Znajdź nas na

FAKTY

Prezydent Ostrowca Św. zarobi więcej niż prezydent Warszawy? 

Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jaka odbyła się w poniedziałek 20 maja, w porządku obrad znalazła się uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Pomimo że radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości mieli pytania odnośnie wysokości wynagrodzenia prezydenta, głosowali „za” projektem uchwały.

Sesja Rady Miasta Ostrowca Św. z 20 maja 2024 roku podczas której radni ustalali wysokość prezydenta Ostrowca Św. Gościem sesji był Andrzej Szejna, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Ile powinien zarabiać prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego? Wczoraj (czwartek, 23 maja) warszawscy radni przyjęli uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia Rafała Trzaskowskiego, który będzie zarabiał ok. 18 293 zł brutto wraz z dodatkami. Trzy dni wcześniej (poniedziałek, 20 maja) podobną uchwałę, dotyczącą Artura Łakomca, prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego podejmowali radni miejscy z Ostrowca Św.

W uchwale  dotyczącej  ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego czytamy m.in.: „Ustala się od dnia 6 maja 2024 r. wynagrodzenie miesięczne dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które składają się:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10770 zł,

2) dodatek funkcyjny w kwocie 3450 zł,

3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Jeśli dodamy do siebie zasadnicze wynagrodzenie prezydenta Ostrowca Św., dodatek funkcyjny i specjalny w kwocie 30 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, otrzymamy 18 446 zł. A do tego dodać należy również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokości w uchwale nie podano. 

– W związku z wyborem Pana Artura Łakomca na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i złożeniem wobec Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 6 maja 2024 r. ślubowania, które jest równoznaczne z objęciem obowiązków Prezydenta Miasta i nawiązaniem stosunku pracy w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, istnieje potrzeba ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, które otrzymywać będzie Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta. Zasady wynagradzania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960, z 2023 r. poz. 1102) – czytamy w zwięzłym uzasadnieniu do uchwały.

Artur Łakomiec złożył uroczyste ślubowanie i odebrał zaświadczenie o wyborze na prezydenta Ostrowca Św. podczas sesji Rady Miasta Ostrowca Św., jaka odbyła się 6 maja 2024 roku
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Pytania co do wysokości wynagrodzenia prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego miał Mateusz Czeremcha, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– Chciałbym zapytać o taki szczegół. Otóż mamy proponowane wynagrodzenie pana prezydenta zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny. Chciałbym zapytać ile to łącznie wynosi i jakie są widełki ustawowe. Bo z tego co chyba wszyscy wiemy, jest pewien zakres „od” „do” podany. Proszę o informację – pytał Mateusz Czeremcha.

O wyjaśnienie tej kwestii przez Irenę Rendudę-Dudek, przewodniczącą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wskazana została Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

– Zasady ustalania wynagrodzenia prezydenta miasta określa rozporządzenie Rady Ministrów. Oczywiście, które przewiduje przede wszystkim fakt ten, że maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na tym stanowisku nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Do wynagrodzenia maksymalnego na danym stanowisku wlicza się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. I wynagrodzenie zaproponowane państwu radnym w § 1. uchwały mieści się w kwocie maksymalnej wynikającej z przeliczenia 11,2-krotności kwoty bazowej, czyli mieści się w granicach ustawowych – mówiła Anna Niedbała.  

Krzysztof Ołownia, przewodniczący miejskiego Klubu Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że radni w dalszym ciągu nie uzyskali informacji jaka jest kwota minimalna. Sekretarz miasta wciąż powoływała się na cytowane przez nią rozporządzenie. 

Przypomnijmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego  w przypadku prezydenta miasta do 300 tysięcy mieszkańców wynosi 10 770 zł, a maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 3450 zł. Obydwie te kwoty na poziomie maksymalnym zaproponowano w przypadku prezydenta miasta Ostrowca Św. 

– Zadam pytanie w inny sposób. czy rozporządzenie, które przywołała pani sekretarz określa również minimalną wysokość wynagrodzenia prezydenta? A jeżeli tak, to proszę o podanie tej kwoty – dopytywał Mateusz Czeremcha.

Mateusz Czeremcha, radny miejski z Klubu PiS
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Ponownie głos zabrała Anna Niedbała. 

– Minimalne wynagrodzenie osób, o których rozmawiamy, czyli wójta, burmistrza, prezydenta nie może być niższe niż 80 procent maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk, w tymże załączniku rozporządzenia –  podsumowała. Niestety nie podała konkretnej kwoty.

W praktyce oznacza to, że miesięczne wynagrodzenie prezydenta w 2024 roku nie może być niższe niż 16 033,20 zł.

– Chciałbym się zwrócić z taką propozycją, ponieważ urzędnicy powinni być wynagradzani w sposób odpowiedni, w tym i pan prezydent, zastępcy, naczelnicy, kierownicy referatów i wszystkie inne szczeble. Dlatego ja bym chciał zachęcić pana prezydenta ażeby zadbał o to, żeby wynagrodzenia urzędników również były godziwe, bo z tego, co mi wiadomo, nie wszyscy urzędnicy są tak wynagradzani. Co więcej, są bardzo duże różnice pomiędzy wynagrodzeniami urzędników na tych samych stanowiskach. Dlatego zachęcam pana prezydenta, żeby również zadbać o wynagrodzenia urzędników i szerzej również o wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych naszego miasta – podsumował Mateusz Czeremcha. 

Pomimo pytań radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za  poziomem wynagrodzenia przedstawionym w uchwale.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this