Znajdź nas na

FAKTY

Lech Łodej: Pod względem inwestycji, to był bardzo dobry rok dla naszej gminy!

Pomimo pandemii koronawirusa, rok 2020 zapisze się w historii Kunowa, jako czas inwestycji. Po latach udało się zakończyć procedurę komunalizacji drogi w Rudce, mieszkańcy bloków przy ulicy Prostej w Kunowie po blisko 40 latach doczekali się jej remontu, rozpoczęto prace nad budową kanalizacji na ul. Ostrowieckiej, Okrężnej i Szkolnej w Janiku oraz ul. Grabowieckiej w Kunowie. Gmina Kunów przystąpiła także do międzygminnego porozumienia w ramach Srebrnej Doliny Kamiennej, włączona została także do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. – Tak naprawdę pandemia w niczym nam nie przeszkodziła. Oczywiście mam na myśli inwestycje, ponieważ wprowadzone obostrzenia utrudniły nam kontakt z mieszkańcami. Tego niestety nam w tym roku brakowało najbardziej. Nie odbyły się ani Jarmark Bożonarodzeniowy, ani Kiermasz Wielkanocny, nie mogliśmy zorganizować Dni Kunowa, tradycyjnych dożynek, czy zaduszek muzycznych. Nasze siły postanowiliśmy spożytkować więc w poprawę infrastruktury, a tym samym jakości życia naszych mieszkańców – wyjaśnia Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów.

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów. Fot. Łukasz Grudniewski

– Wszystkie zadania inwestycyjne, które zaplanowaliśmy w 2020 roku, zostały zrealizowane. Udało się przebudować drogi, które od lat czekały na remont, rozpocząć prace przy budowie kanalizacji.  Kończymy także  modernizację oświetlenia – 816 lamp na terenie gminy Kunów.

W 2020 roku sporo działo się w gminie Kunów pod względem inwestycyjnym. Udało się zakończyć procedurę komunalizacji drogi w miejscowości Rudka, na co lokalna społeczność czekała od blisko  50 lat. 

– Ta część gruntu była dotychczas własnością Skarbu Państwa, zarządzało nim starostwo powiatowe. Prowadziliśmy korespondencję z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach oraz ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św., szukając ścieżki, w jaki sposób można rozwiązać problem mieszkańców posesji znajdujących się przy tej drodze. Dla chcącego nie ma jednak nic trudnego. Pomimo że była to długa i dość skomplikowana procedura, udało się – przypomina Lech Łodej. 

Udało się przebudować  ul. Prostą i tzw. ,,Dyrektorówkę” oraz ul. Słowackiego w Kunowie.

„Dyrektorówka” w Kunowie doczekała się remontu
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Na remont tej drogi czekaliśmy bardzo długo. Dotychczas składała się z płyt, które częściowo się pozapadały. Nie wyglądało to estetycznie. Ciężko było też z dojazdem. Nowa droga podniesie nasz komfort życia. Nie będziemy się już musieli martwić o nasze auta. Na pewno wykorzystamy ją też do rodzinnych spacerów z dziećmi i rekreacji – mówiła nam o remoncie ulicy Prostej  pod koniec kwietnia Katarzyna Dwojak, mieszkanka Kunowa. 

Ulica Prosta wyremontowana została dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, „Dyrektorówka” – dzięki środkom z budżetu gminy. 

– Zakończenie remontu ulicy  Prostej jest dla nas taką „wisienką na torcie”. Dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 654 371 zł było bardzo korzystnym dla nas. Wartość prac wyniosła ogółem 1 289 342 zł. Jako samorząd jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu prac.  Mieszkańcy od zawsze czekali na tę drogę. Wystawały z niej pręty, a przejechanie nią było gehenną – przypomina  burmistrz. 

Ulica Słowackiego w Kunowie już z nowym odwodnieniem
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Gmina za 600 tysięcy już bez dofinansowania zewnętrznego wykonała także odwodnienie ulicy Krzywej i Słowackiego. Prace te były konieczne, aby zabezpieczyć m.in skwer przy ulicy Langiewicza, czy posesje przy ulicy Słowackiego przed zalewaniem przez gwałtowne deszcze.

– Mieszkańcy na remont ulicy, a przede wszystkim kanalizację deszczową czekali bardzo długo. Asfalt był, ale niestety był bardzo zniszczony. Woda spływająca z okolicznych pagórków podtapiała posesje. Kanalizacja deszczowa rozwiązała problem dla tego rejonu miasta. Dotyczy to ulicy Słowackiego, remontowanej ulicy Prostej, ulicy Krzywej i skweru przy ul. Langiewicza. Po obfitych opadach, część tego skwerku była podtapiana. Teraz się to zmieniło – wyjaśnia Lech Łodej.

Remont drogi wykonał Dylmex Inwestycje Sp.k. ze Staszowa
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Gmina Kunów współfinansowała remont, należącej do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. –  ulicy Wiatracznej. 837 metrowy odcinek drogi zyskał nowy standard, na który mieszkańcy tej części Janika czekali blisko 26 lat. Choć to droga powiatowa zadanie nie zostałoby zrealizowane, gdyby nie wkład własny gminy Kunów w wysokości 114 960 zł, a także dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, które w przypadku ulicy Wiatracznej wyniosło aż 153 280 zł. Powiat ostrowiecki do inwestycji dołożył 38 320 zł.

Rozpoczęto prace nad budową kanalizacji na ul. Ostrowieckiej, Okrężnej i Szkolnej w Janiku oraz ul Grabowieckiej w Kunowie.

– Pierwszą, symboliczną łopatę Lider Konsorcjum „ADMA” ze Staszowa, Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, a także partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o. o. ze Staszowa, wykonawca prac w Janiku, wbił we wtorek, 29 września 2020 r. 

– W planach mamy wykonanie pozostałej części projektu. Mamy także pomysł na pozyskanie dofinansowania przy ulicy Leśnej, gdzie nie mamy wskaźnika realnej liczby mieszkańców (RLM). Pozostałe ulice w projekcie wskaźnik uzyskały. W tym roku będziemy starać się o pozyskanie środków z RPO na drugi etap kanalizacji – zapewnia Lech Łodej.

Przebudowana zostanie także stacja  wodociągowa w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem. Zadanie współfinansowane jest  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Wbicie pierwszej łopaty pod kanalizację w Janiku. Na zdjęciu: Wacław Klepacz (sołtys Janika), Tadeusz Dębiec (mieszkaniec Janika), Cezary Szwajda (radny z Janika), Lech Łodej (burmistrz miasta i gminy Kunów), Jadwiga Banasik (radna z Kolonii Inwalidzkiej), Marian Adamczyk (przedstawiciel firm wykonawczych Lider konsorcjum „ADMA”) i Piotr Bek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– To będzie dodatkowe zabezpieczenie dla mieszkańców południowej części naszej gminy – tłumaczy burmistrz miasta i gminy Kunów.

Do użytku oddany został przebudowany 90 metrowy odcinek ulicy Wesołej w Wymysłowie. Mieszkańcy sołectwa od lat czekali na tę inwestycję.  Koszt inwestycji to 80 tysięcy złotych. Środki pochodziły z budżetu gminy.  W ramach prac dołożono krawężnik, aby woda, zbierająca się na drodze po deszczach,  nie spływała bezpośrednio na posesje. 

– Wcześniej wyglądało to na ciągły stan powodziowy. Wzdłuż posesji ułożone były worki z piaskiem, zabezpieczające przed ewentualnym zalaniem. Nie wyglądało to estetycznie. Najważniejszym zadaniem było prawidłowe wyprofilowanie tego odcinka, aby wody opadowe równomiernie rozchodziły się we wszystkich kierunkach, aby pozbyć się wreszcie tej kałuży – mówił podczas oficjalnego otwarcia tego odcinka drogi Lech Łodej. Dziś dodaje także, że system odwodnienia się sprawdził. Na drodze nie ma już utrudniające przemieszczanie się pojazdom i pieszym – kałuży, a pobliskie posesje są już bezpieczne, nie grozi im zalanie. 

Ulica Wesoła w Wymysłowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W 2020 roku gmina Kunów przystąpiła też do międzygminnego porozumienia o współpracy: Srebrna Doliny Kamiennej. Porozumienie to podpisane zostało pomiędzy pięcioma gminami z trzech powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i starachowickiego. Włodarze Ćmielowa, Bałtowa, Kunowa, Brodów i Tarłowa podkreślają, że działając w grupie będzie im łatwiej pozyskiwać fundusze europejskie, a tym samym rozwijać gminy, z których pochodzą. Gmina Kunów wpisana została także do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy.

– Wyremontowano i zakonserwowano place zabaw w Kunowie, obecnie trwa przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Prawęcinie. Wraz z nowym, 2021 rokiem dzięki zawartemu porozumieniu  z gminą Ostrowiec Świętokrzyski , uruchomione zostały nowe kursy autobusowe, realizowane przez MZK Ostrowiec Św. – przypomina Lech Łodej.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Gmina nie zwalnia tempa. Obecnie projektowane są: sale widowiskowo-kinowe wraz z zapleczem, termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie. W  najbliższym czasie ro realizacji wejdzie budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie, wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem.

W nowe pojazdy i urządzenia wzbogacił się  Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w  Kunowie. Zakupiono śmieciarkę Renault do wywozu śmieci za kwotę 153.750,00 zł ze środków pochodzących z dotacji gminnej w sierpniu 2020 roku, autobus Ford Transit do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

– Autobus, którym dotychczas jeździły dzieci był bardzo wyeksploatowany, a nowy – długo oczekiwany. To groziło niebezpieczeństwem. Staraliśmy się o dofinansowanie z PFRON-u. Udało się – mówi Lech Łodej i zapewnia, że jakość usług a także  bezpieczeństwo zdecydowanie się poprawią.

fot. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

Zakup autobusu możliwy był dzięki  środkom  z PFRON w listopadzie 2020 roku.

Za 215 000 zł z budżetu gminy zakupiono także ciągnik rolniczy CASE do wywozu nieczystości z beczką asenizacyjną, do zimowego utrzymania dróg z pługiem i piaskarką, przewozu rzeczy z przyczepą rolniczą, pracy z rębakiem do gałęzi oraz pracy z kosiarką bijakową. 

– Niestety mocno ograniczone zostały wydarzenia kulturalne i sportowe w naszej gminie. Nie mogliśmy się spotykać i wspólnie świętować. Nie udało się nam zorganizować Dni Kunowa, cieszącego się taką popularnością Jarmarku Bożonarodzeniowego, czy Kiermaszu Wielkanocnego. Nie odbyły się dożynki gminne, czy zaduszki muzyczne – wyjaśnia burmistrz. 

Udało się jednak w ramach projektu ,,Aby czas nie zatarł niepamięć” uczcić 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej w Kolonii Inwalidzkiej i Kunowie.

Gdy obostrzenia związane z pandemią były mniejsze zarówno szkoły, jak i Gminna Rada Sportu organizowali turnieje tenisa stołowego, jak:  Grand Prix Amatorów Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym seniorów, Pingpongowy zawrót głowy ( dla dzieci od 7 -15 lat), Świętokrzyskie marzenia pingpongowe, czy Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Województwa Świętokrzyskiego.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Prowadzona przez LUKKS Nietulisko Duże sekcja szachowa, w której uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Kunów wzięła udział w  IX Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach Powiatu Ostrowieckiego. Zespół STS Zgoda Janik uczestniczy w wielu rozgrywkach w ramach III Ligi Tenisa Stołowego Województwa Świętokrzyskiego.

W 2020 roku gmina Kunów rozpoczęła także realizację projektów edukacyjnych i prospołecznych, jak Projekt „Familijne lowe”. To trzeci taki ośrodek w województwie świętokrzyskim, na który gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 tysięcy złotych. Projekt zakłada odświeżenie i doposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej imienia Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie oraz aktywizację osób dorosłych. 

– Jestem przekonany, że zyska na tym nie tylko szkoła, ale także nasi mieszkańcy. Projekt pozwoli im bowiem na podniesienie kompetencji podczas warsztatów cyfrowych, czy z języka angielskiego. Możliwe będzie także otrzymanie indywidualnego wsparcia psychologicznego – wyjaśnia Lech Łodej.

Realizowany jest Projekt „Aktywnością przeciw wykluczeniu”. Jego wartość  to ok. 650 000 zł, z czego wkład gminy to 129 869 zł. Celem projektu było wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 20 osób zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Kunów. Program jest realizowany we współpracy z ZDZ w Kielcach. 

W Biechowie maseczki szyła m.in. Zofia Wesołowska
Źródło: FB Lech Łodej

– Nie zapominamy o mieszkańcach naszej gminy. Już na początku pandemii zakupiliśmy maseczki, które rozdane zostały seniorom z naszej gminy. Wiele osób, środowisk, stowarzyszeń podjęło się szycia maseczek. Najuboższym mieszkańcom naszej gminy 774 paczki dla 359 rodzin dostarczyli strażacy OSP w Kunowie.  Produkty pochodziły z magazynów Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W gminie funkcjonują świetlice środowiskowe, które są placówkami wsparcia dziennego prowadzonego w formie opiekuńczej 0 przypomina burmistrz.  

Działania Lecha Łodeja zostały dostrzeżona również na szczeblu władz centralnych. Burmistrz Kunowa  znalazł się w gronie 14 samorządowców z całego kraju uhonorowanych orderami i odznaczeniami państwowymi, przyznanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Jako jedyny z województwa świętokrzyskiego odebrał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną i samorządową. 

Warszawa, 27.05.2020. Szef Kancelarii Prezydenta RP w imieniu Pana Prezydenta wręczyła odznaczenia, państwowe zasłużonym samorządowcom w dzień ich święta – Dzień Samorządu Terytorialnego.
Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

– Pomimo koronawirusa nasza sytuacja finansowa jest dobra. Wskaźniki w budżecie poprawiło nam 1 600 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki tym środkom, które już do nas wpłynęły, będziemy mieli fundusze na wkłady własne dla poważnych inwestycji jak: Dom Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmie przeznaczony dla 70 osób, salę teatralno-kinowa w Kunowie, gminne Centrum Kultury i Sportu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich w budynku po byłej szkole, świetlicę środowiskową w dworku w Chocimowie, a także muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym. A także drogi drogi i jeszcze raz drogi.  Przed nami projektowanie ulicy Partyzantów i  Ogrodowej w Kunowie. Mamy projekt na ulicę Szkolną w Janiku. Powstanie chodnik, odwodnienie, szeroka jezdnia, oświetlenie – podsumowuje burmistrz.

Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę remizy OSP w Nietulisku Dużym. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this