Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Do kogo trafia pomoc z zebranych nakrętek?

Nasi Czytelnicy pytają do kogo lub gdzie trafia pomoc z zebranych przez mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego plastikowych nakrętek. Na terenie miasta znajduje się 6 metalowych pojemników – serc, do których mieszkańcy systematycznie wrzucają kolorowe nakrętki z tworzyw sztucznych. Łączny koszt ich zakupu, dostawy i montażu wyniósł 18 733,15 zł. W 2022 roku zebrano 4 318 nakrętek, za które pozyskano 2 935, 80 zł. Czy mieszkańcy powinni mieć wpływ, gdzie lub do kogo trafią środki ze sprzedaży nakrętek?

Serce na nakrętki w Parku Spółdzielców w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Pojemniki na nakrętki, to alternatywna forma pomagania, na którą „stać każdego”. Wszyscy mamy bowiem w domu butelki, zakręcane nakrętkami z tworzyw sztucznych. Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się sześć metalowych serduszek – pojemników na nakrętki: przy ulicy Eugeniusza Dziewulskiego w rejonie Publicznego Przedszkola nr 19, przy ulicy Adama Wardyńskiego obok Ostrowieckiego Browaru Kultury, przy ulicy Mikołaja Kopernika – na terenie Parku Spółdzielców, przy ulicy Romualda Traugutta – na terenie Parku Fabrycznego, na terenie Skweru Honorowych Dawców Krwi na Osiedlu Pułanki, a także na terenie Osiedla Stawki w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14. Wszystkie zostały zakupione przez gminę – Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Łączny koszt zakupu, dostawy i montażu wyniósł 18 733, 15 zł.

– Zgodnie z zawartą umową współpracy, podmiot obsługujący pojemniki zobowiązany jest do utrzymania na własny koszt pojemników w należytym stanie technicznym i porządku, dokonywania wszelkich niezbędnych napraw, monitorowania stanu napełnienia pojemników oraz przedkładania Gminie Ostrowiec Świętokrzyski sprawozdań z realizacji umowy współpracy, która zawiera m.in. informacje o zebranej masie nakrętek i sposobie ich zagospodarowania, wysokości środków finansowych uzyskanych z ich sprzedaży oraz celu na jaki zostały przeznaczone. Kontrola realizacji umowy współpracy w zakresie dbałości o powierzone mienie oraz systematyczność w opróżnianiu pojemników prowadzona jest przez pracowników Wydziału Ekologii i Infrastruktury równolegle z realizacją innych zadań Wydziału. np przy okazji kontroli zgodnego z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Dodatkowo realizacja postanowień umowy współpracy jest sprawdzana poprzez weryfikację sprawozdań przedkładanych przez podmiot obsługujący pojemniki – wyjaśnia Anna Niedbała. Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

W roku 2021 zebrano 3 089 kg nakrętek, w roku 2022 – 4 318 kg. W roku 2021 podmiot obsługujący pojemniki uzyskał ze sprzedaży zebranych nakrętek – 1 853, 40 zł, w roku 2022 – 2 935, 80 zł.

Zebrane środki przeznaczone były dotychczas na: terapię komórkami macierzystymi jednego z podopiecznych Fundacji „Kolorowe Motyle”, na sesję rehabilitacyjną po operacji wszczepienia implantu ślimakowego do ucha jednego z podopiecznych Fundacji „Kolorowe Motyle”, działalność statutową Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” i posłuży jako wkład własny na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie w ramach zawartej umowy współpracy obsługą metalowych pojemników „serc” z przeznaczeniem do zbierania zużytych nakrętek wykonanych z tworzyw sztucznych, zajmuje się Stowarzyszenie na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this