Znajdź nas na

FAKTY

NIK stwierdził nieprawidłowości w Regulaminie monitoringu wizyjnego w ostrowieckim szpitalu!

– NIK stwierdziła nieprawidłowości w Regulaminie monitoringu wizyjnego oraz nieprawidłowości w zamontowaniu kamer w pomieszczeniach, w których udzielano świadczeń zdrowotnych – czytamy w Raporcie o stanie powiatu ostrowieckiego za rok 2023. Jakie jeszcze informacje odnośnie „polityki jakości” dotyczące ostrowieckiego szpitala, znajdują się w dokumencie?

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu „Raport o Stanie Powiatu”. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. 

„Raport o stanie powiatu ostrowieckiego za rok 2023”  składa się ze 133 stron. Na stronie 75 czytamy o polityce jakości, jaka zdaniem twórców raportu, kontynuowana jest w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św. której celem jest udzielenie pacjentom świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, zapobieganiu powstawaniu chorób, promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej – na najwyższym poziomie, w duchu poszanowania godności i praw pacjentów. 

Jak zaznaczyli twórcy raportu, kierownictwo Wielospecjalistycznego Szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością, nieustannie weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków. 

W roku 2023 roku odbyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przestrzegania Praw Pacjenta. Jej przedmiotem były obszary:

• Przestrzeganie prawa do informacji, 

• Przestrzeganie prawa do świadczeń zdrowotnych, 

• Przestrzeganie prawa do dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej danych, 

• Przestrzegania Prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

– W związku z powyższą kontrolą zaktualizowano procedurę monitorowania i leczenia bólu, sprawdzono dokumentowanie działań prowadzonych w stosunku do pacjentów z odleżynami, sprawdzono dokonywanie wpisów w elektronicznej dokumentacji medycznej niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, sprawdzono brakowanie niearchiwalnej dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, sprawdzono zapewnienie poszanowania intymności i godności pacjenta w pomieszczeniach, gdzie stosowany jest monitoring wizyjny, sprawdzono dostosowanie monitoringu wizyjnego do wymogów ustawy o działalności leczniczej i skorelowano to ze stanem faktycznym, sprawdzono przestrzeganie zasad określonych w regulaminie monitoringu wizyjnego, w szczególności nagrań z monitoringu oraz czasu przechowywania nagrań. NIK stwierdziła nieprawidłowości w Regulaminie monitoringu wizyjnego oraz nieprawidłowości w zamontowaniu kamer w pomieszczeniach, w których udzielano świadczeń zdrowotnych. Powołano komisję, która dokonała spisu wszystkich kamer oraz na wniosek Dyrektora Naczelnego szpitala część kamer została zdemontowana w pomieszczeniach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne. Regulamin monitoringu wizyjnego został zaktualizowany i przekazany do weryfikacji przez IOD. Ponadto przeprowadzono drugi audyt nadzorujący z zakresu normy ISO 9001: 2015. Uzyskany certyfikat ISO jest ważny do 02.06.2024 r. – czytamy w raporcie.

Fragment raportu o stanie powiatu ostrowieckiego za rok 2023
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Niestety do Raportu nie zostały załączone wystąpień pokontrolnych NIK w pełnej wersji, z którymi mogliby zapoznać się zarówno radni, mieszkańcy powiatu ostrowieckiego, czy pacjenci ostrowieckiego szpitala.

Raport o stanie powiatu ostrowieckiego za rok 2023, a także lata ubiegłe dostępny jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this