Znajdź nas na

FAKTY

Nowy rozdział, nowe wyzwania i nowe obowiązki! Radni z gminy Bałtów – zaprzysiężeni! [ZDJĘCIA]

Ślubowanie radnych, wybór komisji stałych, a także przewodniczącego i jego zastępcy, to główne punkty pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Bałtowie. Jak jednogłośnie podkreślają radni, nastawieni są na merytoryczną dyskusję i pracę dla dobra gminy. Także Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów z optymizmem patrzy w przyszłość. – Jestem przekonany, że damy radę i nie zawiedziemy pokładanych w nas oczekiwań. W gminie Bałtów jest miejsce dla wszystkich i gmina ma być przyjazna dla wszystkich – deklaruje wójt.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Mają dużo zapału do pracy, a także pomysłów na polepszenie życia mieszkańców. Wiedzą także, że przed nimi sporo trudnych decyzji, jak chociażby budżet gminy, który nie jest w najlepszej kondycji. Nie załamują jednak rąk i deklarują działanie. Mowa o zaprzysiężonych wczoraj (2 marca) 15 nowych radnych z gminy Bałtów. Wśród nich są tacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z samorządem. Nie brakuje jednak i tych doświadczonych samorządowo – rajców. 

Uzyskania mandatów radnym gratulował Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów. Podziękował także mieszkańcom, którzy tak licznie wybrali się do urn wyborczych. 

–  Gratuluje wam zaufania społecznego, jakim obdarzyli was mieszkańcy naszej społeczności. Dziękuję mieszkańcom gminy Bałtów za bardzo wysoką frekwencję wyborczą, wynoszącą 70, 32 proc. Uzyskanie mandatu radnego przy tak dużym udziale społeczeństwa daje dodatkową satysfakcję, że ten wybór był świadomy i jest ugruntowany wolą większości społeczeństwa. Mieszkańcy uczestnicząc najpierw w referendum, a później w wyborach pokazali, że są świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami, którym leży na sercu dobro i przyszłość naszej małej ojczyzny. Wybór jaki został dokonany to wielkie zaufanie, którego nie możemy zawieść, to oczekiwanie na lepsze jutro, na dostrzeżenie potrzeb wszystkich mieszkańców. Na otworzenie się gminy na nowych inwestorów, na dalszy rozwój oraz zakończenie waśni i kłótni w samorządzie. Wybór ten jest również sprzeciwem na prywatę, butę i podziały społeczeństwa. Zapisaliśmy się na kartach historii gminy Bałtów i samorządów, jako ci, którzy pomimo przeciwności losu nie ulegli, ale ważniejsze, że możemy się zapisać jako ci którzy nie ulegli, ale też nie zawiedli, którzy swoją pracą i uporem szli naprzód dla dobra mieszkańców – mówił Hubert Żądło.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info


Radnym życzył owocnej pracy. Dziękował także przewodniczącemu seniorowi – Henrykowi Cielebąkowi, inicjatorowi i pomysłodawcy referendum, bo to właśnie dzięki jego charyzmie, jak podkreślał wójt, a także optymizmowi i uporowi, udało się wiele osiągnąć.

– Gmina Bałtów, to gmina o wielkich możliwościach. Mamy wielu partnerów i przyjaciół, którzy nas wspierają. Deklaruję, że jako wójt wykorzystam każdą możliwą sytuację, która umożliwi dalszy rozwój gminy. Przed nami niełatwe zadania, jak spłata zadłużenia, realizacja wielu inwestycji, takich jak kanalizacja, wodociągi, modernizacja oświetlenia, budowa dróg, poprawa funkcjonowania służby zdrowia i oświaty, wspieranie zespołów ludowych i kół gospodyń wiejskich, doposażenie ochotniczych straży pożarnych. Jestem przekonany, że damy radę i nie zawiedziemy pokładanych w nas oczekiwań. W gminie Bałtów jest miejsce dla wszystkich i gmina ma być przyjazna dla wszystkich – deklarował  Hubert Żądło.

W przerwie sesji przyznał także, że wraz z radnymi pisze nowy rozdział w historii gminy. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info


– Nowy rozdział, nowe wyzwania i nowe obowiązki. Myślę, że  w tej chwili skupimy się na spokojnej, merytorycznej pracy, jako rada. Przed nami praca nad budżetem, który jest trudny i wymagający. Myślę, że od tej pory praca w samorządzie będzie wyglądać tak, jak powinna wyglądać, czyli merytoryczna praca i współpraca w rozwiązywaniu problemów dla dobra wszystkich mieszkańców – dodał Hubert Żądło. Przyznaje, że wciąż do gminy spływają gratulacje i zapytania, w jaki sposób można rozwiązać radę gminy. 

– To mogło się udać tylko dzięki współpracy ze społecznością – podsumowuje wójt. 

Sesji przysłuchiwał się m.in. Zbigniew Koniusz. Wojewoda Świętokrzyski, który przyznał, że gdy dowiedział się jak wygląda sytuacja w Bałtowie (referendum, odwołanie rady) miał trochę obaw. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Ewenement w skali kraju – nie ma rady. Ewenement pana Cichockiego, którego obsadzaliśmy jako jednego za wielu. Pan wójt i pan Cichocki dali radę przeprowadzić ten urząd przez trudny czas, kiedy nie było was aż tylu do radzenia. Rada ma radzić. Myślę, że będziecie podejmować jedynie słuszne decyzje – mówił Zbigniew Koniusz. 

Pogratulował nowym radnym i przyznał, że trochę im… zazdrości. 

– Troszeczkę mi jest zazdrość wam, dlatego, że pięć kadencji to ja składałem takie ślubowania, będąc członkiem Rady Powiatu w Pińczowie. Wiem, co to znaczy. Gratuluję wam odwagi, że startowaliście w wyborach i gratuluje wam tego, że zostaliście wybrani. Pamiętajcie, że mandat, który dostaliście, wyborcy szybko weryfikują. Pilnujcie się i pilnujcie tego, co obiecywaliście  w kampanii – dodał wojewoda. 

Uważa, że wszystko co stało się w gminie Bałtów świadczy o poziomie obywatelskości mieszkańców, dodaje także, że wójt spełnia oczekiwania ludzi, skoro darzą go takim dużym zaufaniem. Deklarował, że urząd wojewódzki jest otwarty na współpracę z mieszkańcami gminy Bałtów. 

– Demokracja zwyciężyła. Pamiętajmy, że radny jest człowiekiem z wyboru i ten wybór wiąże się  z tym, że musi dokonywać racjonalnych, zgodnych z oczekiwaniami społeczeństwa wyborów przez cały czas. Każda sesja to jest tak naprawde walka o to, aby wywiązać się z deklaracji, jakie złożył radny w momencie kampanii wyborczej Jeśli temu nie sprosta, będa kolejne wybory. Wybór do rady to nie jest związek małżeński, że jest do końca i jeden dzień dłużej, To jest niekończący się wybór każdego dnia. Każdego dnia obecni radni będą spotykać się ze swoimi wyborcami. Jak się nie sprawdzą to im podziękują. Myślę, że w Polsce ten mechanizm po doświadczeniach Bałtowa na pewno zacznie częściej być używany niż dotychczas – zapewnił Zbigniew Koniusz. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Ślubowanie złożyło 15 radnych, z których każdy deklaruje chęć do wspólnego działania dla dobra mieszkańców. Wybrano także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Zostali nimi: Henryk Cichocki i Anna Mroczek. Ukonstytuowały się także komisje stałe rady. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego, której przewodnicząca została Aneta Kudas. W składzie: Jarosław Chodała, Henryk Cielebąk, Ireneusz Grabski, Małgorzata Kot, Ewelina Łaska, Anna Mroczek, Dorota Przygoda, Jarosław Róg; Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa, której przewodniczącym został Zdzisław Mierzejewski, a w jej skład weszli: Henryk Cichocki, Małgorzata Kot, Ewelina Łaska, Grzegorz Nowak, Dorota Przygoda, Jarosław Róg, Piotr Śmigiel;  Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym został Henryk Cielebąk, a w jej skład weszli: Jerzy Dunal, Grzegorz Nowak; Komisja Skarg Wniosków i Petycji, której przewodniczącym został Krzysztof Misiura, w składzie: Jarosław Chodała, Jerzy Dunal. Powołana została także Komisja Organizacyjna, której przewodniczącym został Henryk Cichocki, a w jej skład weszli: Anna Mroczek Henryk Cielebąk, Aneta Kudas, Zdzisław Mierzejewski i Krzysztof Misiura. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Piotr Śmigiel, który startował  z Komitetu Mieszkańców Pętkowic i Pętkowic Kolonii podkreśla, że nie chciałby być nazywany opozycją, pomimo,  że pochodzi z innego komitetu. 

–  Nie zamierzam tutaj wojować, przyszedłem po to, żeby współpracować i budować dobro dla dobra naszej gminy – deklaruje Piotr Śmigiel. 

Dodaje także, że młode pokolenie, które w radzie reprezentuje wraz z Krzysztofem Misiurą powinno dojść do głosu. Wierzy, że energia i świeżość w połączeniu z doświadczeniem innych radnych, przyniosą dobre efekty. 

– Idąc tutaj nie można było niczego zakładać, w jakiej konfiguracji będziemy reprezentować mieszkańców. Myślę, że te półtora roku kłótni, które doprowadziły do referendum, nikomu nie służyło. Ktokolwiek nie wygrał tej batalii jest to zwycięstwo pyrrusowe, bo społeczeństwo jest podzielone. Wierzę, że te podziały z biegiem czasu zasypiemy i będziemy budować nasza gminę. Przez wiele lat byliśmy liderem w regionie i musimy iść do przodu, aby status tego lidera utrzymać – dodaje Piotr Śmigiel.

Pierwszy raz w radzie zasiadły także Ewelina Łaska, reprezentująca Wólkę Bałtowską, Kolonię Bałtowską  i Michałów, a także Małgorzata Kot z Lemierzy, Wycinki i Ulowa. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info


–  Dziękuje wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos, Deklaruję, że jak najlepiej postaram się spełniać swoje obowiązki. Mamy większość w radzie, jest nas trzynastu. Mam nadzieję, że będzie lepiej i spokojniej.Chcemy współpracować, dlatego też nastawiamy się na współpracę ze wszystkimi radnymi. Przecież tak naprawdę chodzi o to, abyśmy wspólnie podejmowali decyzje. Nie chodzi o to, aby się podzielić, ale aby zjednoczyć naszą radę. To też zobowiązanie wobec  wyborców. Nie o to chodzi żeby rządzić tylko słuchać ludzi – podsumowuje Ewelina Łaska,

A Małgorzata Kot dodaje:

–  Chciałabym zrobić coś dobrego dla naszej miejscowości i gminy – podsumowuje.

Sesji przyglądał się także Jarosław Rusiecki, Senator RP, asystentka Andrzeja Kryja, Posła na Sejm RP, która w jego imieniu przekazała listy gratulacyjne dla radnych, radni powiatowi: Emilia Łupina i Piotr Maj, przedsiębiorcy, sołtysi, a także mieszkańcy gminy Bałtów. Gratulacje w formie wiersza złożyła radnym Stanisława Ciecieląg, lokalna poetka, a także członek Stowarzyszenia Seniorów „Ruch to moje zdrowie”

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-1
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-1

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-19
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-19

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-18
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-18

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-17
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-17

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-16
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-16

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-15
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-15

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-14
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-14

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-13
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-13

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-12
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-12

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-11
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-11

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-10
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-10

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-9
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-9

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-8
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-8

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-7
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-7

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-6
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-6

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-5
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-5

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-4
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-4

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-3
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-3

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-2
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-2

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-20
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-20

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-30
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-30

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-29
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-29

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-28
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-28

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-27
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-27

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-26
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-26

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-25
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-25

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-24
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-24

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-23
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-23

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-22
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-22

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-21
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-21

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-33
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-33

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-38
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-38

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-42
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-42

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-41
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-41

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-40
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-40

NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-39
NaOSTRO I Sesja Rady Gminy Bałtów 2002-39

4 komentarze

4 Comments

 1. I.D.A

  3 marca, 2020 at 07:19

  Wszyscy spokojni i co najważniejsze przyjaźnie do siebie nastawieni, uśmiechnięci.
  Macie powód do dumy. Wygraliście z rewelacyjnym wynikiem. Możecie teraz w zgodzie i harmonii działać na rzecz całej Gminy. Gratuluję

 2. m

  3 marca, 2020 at 08:10

  obrzydliwie pisowsko

  • I.D.A

   3 marca, 2020 at 09:47

   Vox populi, vox Dei – obrzydliwe 13:2 !!!

   • Andrzej

    3 marca, 2020 at 17:43

    Niemożna na to patrzeć

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this