Znajdź nas na

FAKTY

Prezes i wiceprezes ostrowieckiego MEC-u w ubiegłym roku zarobili w sumie ponad 600 000 zł!

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego narzekają na wysokie ceny „za ciepło”, a tymczasem prezes i wiceprezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także Ciepłowni Ostrowieckiej (według najnowszych oświadczeń majątkowych) w 2022 roku zarobili w sumie – 613 718,26 zł.

By Krugerr - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11235115

Zgodnie z Uchwałą nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z określonej kwotowo części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Jak czytamy w uchwale z 2017 roku „Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla Prezesa Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „podstawą wymiaru”. 2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla pozostałych członków Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 5-krotność podstawy wymiaru.”

Z uchwały dowiadujemy się również, że „część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. 2. Część zmienna wynagrodzenia członkowi Zarządu, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. § 5. Ustala się cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki dotyczące w szczególności: realizacji planów i strategii, wzroście poziomu jakości świadczonych usług, wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki: 1) określa wysokość stałej części wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki, 2) ustala wysokość zmiennego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki, 3) dokonuje uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w § 5, określa wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.

Przypomnijmy, że prezesem Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej, a od 11 sierpnia 2022 roku również Ciepłowni Ostrowieckiej jest Dariusz Wojtas. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym z 21 kwietnia 2023 roku w ubiegłym roku zarobił 313 633 zł. W walucie polskiej zgromadził ok. 54 000 zł, posiada pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości ok. 22 000 zł, a także ubezpieczenie na życie w wysokości ok. 25 000 zł.  Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 45,78 metrów kwadratowych (3/10) i wartości 137 614 zł. Do swojego oświadczenia majątkowego wpisał również garaż o wartości 13 609 zł.

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym z 7 września 2022 roku w ubiegłym roku zarobił 314 267 zł. 

Fragment oświadczenia majątkowego Dariusza Wojtasa, prezesa Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. z 21 kwietnia 2023 r.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
ragment oświadczenia majątkowego Dariusza Wojtasa, prezesa Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. z 7 września 2022 r.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Renata Mikołajczak, wiceprezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św., a od 11 sierpnia 2022 roku również wiceprezes Zarządu Ciepłowni Ostrowieckiej, zgodnie z oświadczeniem majątkowym z 16 kwietnia 2023 roku w roku ubiegłym zarobiła 300 085, 26 zł. W walucie polskiej zgromadziła 20 503, 6 zł. Posiada samochód osobowy marki Peugeot 3008, ( 2014 rok produkcji) o wartości ok. 30 000 zł.  

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym z 26 kwietnia 2022 roku w roku 2021 zarobiła 298 455, 46 zł.  

Fragment oświadczenia majątkowego Renaty Mikołajczak , wiceprezesa Zarządu MEC w Ostrowcu Św. z 16 kwietnia 2023 r.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Fragment oświadczenia majątkowego Renaty Mikołajczak, wiceprezesa Zarządu MEC w Ostrowcu Św. z 26 kwietnia 2022 r. Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Według danych wynikających  z Uchwały Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z.o.o. z 14 lipca 2022 roku ostrowiecki MEC za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku MEC wygenerował stratę netto w wysokości: 18 823 873,85 zł. Co ciekawe Biuletyn Informacji Publicznej MEC-u wciąż nie został o nią zaktualizowany (zrzut ekranu poniżej). Jak zatem w odniesieniu do ustaleń, wynikających z uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. z dnia 14 czerwca 2017 roku, a dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, ma się wygenerowana przez Spółkę strata za rok 2021? 

Źródło: Zrzut ekranu Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. (zakładka dochody i straty). Stan na dzień 7 czerwca 2023 r.

Przypomnijmy, że w Radzie Nadzorczej Ciepłowni Ostrowieckiej Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością zasiadają aktualnie: Marek Nowak (przewodniczący Rady), Inga Kamińska i Dominik Smoliński. W Radzie Nadzorczej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o zasiadają aktualnie.: Marek Nowak (przewodniczący Rady), Inga Kamińska, Dominik Smoliński, Inez Ratańska, Marta Katarzyna Chojnicka-Szymaniak. 

Uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki dostępna jest pod linkiem: https://bip.um.ostrowiec.pl/artykuly/504/zasady-ksztaltowania-wynagrodzen-zarzadow-spolek

Pełna treść oświadczeń majątkowych Renaty Mikołajczak dostępna jest pod linkiem:

https://bip.um.ostrowiec.pl/oswiadczenie-majatkowe/21195/mikolajczak-renata

Pełna treść oświadczeń majątkowych Dariusza Wojtasa dostępna jest pod linkiem:

https://bip.um.ostrowiec.pl/oswiadczenie-majatkowe/57/wojtas-dariusz

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this