Znajdź nas na

FAKTY

Karol Wójcik przystąpił do Ruchu Marka Materka, teraz pracuje w Urzędzie Miasta w Starachowicach!

Karol Wójcik, radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który przystąpił do Ruchu Marka Materka pracuje w Urzędzie Miasta w Starachowicach na stanowisku inspektora w Biurze Prezydenta Miasta. Zapytaliśmy jaki jest zakres jego obowiązków, wynagrodzenie, co zdecydował o wyborze jego kandydatury na to stanowisko, a także czy jego zatrudnienie ma związek z tym, że został jednym z członków Ruchu Marka Materka.

Od lewej: Karol Wójcik, radny rady Miasta Ostrowca Św. i Marek Materek, prezydent Starachowic Źródło: FB Marek Materek

Karol Wójcik w 2018 został radnym Rady Miasta Ostrowca Św. startując z list Prawa i Sprawiedliwości. Był „jedynką” ostrowieckiego PiS-u z okręgu numer 2 (osiedla Częstocice, Kolonia Robotnicza, Kuźnia, Trójkąt, Śródmieście). 21 lutego 2019 roku podczas sesji Rady Miasta Ostrowca Św. złożył rezygnacje z członkostwa w klubie PiS. 31 maja 2022 roku informowaliśmy o jego przystąpieniu do Ruchu Marka Materka.

Okazuje się, że z początkiem września ostrowiecki radny zatrudniony został w… Urzędzie Miasta w Starachowicach na stanowisku inspektora w Biurze Prezydenta Miasta. 

– Pan Karol Wójcik dysponuje niezbędną wiedzą, kompetencjami oraz doświadczeniem zawodowym, które odpowiada na potrzeby tut.  Urzędu i charakterystykę zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy, jak również wyraził gotowość do podjęcia pracy od 1 września 2022 roku oraz zawarcia umowy na czas określony (do czasu powrotu pracownika zatrudnionego na tym stanowisku po jego usprawiedliwionej nieobecności) – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisał się Janusz Koza, sekretarz Miasta Starachowice. 

Na stanowisku pracy, jakie aktualnie piastuje Karol Wójcik nie został jednak ogłoszony nabór. Starachowicki urząd powołuje się bowiem na art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 530 t.j.) 

– Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego – czytamy.

W Urzędzie Miasta w Starachowicach poprosiliśmy również o przekazanie zakresu obowiązków, przewidziany stanowisku, które objął Karol Wójcik. Znajdują się w nim m.in.: obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń kolegium Prezydenta Miasta, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów Prezydenta Miasta, realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej, w tym organizacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami, prowadzenie spraw związanych z repatriacją osób narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego, organizowanie spotkań Prezydenta z jubilatami obchodzącymi setną rocznicę urodzin, inicjowanie i koordynowanie współpracy Miasta z miastami partnerskimi, podejmowanie działań nastawionych na budowę silnej marki Miasta przez inicjowanie przedsięwzięć i koordynację działań promocyjnych, realizowanych przez Urząd, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców, w tym współorganizacja miejskich imprez kulturalno-rozrywkowych, współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych ze wsparciem dla cudzoziemców w procesie adaptacji oraz podejmowanie działań, mających na celu integrację cudzoziemców ze społecznością lokalną, opracowywanie informacji związanych z działalnością Prezydenta Miasta Starachowice oraz funkcjonowania Miasta i Urzędu Miejskiego, współpraca  z komórkami organziacyjnymi Urzędy, jednostkami organziacynymi oraz spółkami  przy realizacji polityki informacyjnej, prowadzenie banku informacji o Mieście i instytucjach w nim działających, prowadzenie i redagowanie miejskiej strony internetowej www.starachowice.eu, oficjalnych profili Miasta na portalach społecznościowych oraz pomoc w przygotowaniu materiałów do TV Ratusz, stałe monitorowanie mediów w zakresie informacji o Mieście i funkcjonowaniu Urzędu, wykonywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji fotograficznej związanej z działalnością samorządu.

Zapytaliśmy również, czy zatrudnienie Karola Wójcika w Urzędzie Miasta w Starachowicach ma związek z tym, że został jednym z członków komitetu Marka Materka.

– Prowadzona działalność społeczna, bądź polityczna nie ma wpływu na zatrudnienie Pana Karola Wójcika – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez Urząd Miasta w Starachowicach. 

Źródło: Urząd Miasta w Starachowicach

Z umowy o pracę, o której skan poprosiliśmy, pomimo, że Karol Wójcik jest radnym Rady Miasta Ostrowca Św. a jego oświadczenie majątkowego jest jawne (Art. 24i Ustawy o samorządzie gminnym) wykreślona została wysokość wynagrodzenia.  Przypomnijmy, że zgodnie z oświadczeniem majątkowym złożonym 29 kwietnia 2022 roku Karol Wójcik zatrudniony był w dwóch szkołach Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Św. (nauczyciel),  także Liceum Ogólnokształcącym imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św. (nauczyciel). Z tytułu zatrudnienia w 2021 zarobił 67 637,08 zł, z „tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich” – 20 539, 1 zł ( w tym dieta Przewodniczącego Rady Osiedla – 1800 zł), z tytułu umowy o dzieło – 1100 zł, z tytułu umowy zlecenia – 500 zł, z tytułu najmu nieruchomości – 6000 zł. Radny podał także zarobki swojej żony, które wyniosły 25 424, 57 zł.

Do tematu wrócimy.  

Fragment oświadczenia majątkowego Karola Wójcika Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this