Znajdź nas na

FAKTY

Niepokojące informacje płyną do nas z ostrowieckiego szpitala!

Od pewnego czasu do naszej redakcji docierają informacje, jakoby pełnomocnik lub pełnomocnicy mieli zarządzać ostrowieckim szpitalem w imieniu nowo wybranego dyrektora naczelnego. Okazuje się, że podobne nieoficjalne informacje od jakiegoś czasu docierają także do Krzysztofa Ołowni, członka Rady Społecznej, działającej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Myślę, że kwestie związane z niepokojącymi informacjami dotyczącymi koncepcji zarządzania szpitalem przez obecnego dyrektora za pośrednictwem pełnomocników, wymagają wyjaśnień – mówi Krzysztof Ołownia i zapowiada, że podjął działania zmierzające do zwołania posiedzenia rady społecznej w trybie nadzwyczajnym.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

2 listopada zarówno na adres mailowy sekretariatu ostrowieckiego szpitala, jak i w trybie dostępu do informacji publicznej – na adres mailowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przesłaliśmy pytania dotyczące  kwestii ewentualnego zatrudnienia (powołania) pełnomocnika/pełnomocników, którzy zarządzaliby szpitalem w imieniu nowo wybranego dyrektora. Informacje takie bowiem od pewnego czasu docierały do naszej redakcji. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, zwłaszcza, że sprawa dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców i pacjentów placówki,  zapytaliśmy u źródła.  Prosiliśmy o informację, czy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim powołany został pełnomocnik/pełnomocnicy dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Św.? Jeśli tak od kiedy (prosiliśmy o wskazanie konkretnej daty). Pytaliśmy kto pełni tę funkcję? Co wchodzi w zakres jego/ich obowiązków? Jakie ma/mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu placówki? Jaki zakres obejmuje pełnomocnictwo/pełnomocnictwa? I jakie decyzje może podejmować pełnomocnik/mogą podejmować pełnomocnicy? Prosiliśmy o przesłanie kopii pełnomocnictwa/ pełnomocnictw. Pytaliśmy dlaczego zostali powołani pełnomocnicy, bądź  pełnomocnik? Czy powołanie pełnomocnika było omawiane już podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Św.? Na podstawie jakich przepisów został powołany/zostali powołani pełnomocnik/pełnomocnicy dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Św.? Czy Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, Rada Powiatu Ostrowieckiego, wyrazili na to zgodę, jeśli tak na podstawie jakiej uchwały, pisma, dokumentu? Prosiliśmy  o link do stosownego dokumentu lub przesłanie jego skanu.

Okazuje się, że nieoficjalne informacje odnośnie powołania pełnomocnika/ków docierają także do Krzysztofa Ołowni, członka Rady Społecznej, działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. 

– Od jakiegoś czasu docierają do mnie nieoficjalne informacje o pomyśle nowego dyrektora ZOZ dotyczącym powołania przez niego pełnomocników, którzy będą zarządzać szpitalem – potwierdza Krzysztof Ołowania, członek Rady Społecznej, działającej przy ostrowieckim ZOZ-ie. 

Zwraca uwagę na jeszcze inny problem. Dodaje, że od długiego czasu nie są zwoływane posiedzenia rady społecznej. 

– Jest to zaskakujące albowiem jest sporo problemów, którymi należałoby się zająć na forum rady. Mam na myśli chociażby problemy braków kadrowych personelu medycznego, które  trapią nasz szpital. Brakuje również rzetelnej informacji o rzeczywistej kondycji budżetu jednostki oraz pomysłów na jej dalsze funkcjonowanie w postcovidowych realiach. Rada społeczna jest właśnie tą instytucją, która powinna podsuwać zarządzającym pomysły w oparciu o wiarygodne dane, dotyczące szpitala. Niestety tak się nie dzieje. Brakuje współpracy pomiędzy obecnym zarządem powiatu, a radą społeczną, o czym świadczy chociażby brak w składzie komisji konkursowej, która rekomendowała kandydaturę obecnego dyrektora  szpitala,  przedstawiciela opozycji. Dlatego też podjąłem decyzję o działaniach zmierzających do zwołania posiedzenia rady w trybie nadzwyczajnym tj. poprzez inicjatywę co najmniej trzech członków rady – wyjaśnia Krzysztof Ołownia i przypomina, że taki tryb przewiduje przyjęty Uchwałą Rady Powiatu, Regulamin rady społecznej.

– Myślę, że kwestie związane z niepokojącymi informacjami, dotyczącymi koncepcji zarządzania szpitalem przez obecnego dyrektora za pośrednictwem pełnomocników, wymagają wyjaśnień. Nie wiemy czy mają być utworzone w szpitalu nowe stanowiska dla wspomnianych pełnomocników, czy też co wydaje się mało prawdopodobne, dyrektor powoła ich osobiście na podstawie umowy cywilno-prawnej, a ich wynagrodzenie i koszty działalności będzie pokrywał z własnej pensji. Sprawując funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego nadzoruję działalności szpitali, w tym największego w naszym województwie, Szpitala Zespolonego w Kielcach. W żadnej ze wspomnianych jednostek nigdy w dziejach nie było podobnego modelu zarządzania. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju ewenementem na skalę przynajmniej naszego województwa, a śmiem twierdzić, że i kraju. Dziwi mnie brak jakiejkolwiek reakcji Starosty i Zarządu Powiatu. Przecież w wymaganiach konkursowych stawiane były pewne niezbędne warunki oraz oceniane kompetencje poszczególnych kandydatów na stanowisko dyrektora, a nie ich pełnomocników.   Te fakty mogą budzić zaniepokojenie dlatego też uważam, że jak najszybciej należy je wyjaśnić min. na forum rady, której członkowie są przedstawicielami mieszkańców naszego powiatu – podsumowuje Krzysztof Ołownia.

Gdy funkcję pełniącego obowiązki dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim pełnił Adam Karolik, konferencje prasowe były normą. Od czasu wyboru nowego dyrektora naczelnego nie odbyła się jeszcze ani jedna.

Jak 9 listopada poinformowała nas Beata Kobiałka, pracownik wydziału Organizacyjno-Prawnego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. spotkanie dyrektora naczelnego  z mediami planowane jest  na 16 listopada, czyli przed ustawowym upływem terminu na zadane przez nas pytania.  

Czy nieoficjalne informacje o pełnomocnikach okażą się faktem, czy fikcją i czy odpowiedź na nie poznamy na najbliższej konferencji prasowej, czy odpowiedzi na nasze pytania pojawią się w innych lokalnych mediach? O tym dowiemy się już wkrótce. 

Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. i  ze szpitala, niezwłocznie je opublikujemy.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this