Znajdź nas na

FAKTY

Projekt rozporządzenia MZ: bezpłatna szczepionka przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 m.in. dla personelu medycznego i osób starszych!

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 dla niektórych grup zawodowych, w tym personelu medycznego, wybranych grup pacjentów oraz osób, które skończyły 75 rok życia.

Lublin, 01.10.2015. Przygotowanie do podania szczepionki w ramach darmowego programu szczepieñ dla seniorów, 1 bm. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie. Lubelski Urząd Miasta zorganizował program darmowego szczepienia przeciwko grupie dla osób powyżej 65 lat. Akcje prowadził 42 przychodnie. Miasto wydało 200 tys. zł na 6666 szczepionek dla seniorów. (pw/mgo) PAP/Wojciech Pacewicz

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, który w piątek ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i – jak wynika z informacji RCL – został przekazany do konsultacji publicznych.

„W związku z trwającym stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 dodatkowo w sezonie jesiennym w okresie wzmożonych infekcji wzrasta poziom zachorowań na grypę. W czasie stanu epidemii Covid-19 konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych przeciw grypie w całym społeczeństwie, a w szczególności względem osób, które z racji wykonywanego zawodu mają częste kontakty społeczne, lub w związku z wiekiem są narażone na ciężki przebieg choroby” – napisano w uzasadnieniu do zmiany regulacji.

Bezpłatnym programem szczepień przeciwko grypie będą objęte m.in. osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej; diagności laboratoryjni; nauczyciele akademiccy; wybrane grupy doktorantów i studentów; nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy, o których mowa w ustawie o Prawie oświatowym; osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych; pracownicy i pensjonariusze DPS, a także wybrane grupy pacjentów oraz osoby urodzone nie później, niż w 1946 r.

Dokumentowanie kwalifikacji i przeprowadzenia szczepienia odbywa się w Karcie Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji, zróżnicowanie grup wskazanych do szczepienia w poszczególnych krajach warunkują narodowe strategie szczepień, zalecenia krajowe lub warunki sprzedaży szczepionek w aptekach.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy podał, że w sezonie 2019/2020 w okresie od 01.09.2019 do 15.07.2020 na grypę i zakażenia grypopodobne zachorowało 3 873 136 osób, a z powodu grypy i jej powikłań hospitalizowano 17 317 osób. Zmarło 65 osób (zgony dotyczyły głównie osób po 65. roku życia).

Celem szczepień jest ograniczenie zachorowań na grypę i istotne zmniejszenie ryzyka narażenia na ciężki przebieg choroby – podkreśla MZ.

Szczepionka jest produktem leczniczym, który uodparnia szczepioną populację przed zachorowaniem w sezonie grypowym. Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw tej chorobie stanowi najlepszą dostępną obecnie metodę zapobiegania rozprzestrzenianiu się grypy.

Szczepienia zostaną sfinansowane ze środków publicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będących w dyspozycji MZ z uwzględnieniem finasowania zakupu szczepionek do rezerwy przeciwepidemicznej.

Projekt rozporządzenia nie został objęty prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom UE, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii lub uzgodnienia.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2021 r. „Wskazany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika z konieczności zakupu szczepionki dedykowanej do szczepień w terminie zabezpieczającym zapewnienie dostawy zakupu szczepionki przeciwko grypie na sezon 2021/2022” – napisano w uzasadnieniu.

Rozpoczęcie szczepień nastąpi z chwilą udostępnienia szczepionek do punktów szczepień i placówek medycznych (nie wcześniej niż z dniem 1 września 2021 r.). (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this