Znajdź nas na

FAKTY

Konsultacje zmian Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego do konsultacji zmian w Programie Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Poddaje się konsultacjom społecznym zmianę Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 poprzez dodanie:

  1. W Rozdziale XI – Priorytetowe zadania publiczne punktu 13 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z przeznaczonymi środkami finansowymi w wysokości 100 000,00.
  2. W Rozdziale XII – Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu, zadania 13 w ramach działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej ” – 100 000,00 PLN

Pozostałe zapisy Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. nie ulegają zmianie.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 02.06.2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę Nr 3805/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian do Programu należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 09.06.2021 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu):

  • pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „Konsultacje zmiany Programu Współpracy”,

Ponadto zmiany w Programie dostępne będą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Pauliną Woźniak, telefon 41 342-11-31 – pracownikiem ROPS.

Pliki do pobrania

  • Formularz do konsultacji (plik w formacie Word o rozmiarze 43 kB) – pobierz formularz

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this