Znajdź nas na

FAKTY

Są narażeni na ciągły hałas! Radni z PiS proponują rozwiązanie: ograniczenie prędkości i zakaz ruchu pojazdów powyżej 12 ton!

Hałas pomiędzy 70, a 85 decybelami może powodować pogorszenie słuchu, bóle głowy, a także znacznie zmniejsza wydajność pracy. Powyżej 85 decybeli narażeni jesteśmy na trwałe uszkodzenie słuchu, zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, czy układu krążenia. Według danych przedstawionych przez radnych miejskich z KLubu PiS na „ekstremalnie” wysoki poziom hałasu (powyżej 70 dB) narażonych było 94 lokali mieszkalnych, zamieszkałych przez 260 osób. Jako jedno z rozwiązań radni proponują wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów o masie powyżej 12 ton, a także wprowadzenia ograniczenia prędkości do 40 km/h w ciągu ulic Sandomierskiej i Opatowskie.

ul. Sandomierska w Ostrowcu Św. przed remontem w 2002 roku fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dźwięki otaczają nas z każdej strony. Stukot komputerowej klawiatury, śpiew ptaków za oknem, szczekanie psa, gwiżdżący czajnik, śmiech dziecka. Jednak gdy drgania akustyczne mają wysoką intensywności, odbieramy je jako nieprzyjemne i stresujące mamy do czynienia z hałasem. Niestety na ciągły hałas narażeni są mieszkańcy dolnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, a konkretnie ulic Opatowskiej i Sandomierskiej. Choć budowa tzw. małej obwodnicy Ostrowca Św. miała wyprowadzić ruch z tej części miasta, w praktyce samochody ciężarowe wciąż wybierają trakt przez miasto. 

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

W imieniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego do władz zaapelowali radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Proszą o podjęcie skutecznych działań w celu spełnienia wymagań normatywnych w zakresie ochrony przed hałasem drogowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie Ronda Republiki Ostrowieckiej oraz ulic Sandomierskiej i Opatowskiej. Radni przypominają, że na odcinku dawnej drogi krajowej nr 9, a obecnie drogi wojewódzkiej nr 755 od wielu lat występuje znaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. 

Rady powołują się na dane generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawartymi w opracowaniu „Mapy  akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 30 000 000 pojazdów rocznie, Województwo Świętokrzyskie /część 13/” z kwietnia 2018 roku, liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas w przedziale stref imisji dla wskaźnika Ldwn (oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia , pory wieczoru przyp. red.) powyżej dopuszczalnych 60 dB wynosiła 188, zamieszkałych przez 517 mieszkańców.

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

– Natomiast w „ekstremalnie” wysokim poziomie, poziomie powyżej 70 dB liczba lokali mieszkalnych wynosiła 94, zamieszkałe przez 260 osób. Należy przypuszczać, że obecnie znacznie większa liczba mieszkańców jest narażona na przekroczenie normy hałasu, co jest spowodowane zwiększeniem się ruchu drogowego w latach 2018-2023. Obecnie po oddaniu do użytkowania tzw. małej obwodnicy Ostrowca Św., istnieje szansa zmniejszenia natężenia ruchu drogowego co spowoduje zmniejszenie hałasu. Niestety sam fakt oddania do użytkowania małej obwodnicy Ostrowca, nie spowodował zmniejszenia hałasu drogowego, bowiem zdecydowana większość ruchu tranzytowego nadal odbywa się ww. ulicami – piszą radni z Klubu PiS.

Radni proponują kilka rozwiązań tego niebezpiecznego dla zdrowia i życia mieszkańców lokali przy ulicach Sandomierskiej i Opatowskiej – problemu. Pierwszym z nich jest  wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów o masie powyżej 12 ton. Drugim –  wprowadzenia ograniczenia prędkości do 40 km/h w ciągu ulic Sandomierskiej i Opatowskie. Trzecim – zrealizowanie działań naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego, przewidzianych w Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr IV/63/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie określenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”.

Do tematu wrócimy, gdy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. opublikowana zostanie odpowiedź na interpelację radnych.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this