Znajdź nas na

FAKTY

Minister Marlena Maląg odwiedziła Doły Biskupie! Przywiozła symboliczny czek na Środowiskowy Dom Samopomocy!

W tej chwili z pomieszczeń, znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Dołach Biskupich korzysta Stowarzyszenie Witulin nad Świśliną, mieści się w nim także wiejska biblioteka. Wkrótce pojawi się także Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym osoby starsze i niepełnosprawne, znajdą swoje miejsce. Dziś (poniedziałek, 14 czerwca) symboliczny czek na modernizację placówki, prosto z Warszawy, przywiozła Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. – Dzisiejsze wydarzenie zapisze się w historii gminy Kunów – mówił podczas konferencji prasowej, Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie.

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Serce rośnie. Ta wizyta w województwie świętokrzyskim, gdzie tak naprawdę w centrum uwagi jest polska rodzina, a także wsparcie osób z  niepełnosprawnościami. Dzisiaj przede wszystkim przekazujemy czeki na realizację Środowiskowych Domów Samopomocy, jakże niezbędnych i potrzebnych dla funkcjonowania, dla wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Ta prorodzinna polityka państwa, polityka społeczna, troska o osoby niepełnosprawne, to przede wszystkim konkretne działania – mówiła Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podczas wizyty w Dołach Biskupich.

Przypomniała, że wsparcie finansowe na ten cel w 2015  roku wyniosło ponad 15 miliardów złotych, w  2021 roku – to już blisko 30 miliardów złotych. Minister podkreślała, że środowiskowe domy samopomocy są bardzo potrzebne dla realizowania polityki wsparcia. Na terenie Polski  funkcjonują aktualnie  840 środowiskowe domy samopomocy, z czego 39 z nich na terenie województwa świętokrzyskiego. Przebywa  w nich około 32 000 osób. W tym roku ponad 6 milionów złotych z rezerwy budżetu państwa trafi do województwa świętokrzyskiego na realizację zadań związanych ze środowiskowymi domami samopomocy.

Marlena Maląg, Minster Rodziny i Polityki Społecznej i Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Dofinansowujemy utworzenie trzech placówek. Byliśmy już dzisiaj w Starachowicach, teraz jesteśmy w Dołach Biskupich, w gminie Kunów, gdzie prawie 1 800 000 zł zostanie przeznaczone na utworzenie takiego domu, następnie będziemy w Opatowie, gdzie będzie ukończona inwestycja, która rozpoczęła  się w roku ubiegłym – wyjaśniła Marlena Maląg.

Tłumaczyła, że realizacja zadań z zakresu polityki społecznej możliwa jest dzięki dobrej współpracy samorządów i rządu. Podkreślała, że nie udałoby się, gdyby nie wsparcie parlamentarzystów, którzy najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności i troszczą się, aby środki trafiały na dany teren. Przypomniała także o innych programach realizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak „Rodzina 500+” , „Dobry Start”, „Maluch+”, pakiet „Emerytura+” : waloryzacja, trzynasta i czternasta emerytura. 

– Ważne jest to, co będzie w przyszłości, a więc podwaliny,  tego co utworzyliśmy przez te ostatnie 5 lat. „Polski Ład” to jest kontynuacja, wyjście przede wszystkim z kryzysu gospodarczego, szybki rozwój kraju i w centrum uwagi –  rodzina. Dlatego te programu prorodzinne, programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych są i będą szeroko realizowane – deklarowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Poseł Krzysztof Lipiec i minister Marlena Maląg w Dołąch Biskupich fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomniała, że w tym roku, w lutym,  po raz pierwszy przyjęta została przez polski rząd „Strategia na rzecz osób niepełnosprawnych”  do roku 2030, opracowana przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych ministra Pawła Wdówika. 

–  Środki już są zabezpieczone, a więc ten symboliczny czek jest taką „wisienką na torcie”, aby działania mogły już zostać podjęte, były zrealizowane i jestem przekonana, że w przyszłym roku już będziemy mogli  odwiedzić tę funkcjonującą placówkę – mówiła Marlena Maląg.

Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski podkreślał, że są to pieniądze dla polskich obywateli,  a ministerstwo, które reprezentuje Marlena Maląg przedstawia programy dotyczące bezpośredni każdego z nas – obywateli.  

– Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest chyba  jednym z najważniejszych ministerstw w tej chwili. Wszystkie inne są otoczką, otoczką rodziny. I tak ma być. Właściwie zdefiniowany problem, właściwie postawione warunki i miejsca gwarantują później właściwe rozdziały środków i właściwa politykę społeczną tego jesteśmy świadkami. Świętokrzyskie dobrze realizuje programy społeczne. Jako powód do dumy mogę podać 20 milionów złotych, które  przeznaczone są na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. To ważne środki. Nigdy wcześnie nie było takiej szansy, aby w tak bezpośredni sposób dotrzeć do tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Rozwijają się Środowiskowe Domy Samopomocy i tu w naszym województwie, nie ma już białych plam. Jesteśmy województwem, w którym nie ma miejsca, gdzie są duże, niezrealizowane oczekiwania – mówił Zbigniew Koniusz.

Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodał, że osób niepełnosprawnych, z różnych względów jest coraz więcej. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na to, aby komplementarnie podejść do problemów rodziny. 

– Bo to nie jest tak, jakby się niektórym wydawało, że rodzą się tylko piękne i zdrowe dzieci, a nie ma osób starszych i potrzebujących. Społeczeństwo jest wieloaspektowe, ma różne problemy i my te problemy nie tylko dostrzegamy, ale w sposób bardzo właściwy reagujemy. Możemy być przykładem dla przebudowujące się Europy – mówił Wojewoda Świętokrzyski.

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie podkreśla, że dzisiejsze wydarzenie to historyczna chwila dla ziemi kunowskiej, gminy Kunów, a także Dołów Biskupich. 

– Bardzo ważne jest to, o czym moi przedmówcy już wspominali, bez wsparcia rządowego, bez pomoc pana posła Krzysztofa Lipca, wszystkich parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, a przede wszystkim pani minister Marleny Maląg, nie dalibyśmy rady. Tych pieniędzy by nie było. My w gminie Kunów dbamy o wszystkie osoby, które potrzebują tej pomocy. Nie zapominamy także o zwierzętach. Zaopiekowaliśmy się także naszymi „braćmi mniejszymi”.  To nie jedyne wsparcie finansowe, jakie otrzymaliśmy od naszego rządu. W ubiegłym roku pan premier Mateusz Morawiecki wręczył nam czek na kwotę 1 600 000 zł.  Nie tak dawno otrzymaliśmy również kolejne wsparcie rządowe w kwocie 2 100 000 zł na wykonanie ulicy Szkolnej w Janiku, gdzie praktycznie cała inwestycja wykonana będzie ze środków z budżetu państwa. To się nie zdarza. Za te środki jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Serdecznie dziękujemy jako gmina, jako mieszkańcy – podkreślał burmistrz. 

Od lewej: Maria Pająk, radna Rady Miejskiej w Kunowie, senator Jarosław Rusiecki, wojewoda Zbigniew Koniusz, poseł Krzysztof Lipiec, burmistrz Lech Łodej (z symbolicznym czekiem i poseł Andrzej Kryj.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomniał, że na terenie gminy Kunów od trzech lat funkcjonuje Dzienny Dom Senior+. Gmina organizuje także wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, aktualnie projektowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej w budynku po byłej szkole przy ulicy Fabrycznej w Kunowie. 

Na ukończeniu jest też projekt Gminnego Domu Samopomocy w Miłkowskiej Karczmie, który przeznaczony będzie docelowo na 70 osób. Gmina Kunów wraz z pięcioma innymi gminami z województwa świętokrzyskiego przystąpiła do porozumienia  „Srebrna Dolina Kamiennej”, aby jeszcze bardziej wesprzeć osoby starsze i niepełnosprawne. 

Od lewej: Burmistrz Lech Łodej i Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich przeznaczony będzie dla 18 osób z gminy. Burmistrz  nie wyklucza jednak, w przypadku wolnych miejsc, że skorzystać będą mogli z niego także mieszkańcy ościennych powiatów  np. Pawłowa w powiecie starachowickim. Ośrodek otrzyma także rządowe wsparcie na funkcjonowanie. Oznacza to nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy Kunów. Pierwsi pensjonariusze powinni pojawić się w nim już w styczniu 2022 roku.

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info   

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-11
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-11

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-31
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-31

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-32
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-32

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-1
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-1

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-3
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-3

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-5
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-5

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-6
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-6

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-8
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-8

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-10
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-10

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-12
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-12

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-13
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-13

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-14
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-14

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-15
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-15

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-16
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-16

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-17
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-17

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-19
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-19

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-21
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-21

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-23
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-23

NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-26
NaOSTROinfo Minister Marlena Maląg w Dołach Biskupich-26

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this