać. Zawsze jest jednak coś ważniejszego do zrealizowania, jak wielomilionowa oczyszczalnia ścieków w Kunowie, czy skanalizowanie gminy. Kolejna rzecz to inwestycja w potencjał ludzki: mamy Dzienny Dom Senior+, kończymy projektować DPS na 70 osób w Miłkowskiej Karczmie, wykonujemy Środowiskowy Dom Samopomocy  w Dołach Biskupich. Liczymy na pomoc właśnie z tego źródła finansowania w tej mocnej grupie 17 samorządów – wyjaśnia Lech Łodej.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa dodaje, że porozumienie zawarte pomiędzy 17 samorządami w maju bieżącego roku, to duża szansa na rozwój  dla reprezentowanej przez nią gminy. 

– Zawsze powtarzam, że „współpraca popłaca, a razem możemy więcej”, w związku z tym zrzeszamy się. 24 maja podpisaliśmy porozumienie międzygminne, dziś wyznaczamy lidera tego porozumienia. Z ramienia samorządu Ostrowca Świętokrzyskiego, tę funkcję pełnić będzie Jarosław Górczyński, prezydenta Ostrowca Św. – mówi Joanna Suska. 

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. (po lewej) i Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wyjaśnia, że prace  co do opracować dokumentów, czy oczekiwań finansowych w aspekcie pozyskiwania środków przez poszczególne samorządy, są już szeroko zakrojone. 

– Jesteśmy największym tego typu porozumieniem w Polsce, więc i nasza karta przetargowa będzie mocna, mam nadzieję, że w ślad za tym pojawią się  źródła finansowania wielu dobrych projektów. Stawiamy na rozwój dużych aglomeracji, jak i mniejszych miejscowości. Zaproszenie do współpracy tak małej gminy, jaką jest Ćmielów, jest dla nas dużym wyróżnieniem. Pojedynczy samorząd nie jest w stanie opracować tak złożonej dokumentacji projektowej, aplikującej o środki unijne, stąd też te dokumenty strategiczne są opracowywane „globalnie” przez specjalistów, aby w konsekwencji  wygenerowało to  otrzymanie środków finansowych, na które gminy liczą. Mała gmina Ćmielów nie jest w stanie wygenerować na inwestycje, takiej kwoty z budżetu, ale zabezpieczamy środki na wkłady własne i to stwarza możliwość rozwoju – zapewnia burmistrz Ćmielowa. 

Wyjaśnia, że priorytetem w gminie Ćmielów jest rozwój infrastruktury drogowej.

– To jest priorytet numer jeden. Nasza gmina staje się atrakcyjna pod względem zabudowy jednorodzinnej. W ubiegłym roku wydaliśmy 10 decyzji o warunkach zabudowy, w tym roku już 40 takich decyzji. Stąd też musimy zadbać o  infrastrukturę towarzyszącą: kanalizację, oświetlenie, a także dojazd do tych gruntów –  wylicza Joanna Suska.

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego i Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów dodaje, że w nowej perspektywie unijnej,  liczyć będą się wnioski zintegrowane na kilku gminach.

– Czyli na terenie kilku  gmin wykonujemy podobne inwestycje.  W związk z tym konieczne jest takie zrzeszenie, aby móc takie środki pozyskać. Część środków będzie skierowana  tylko dla takich porozumień. Gdyby gmina Bałtów nie uczestniczyła w żadnym porozumieniu, to bylibyśmy wyłączeni z dofinansowania. Gmina Bałtów i gmina Waśniów, dwie gminy z powiatu ostrowieckiego są w obszarze strategicznej interwencji, jako gminy zagrożone marginalizacją ze względu na wskaźnik zaludnienia – wyjaśnia Hubert Żądło.

Przypomina, że wraz z gminą Ćmielów, Kunów, Brody, a także Tarłów, gmina Bałtów znalazła się w Obszarze Strategicznej Interwencji „Srebrna Dolina Kamiennej”, które jest taką alternatywą do pozyskiwania środków z nowej perspektywy unijnej.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Pierwsze pomysły, jakie się przestawiały to inwestycje nakierowane na ruch rowerowy, transport zbiorowy mieszkańców, czy  utworzenie  miejsc do ładowania samochodów elektrycznych. To wstępne propozycje.  Nowa perspektywa unijna to także szansa na rozwój infrastruktury: wodociągowej,  kanalizacyjnej i drogowej. To czynniki, które warunkują dalszy rozwój – podkreśla wójt gminy Bałtów.

Galeria foto: Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-10
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-10

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. (po lewej) i Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. (po lewej) i Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-9
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-9

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-8
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-8

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-7
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-7

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-6
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-6

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-5
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-5

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-3
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-3

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-2
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-2

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-1
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-1

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-19
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-19

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-18
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-18

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie (po prawej) podpisuje porozumienie z Jarosławem Górczyńskim, prezydentem Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie (po prawej) podpisuje porozumienie z Jarosławem Górczyńskim, prezydentem Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-17
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-17

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-16
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-16

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-15
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-15

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-14
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-14

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-13
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-13

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-12
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-12

NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-11
NaOSTROinfo Porozumienie Gmin Podpisanie Umowy-11

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego i Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego i Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this