Znajdź nas na

FAKTY

Rusza proces Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Św.! Znamy terminy rozpraw!

Tuż przed godziną 15.00 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. zakończyło się posiedzenie przygotowawcze w sprawie Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Św., , któremu 3 lipca Prokuratura Rejonowa w Skarżysku Kamiennej przedstawiła dwa zarzuty. Ustalony został harmonogram procedowania sądu Odbędą się trzy rozprawy. Pierwszą z nich zaplanowano na 20 października.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak informowaliśmy na  dziś (czwartek, 1 października) wyznaczono tzw. posiedzenie przygotowawcze, na którym  Sąd uzgodnił ze stronami terminy rozpraw. 

– Ustalony został harmonogram procedowania sądu. Rozprawy będą trzy. Pierwszą z nich zaplanowano na 20 października, druga 27 października, trzecia 10 listopada. Na razie nie ma wniosku o wyłączenie jawności rozpraw – wyjaśnia Tomasz Durlej, rzecznik prasowy ds. cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Kielcach. – Należy się spodziewać, że jeżeli postępowanie dowodowe zostało zaplanowane na trzy terminy rozpraw, to powinno w tych terminach się odbyć i zakończyć. Jest jeszcze taka ewentualność, że jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że  sprawa ma charakter zawiły, może odroczyć publikację wyroku na kolejne dwa tygodnie – dodaje.

  Przypomnijmy, że 3 lipca  Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zakończyło się śledztwo (o sygn. PR 2 Ds. 146.2018) prowadzone przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, podejrzanemu m.in. o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego.

W toku śledztwa – dotyczącego postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski – zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz dwóch opinii biegłych z zakresu zamówień publicznych.

Materiał ten dał podstawę do przedstawienia  Jarosławowi Górczyńskiemu  dwóch zarzutów: zarzutu związanego z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 r. procedur przetargowych, dotyczących gospodarowania odpadami w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym, niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego. 

Drugi z zarzutów dotyczył  złożenia w 2017 r. fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii.

Jarosław Górczyński  nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia odnoszące się do stawianych mu zarzutów, które jednak nie podważają ustaleń śledztwa. Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

3 lipca prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ten chciał jednak wyłączyć się ze sprawy i przekazać ją do innego sądu.  Wniosek taki 20 lipca wpłynął do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o przekazanie sprawy Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Św. do innego sądu. W postanowieniu Sąd Najwyższy tłumaczy m.in., że nie stanowi zagrożenia dla wymiaru sprawiedliwości rozpoznanie sprawy w Sądzie pierwotnie właściwym dlatego, że oskarżonym w sprawie jest prezydent miasta, w którym siedzibę ma ten Sąd. Dodał także, że żadne „naciski”, wpływy ze strony opinii publicznej, czy sugestie medialne nie mogą ograniczać swobody orzekania sądu.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this