Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

O ile wzrosną diety radnych powiatu ostrowieckiego?

4 294, 61 zł to maksymalna wysokość diet radnych wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. Nie oznacza to jednak, że wszyscy radni Rady Powiatu Ostrowieckiego otrzymają takie kwoty. Zasady wysokości diet uszczegóławia bowiem uchwała Rady Powiatu Ostrowieckiego, nad którą na najbliższej sesji (29 listopada) debatować będą radni. Już w projekcie uchwały widać jednak spore dysproporcje w kwotach. I tak przewodniczący rady otrzyma: 3 435,68 zł, wiceprzewodniczący – 3 006,2 zł, wiceprzewodniczący komisji rady – 2 576,76 zł, radny natomiast – 1 717,84 zł.

Tablice informacyjne na budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

30 września, Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał  nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 10 października ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1834), a jej przepisy weszły w życie w 1 listopada.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu „Uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego” podstawą ustalenia diety radnego jest kwota bazowa ustalona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Przypomnijmy, że kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 789,42 zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy w powiatach, w których liczba mieszkańców mieści się w przedziale 60-120 tys., dieta nie może przekroczyć 85 proc. kwoty bazowej czyli 3650,42 zł. Zasady wysokości diet uszczegóławia bowiem Uchwała w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego, nad którą na najbliższej sesji (29 listopada) debatować będą radni.

Według jej zapisów przewodniczący rady otrzyma: 3 435,68 zł (80 procent), wiceprzewodniczący rady – 3 006,2 zł (70 procent), członek zarządu –3 006,2 zł (70 procent), przewodniczący Komisji Rady – 2 576,76 zł (60 procent), wiceprzewodniczący komisji rady – 2 576,76 zł 960 proc.), sekretarz komisji rewizyjnej – 2 147,30 zł (50 proc.) – radny rady powiatu natomiast – 1 717,84 zł (40 proc.) Dysproporcje są zatem spore. 

Z projektu uchwały dowiadujemy się również, że dieta przysługuje za miesiąc kalendarzowy i jest przekazywana radnemu w terminie 14 dni po upływie danego miesiąca. Przewodniczący Rady Powiatu zatwierdza obniżenie diety radnym: za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu komisji – 10 proc., za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji rady – 20 proc.

W uzasadnionych przypadkach nieobecność można jednak usprawiedliwić na pisemny wniosek radnego złożony w terminie 7 dni  od dnia posiedzenia komisji lub sesji, w których radny nie uczestniczył. Rady może odwołać się w sprawie potrącenia diety do Prezydium Rady do 20 dnia miesiąca następnego, za który dieta została wypłacona. 

W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, przysługuje mu jedna dieta w najwyższej wysokości. Starosta i wicestarosta, będący jednocześnie radnymi  nie pobierają diety z tytułu pełnienia funkcji radnego.   

Radnemu, w związku z wykonywaniem mandatu  przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady powiatu w poleceniu wyjazdu służbowego. W stosunku do przewodniczącego zaś podobnych czynności dokonuje wiceprzewodniczący  wskazany w odrębnej uchwale Rady Powiatu Ostrowieckiego. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this