Znajdź nas na

FAKTY

Obradowali świętokrzyscy radni!

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Tematykę obrad XXXVI sesji Sejmiku zdominowały uchwały budżetowe, udzielenie zgody na wsparcie finansowe dla gmin na zakup samochodów dla straży pożarnych oraz zmiany w uchwale określającej zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyscy radni przyjęli “Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku” oraz “Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku”, które przedstawił marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

– Pierwsze półrocze bieżącego roku zamknęliśmy finansowo nadwyżką w wysokości około 118 mln zł. Dochody budżetowe zabezpieczyły wykonanie wszystkich wydatków budżetowych, spłatę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz pozwoliły na pożyczki dla podległych samorządowi województwa instytucji kultury – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Wydatki na zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wyniosły ponad 11 mln. zł. Mimo trudnego okresu, trwającej pandemii, jesteśmy również jednym z najmniej zadłużonych województw w Polsce – dodał marszałek.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sejmik przegłosował uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”. Pomnik ma stanąć na kieleckiej Kadzielni, jego autorem jest kielecki rzeźbiarz Sławomir Micek. Rzeźba ma być hołdem dla polskich matek, które w ekstremalnych warunkach walczyły o utrzymanie przy życiu swoich dzieci, przekazując im także głęboki patriotyzm i tradycje narodowe. Koszt wzniesienia pomnika zostanie sfinansowany z publicznej zbiórki, dobrowolnych składek mieszkańców oraz dotacji firm i instytucji województwa świętokrzyskiego. Udzielenie pomocy finansowej miastu Kielce w kwocie 20 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania, służącego wspieraniu dziedzictwa kulturowego oraz utrwalaniu patriotyzmu i tożsamości narodowej, jest wydatkiem uzasadnionym z punktu widzenia polityki kulturalnej województwa świętokrzyskiego.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Uwagę radnych skupiła planowana do realizacji inwestycja utworzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze Oddziału Chemioterapii Dziennej dla pacjentów onkologicznych, którzy leczeni są w tym szpitalu na nowotwory płuc. Radni zastanawiali się m.in. nad tym, czy planowany nowy oddział chemioterapii może stanowić konkurencję dla działającego specjalistycznego oddziału, funkcjonującego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, czy szpital w Czerwonej Górze zapewni pacjentom wystarczającą opiekę specjalistów z zakresu onkologii. Radni dyskutowali o  koniecznym zapewnieniu pacjentom onkologicznym najszybszej, najbardziej skutecznej i kompleksowej opieki medycznej. Jak przekonywał dyrektor szpitala w Czerwonej Górze Youssef Sleiman, lekarz pulmonolog, placówka musi się rozwijać, by skrócić czas oczekiwania osób chorych na leczenie, by poprawić dostępność do świadczeń medycznych, otoczyć pacjenta właściwą opieką i umożliwić powrót do zdrowia.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Na mocy uchwały, jaką podjęli podczas sesji radni Sejmiku, gminy: Staszów, Małogoszcz, Raków, Bliżyn, Piekoszów, Morawica, Moskorzew, Samborzec i Działoszyce otrzymają od samorządu województwa świętokrzyskiego wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Łączna kwota przekazanej dotacji celowej to 180 tysięcy zł, każda z tych gmin otrzyma 20 tysięcy zł jako uzupełnienie wkładu finansowego, niezbędnego przy zakupie nowych wozów dla strażaków.

Sejmik przegłosował zmiany w uchwale nr XXX/411/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyraził także zgodę na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe. We wspomnianym budynku stacjonuje samolot, wykorzystywany podczas gaszenia pożarów lasów.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this