Znajdź nas na

PO GODZINACH

PSE: kolejna szansa dla samorządów na granty w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Do 30 września samorządowcy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o otrzymanie grantu w wysokości 20 tys. zł w ramach ostatniej tury tegorocznej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Grant może być przeznaczony na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Laureaci zostaną wyłonieni w październiku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Już po raz trzeci Polskie Sieci Elektronergetyczne (PSE) uruchomiły program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie” skierowany do samorządów, ich jednostek organizacyjnych – m.in. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej – oraz organizacji pozarządowych. Program ma na celu dofinasowanie inicjatyw lokalnych na terenach, gdzie PSE prowadzą działania inwestycyjne i eksploatacyjne.

Nabór wniosków do III edycji programu podzielono na trzy etapy: wiosenny, letni i jesienny. Do 30 września, w ostatnim z nich, będą mogły wziąć udział samorządy i organizacje pozarządowe z województwa mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Działacze i aktywiści społeczni mogą zgłaszać projekty w kategoriach: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne wpływające na poprawę jakości życia lokalnych społeczności. Doceniane są projekty skierowane do szerokiego grona odbiorców, które pozwolą na wyeliminowanie nierówności społecznych.

„To już trzecia tura i trzecia edycja programu >>WzMOCnij swoje otoczenie<<. Cieszymy się, że jesteśmy częścią zmian, które są odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – Pomysły nie są przypadkowe, to precyzyjnie dobrana do potrzeb pomoc, istotna dla mieszkańców tu i teraz. Dodatkowo zgłaszające się podmioty wykazują się niesamowitą kreatywnością i odpowiedzialnością za miejsca, na terenie których prowadzą swoją działalność. Nie możemy się doczekać następnych inicjatyw!” – dodaje.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Dzięki środkom finansowym z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” do tej pory wybudowano kilkadziesiąt placów zabaw, stworzono ścieżki sensoryczne dla najmłodszych, zmodernizowano szkolne pracownie komputerowe, doposażono jednostki ochotniczej straży pożarnej czy zorganizowano szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Tylko w tym roku kwota wsparcia przekroczyła 2 mln złotych.

Wybrane jednostki OSP zadbały o bezpieczeństwo mieszkańców przez zakup niezbędnego sprzętu m.in. łodzi ratunkowych czy kamer termowizyjnych, odnowione zostały boiska, które przyczyniają się do propagowania aktywności fizycznej wśród uczniów szkół, organizowane były warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, jak zajęcia językowe czy filmowe, a także wybudowano siłownie plenerowe i place zabaw, które pozwalają na integrację społeczną i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Zasięg programu obejmuje wszystkie grupy wiekowe i pomaga urealniać pomysły, które przyniosą pożytek zarówno dzieciom, młodzieży, seniorom, jak i pozostałym mieszkańcom wybranych miejscowości. Szczegółowy regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków oraz inne dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki i zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Odpowiada również za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this