Znajdź nas na

FAKTY

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie „namawia” nas do łamania prawa?

Czy Krystyna Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie swoimi działaniami próbowała namówić nas do złamania prawa? W oficjalnym piśmie, jakie otrzymaliśmy, zwraca się bowiem do nas z zapytaniem o to, w jaki sposób i od kogo, (sugerując, że byli to pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie), pozyskaliśmy wnioski, które zamieściliśmy w artykule „Czy wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ćmielowie odwołano zgodnie z prawem?” Wnioski odczytane zostały na sesji i podane do wiadomości publicznej, a zgodnie z Prawem Prasowym dziennikarz jest obowiązany chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów.

Krystyna Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

8 stycznia odebraliśmy pismo, pod którym podpisała się Krystyna Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie. Odwołując się do zamieszczonego przez nas 28 listopada 2020 roku artykułu, dotyczącego sytuacji na sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie, a konkretnie odwołania dwóch wiceprzewodniczących rady: Piotra Małka i Jacka Bryły. Krystyna Zdonek nie tylko cytuje wewnętrzną korespondencję urzędową:

– (…) zamieszczony artykuł oprócz treści zawiera także zdjęcia trzech wniosków, które zostały przekazane Przewodniczącej Rady przez radnych na sesji.  W piśmie z dnia 30 listopada 2020 roku skierowanym do Biura Obsługi Rady Miejskiej w Ćmielowie, które jest obsługiwane przez (imiona i nazwiska do wiadomości redakcji) , zostało wystosowane zapytanie o wskazanie osoby spośród pracowników, która udostępniła portalowi naostro,info wnioski radnych, które wpłynęły podczas obrad na ręce przewodniczącego, a następnie zgodnie z procedurami, przekazane do Biura Rady. – czytamy w piśmie.

Upublicznia także fragment   korespondencji wewnątrzurzędowej, powołując się na oświadczenie pracowników Biura Rady, wymieniając ich z imienia i nazwiska.

Zadaje także pytanie w jaki sposób i od którego pracownika Urzędu Miasta i Gminy  w Ćmielowie pozyskaliśmy  wnioski, które następnie zamieściliśmy  na naszym portalu.

–  Czy Pani jako Redaktor Naczelna ma świadomość, że wnioski te są dokumentami o wyłącznej właściwości Rady Gminy? Czy zwróciła się Pani  z pismem do przewodniczącej Rady o udostępnienie tych wniosków, jeśli tak – to kiedy? (proszę w odpowiedzi załączyć kserokopię z poświadczeniem odbioru). Z uwagi na zaistniałą sytuację, jestem zmuszona podjąć kroki wyjaśniające to zdarzenie. proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie, gdyż będzie ono załącznikiem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury.Rejonowej w Opatowie –  czytamy.

Przypomnijmy, że wnioski o jakich pisze przewodnicząca zostały przez nią ustnie odczytane na sesji, jaka odbyła się 27 listopada. Warto dodać, że działalność organów gminy jest jawna,  a ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z ustaw. Działalność Rady Gminy Ćmielowa nie została objęta tajemnicą ustawową, a jawność i transparentność działania Rady Gminy Ćmielowa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Dodajmy również, że  Prawo Prasowe tj. art. 12 ust. 1 pkt 2) i art. 15 ust. 2 pkt 1) i 2), zgodnie z którymi dziennikarz jest obowiązany chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie oraz  ma obowiązek zachować w tajemnicy dane umożliwiające identyfikację osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jak również wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich.

Czy Krystyna Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie próbowała skłonić nas zatem do złamania prawa?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this