Znajdź nas na

FAKTY

Ponad 67milionów na gospodarkę wodno-ściekową w regionie! Wśród beneficjentów gmina Waśniów!

24 gminy oraz instytucje (spółki komunalne) otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 67 mln zł na wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowanie i polepszenie już istniejących – dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Marek Jońca podpisali umowy z 24 beneficjentami, którzy otrzymają pomoc w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Ponad 67 mln złotych trafi do gmin o charakterze wiejskim. Beneficjenci przeznaczą te pieniądze na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, czyli budowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni przydomowych, budowę kanalizacji, sieci wodociągowych, czy remonty tych już istniejących – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Są to operacje znajdujące się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego liście rankingowej, która została utworzona w oparciu o wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach ogłoszonego konkursu na realizację tego typu operacji.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Te obszary wymagają jeszcze dużego wsparcia finansowego. Nadrabiamy zaległości z przeszłości, ponieważ poziom skanalizowania świętokrzyskich gmin wynosi 36 procent. Chcę zaznaczyć, że w najbliższym czasie kolejne wsparcie finansowe popłynie na obszary wiejskie na takie zadania jak: drogi dojazdowe do pól, drogi gminne, rozbudowa i wyposażenie obiektów, które pełnią funkcje kulturalne. W taki sposób chcemy wzbogacić nasze piękne, świętokrzyskie obszary wiejskie – podkreślił członek Zarządu Marek Jońca.

Umowę podpisuje Krzysztof Gajewski, wójt gminy Waśniów
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dzięki pozyskanym środkom pochodzącym z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI), na terenie województwa świętokrzyskiego zostaną wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przebudowane zostaną odcinki istniejących wodociągów polepszające ich parametry, powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także zostaną zakupione zestawy asenizacyjne do ich obsługi.

Zawieranie umów jest następstwem zakończenia weryfikacji kompletności, poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, racjonalności kosztów, a także poziomu i limitu pomocy wniosków o przyznanie pomocy prowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Przy mikrofonie Krzysztof Gajewski, wójt gminy Waśniów
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Pomoc otrzymają:

 • Gmina Waśniów na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap V w wysokości 3 089 000,00 zł
 • Gmina Pierzchnica na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica w wysokości 1 568 000,00 zł
 • Gmina Stąporków na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Stąporków (województwo świętokrzyskie) i zakup wozu asenizacyjnego w wysokości 4 024 390,00 zł
 • Gmina Kazimierza Wielka na realizację operacji Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka w wysokości 3 633 786,00 zł
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dwikozy w wysokości 1 614 000,00 zł
 • Gmina Nagłowice na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice w wysokości 3 038 381,00 zł
 • Gmina Pierzchnica na realizację operacji Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy – etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica w wysokości 1 435 511,00 zł
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka Spółka z o.o. na realizację operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pijanów i Radwanów oraz wymiana pomp głębinowych i montaż lampy UV na ujęciu wody w miejscowości Mnin w wysokości 3 124 965,00 zł
 • Gmina Łopuszno na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Łopuszno, cz. III w wysokości 3 000 000,00 zł
 • Gmina Opatowiec na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec w wysokości 2 150 099,00 zł
 • Gmina Zawichost na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II w wysokości 2 766 437,00 zł
 • Gmina Nowy Korczyn na realizację operacji Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Korczyn w wysokości 3 625 230,00 zł
 • Gmina Działoszyce na realizację operacji Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów gmina Działoszyce w wysokości n3 713 093,00 zł
 • Gmina Sadowie na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sadowie – etap II w wysokości 3 000 000,00 zł
 • Gmina Wojciechowice na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojciechowice – etap II w wysokości 1 121 361,00 zł
 • Gmina Radków na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Radków nw wysokości 3 442 625,00 zł
 • Gmina Czarnocin na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin w wysokości 592 004,00 zł
 • Gmina Górno na realizację operacji Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Górno w wysokości 3 112 297,00 zł
 • Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację operacji udowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczno, gmina Włoszczowa w wysokości 3 010 166,00 zł
 • Gmina Wiślica na realizację operacji Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Szczytniki oraz wodociągu w m. Skorocice w wysokości 3 929 046,00 zł
 • Gmina Michałów na realizację operacji Budowa i modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie Michałów Etap III w wysokości 3 000 000,00 zł
 • Gmina Mniów na realizację operacji Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla msc. Borki, Zachybie, Przełom, gm. Mniów w wysokości 3 447 155,00 zł
 • Gmina Klimontów na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów w wysokości 3 000 000,00 zł
 • Gmina Ruda Maleniecka na realizację operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy Etap 1 w wysokości 3 000 000,00 zł
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this