Znajdź nas na

FAKTY

Świętokrzyscy parlamentarzyści: Gmina Bałtów ma dobrego gospodarza! Współpraca z rządem pozwala na nowe inwestycje!

O tym, jakie efekty przynosi dobra współpraca gminy Bałtów z rządem mówili podczas wczorajszej (wtorek, 22 grudnia) konferencji prasowa w Urzędzie Gminy Bałtów, Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów, jak i Henryk Cichocki, przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie. Dziękowali także za wsparcie świętokrzyskim parlamentarzystom: senatorowi Jarosławowi Rusieckiemu, posłom: Agacie Wojtyszek i Andrzejowi Kryjowi, a także wiceminister Annie Krupce. Na koncie gminy Bałtów znajduje się aktualnie 3 850 000 zł z dwóch transz pozyskanych w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. A to nie koniec pomysłów na rozwój gminy i poprawienie życia mieszkańców.

Hubert Żądło, wójt Bałtowa, Henryk Cichocki, przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie, a także świętokrzyscy parlamentarzyści: posłowie Andrzej Kryj i Agata Wojtyszek, a także senator Jarosław Rusiecki fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Gmina Bałtów korzystała z rządowego wsparcia. W pierwszym naborze rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Bałtów otrzymała promesę z rąk premiera Mateusza Morawieckiego w wysokości 500 000 zł. To była wówczas najmniejsza z kwot na terenie powiatu. Wówczas brano pod uwagę jeden wskaźnik – wysokość kosztów inwestycji w 2020 roku. Gmina Bałtów była w zadyszce finansowej, ponieważ w 2019 roku oddała 10 milionową inwestycję – przebudowaną szkołę.. Wskaźniki inwestycyjne na 2020 rok były niskie dlatego  i kwota dofinansowania  była niska – przypomniał Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów.  

Dodał jednak, że gmina przyjęła tę kwotę z zadowoleniem i pokorą.

– Analizując nasz budżet, z powodu pandemii koronawirusa, pojawiły się mniejsze wpływy do budżetu za rok 2020 i wynoszą  niedużo ponad 100 000 zł. Złożyliśmy ponowny wniosek, w drugim naborze rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i otrzymaliśmy rekordową kwotę dla gminy Bałtów – 3 350 000 zł. Sumując dwa nabory gmina Bałtów otrzymała największe rządowe wsparcie zaraz po gminie Ostrowiec Św. – dodał wójt.

Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP i Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Hubert Żądło podkreślał, że są to środki, które gmina przeznaczy na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów (550 000 zł), rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego w Skarbce (800 000 zł), a także budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w miejscowości Okół (II etap). 

– Jest to drugi etap. Na jego realizację złożyliśmy ponownie wnioski, tym razem w ramach  trzeciej tarczy i serdecznie proszę parlamentarzystów o pomoc w pozyskaniu tych środków. Oprócz 3 350 tysięcy  i 500 tysięcy gmina Bałtów pozyskała także inne środki. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi Bałtów-Pałac z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejna  znaczna kwota, jaka w tym roku wpłynęła do budżetu gminy to  444 406 zł na utworzenie i finansowanie  Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej. Obiekt został wyremontowany i doposażony – tłumaczył wójt.

Podkreślał, że gmina Bałtów korzysta szeroko ze środków rządowych, a także z dofinansowania z  Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska np. na usuwanie azbestu, czy dofinansowanie straży pożarnych. 

– Tych środków jest bardzo dużo i za nie serdecznie państwu parlamentarzystom dziękuję. Dziękuję za to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy tak gospodaruje środkami publicznymi, że wystarczy ich na tak szerokie finansowanie samorządów. Bez tych środków gmina Bałtów nie mogłaby zrealizować tych inwestycji – podsumował Hubert  Żądło, dziękując parlamentarzystom. 

Henryk Cichocki, przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Ci parlamentarzyści są przyjaciółmi gminy Bałtów. Ci parlamentarzyści dwa lata temu wspierali mnie, gdy ubiegałem się o funkcję wójta gminy Bałtów i również swoimi nazwiskami gwarantowali, że pod moim przewodnictwem gmina będzie się rozwijać. Po dwóch latach mamy tego namacalny dowód. Dziś mamy już na koncie budżetu gminy 3 850 000 zł środków rządowych, za co państwu parlamentarzystom serdecznie dziękuję i proszę także o przeakaznie podziękowań dla pana premiera Mateusza Morawieckiego za to, że dostrzegł w tym drugim naborze gminy wiejskie – dodał wójt gminy Bałtów..   

Dobrego gospodarowania środkami publicznymi, Hubertowi Żądło, Henrykowi Cichockiemu, przewodniczącemu Rady Gminy w Bałtowie, a także pozostałym radnym, gratulował Jarosław Rusiecki, Senator RP. 

– Nasze wspólne wsparcie parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości myślę, że jest przykładem dobrej współpracy, jak i też dobrej komunikacji. Programy, które zostały przedstawione przez Prawo i Sprawiedliwość, ta pierwsza transza, wspomniana tutaj, a także pamiętna uroczystość na Krzemionkach, dawała szansę dla wszystkich gmin. Przypomnę, co jest ku mojemu zdziwieniu, skrzętnie ukrywane przez niektóre ośrodki medialne, być może bardziej związane z władzą samorządową, to co zaznaczył wójt Hubert Żądło, w pierwszej transzy gmina Ostrowiec Św. otrzymała największe środki – 5 400 000 zł, powiat ostrowiecki 2 700 000 zł, a takie gminy, jak właśnie gmina Bałtów, z różnych przyczyn, również szczupłości własnego budżetu, skromne 500 000 zł. Ale gratuluję panu wójtowi, że jego determinacja, aktywność, a także współpraca na poziomie samorządowym, jak i  parlamentarzystami i jasność komunikatu na co potrzebne są środki spowodowały, że w drugim naborze konkursowym środki wpłynęły do gminy Bałtów – mówił Jarosław Rusiecki.

Agata Wojtyszek, Poseł na Sejm RP i Jarosław Rusiecki, Senator RP
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Życzył także społeczności gminy Bałtów  jak najlepszej współpracy, bo wiele jest jeszcze inicjatyw do zrealizowania, które zapewnia, że będzie wspierał. 

Agata Wojtyszek, Poseł na Sejm RP podkreślała, że gmina Bałtów ma dobrego gospodarza, który postawił na współpracę. Podkreślała, że wnioski o pozyskanie środków były dobrze przygotowane przez pracowników urzędu i spełniały wszystkie kryteria wskazane przez Prezesa Rady Ministrów. 

– Myślę, że dzisiaj, to takie święto dla gminy Bałtów, bo informacja dla mieszkańców o tych środkach, które płyną na rozbudowę kanalizacji, wodociągów, na budynki gospodarcze, które mogą być remontowane, ale również wspomniany przez pana wójta Środowiskowy Dom Samopomocy, czy Fundusz  Dróg Samorządowych, który pomaga wyremontować wiele odcinków dróg, to bardzo ważne wsparcie dla mieszkańców. To jest dowód na to, że gminą Bałtów zarządza dobry gospodarz. Gospodarz, który  zna potrzeby swojej gminy, również potrafi współpracować z parlamentarzystami, potrafi wokół spraw gminy gromadzić ludzi, którzy pomogą sfinalizować te ważne tematy.  500 tysięcy złotych, które otrzymała gmina Bałtów kilka miesięcy temu,  jak pan wójt wspomniał, skromna kwota w stosunku do innych, ale pan wójt powiedział: „dziękuję, będziemy składać wnioski w kolejnych rozdaniach” – wyjaśniała Agata Wojtyszek.  

Dodała, że wójt gminy wciąż zabiega o środki na nowe inwestycje, jak chociażby o autobus elektryczny do wożenia osób niepełnosprawnych z gminy Bałtów. Być może taka okazja nadarzy się już na początku przyszłego roku. 

Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP
fot. Łukasz Grudniewski.naOSTRO.info

– Z wielki niedowierzaniem czytałam w prasie ostrowieckiej , ale nie tylko wypowiedzi samorządowców Ostrowca Św., którzy mówili, że  środków finansowych nie otrzymali.  Pans senator już dzisiaj wspomniał, to są ogromne kwoty, które zostały przyznane w pierwszym rozdaniu, ale w tym rozdaniu pan premier zwracał uwagę na gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzega wszystkich – podsumowała Agata Wojtyszek, składając mieszkańcom gminy Bałtów najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Głos zabrał także Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP, który podkreślał, że gmina Bałtów jest jedną z niewielu gmin w powiecie ostrowieckim, która na konferencjach prasowych pokazuje dobrą współpracę samorządu z rządem i przedstawicielami parlamentu.  

–   Kiedy trwała kiedyś kampania wyborcza samorządowa, my bywaliśmy tutaj, jako przedstawiciele polskiego parlamentu i deklarowaliśmy mieszkańcom to, że będziemy wspierać pana wójta. Mówiliśmy o tym, że ta współpraca parlamentarzystów,  na pewno będzie przynosiła bardzo pozytywne efekty. Wtedy dużo mówiło się o tej synergii w działaniach samorządowych i w działaniach rządowych. To, o czym dzisiaj mówimy,  to jest przykład właśnie tego, że  my nie tylko obiecujemy,  ale cały czas realizujemy pewne sprawy, jesteśmy wiarygodni w tym, co robimy – mówił Andrzej Kryj.

Parlamentarzyści otrzymali podziękowania i wykonane przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej – stroiki świąteczne.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomniał, że wsparcie z programu rządowego  otrzymało także Stowarzyszenie Seniorów „Ruch to moje zdrowie” z Bałtowa. 

– Gratulacje dla pana wójta, dla pana przewodniczącego, który stoi na czele rady, za to, że nie zachłysnęli się ogromnym sukcesem. To jak potoczyły się wybory samorządowe, to był państwa ogromny sukces, że nie zapomnieliście po co zostaliście wybrani i nie napawacie się tym sukcesem i cały czas staracie się zabiegać o środki, służyć mieszkańcom. bo taka jest rola samorządowca i parlamentarzysty – tłumaczył poseł.

Także Henryk Cichocki w imieniu pozostałych radnych podziękował parlamentarzystom za otrzymane środki. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Tak jak już było tu wspomniane, te 500 000 zł, które otrzymaliśmy, bardzo się z nich cieszyliśmy, ponieważ dla nas była to bardzo znacząca kwota.  Gmina była w zapaści. Dziś dzięki wójtowi budżet jest unormowany, działa prawidłowo, na koncie bieżącym nie mamy żadnego zadłużenia, jesteśmy na plusie. To jest zasługa człowieka, któremu wystarczyło przez rok tylko nie przeszkadzać. Patrząc na te plansze to dumny jestem, że udało się wójtowi pozyskać pieniądze dzięki wsparciu państwa parlamentarzystów, przy tak małym budżecie, jakie ma gmina Bałtów. Dla nas to jest wielka radość, że takie pieniądze udało się pozyskać –  podkreślał przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie. 

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Konfa bałtów FIL-19
Konfa bałtów FIL-19

Konfa bałtów FIL-20
Konfa bałtów FIL-20

Konfa bałtów FIL-21
Konfa bałtów FIL-21

Konfa bałtów FIL-22
Konfa bałtów FIL-22

Konfa bałtów FIL-23
Konfa bałtów FIL-23

Konfa bałtów FIL-24
Konfa bałtów FIL-24

Konfa bałtów FIL-1
Konfa bałtów FIL-1

Konfa bałtów FIL-2
Konfa bałtów FIL-2

Konfa bałtów FIL-3
Konfa bałtów FIL-3

Konfa bałtów FIL-4
Konfa bałtów FIL-4

Konfa bałtów FIL-5
Konfa bałtów FIL-5

Konfa bałtów FIL-6
Konfa bałtów FIL-6

Konfa bałtów FIL-7
Konfa bałtów FIL-7

Konfa bałtów FIL-8
Konfa bałtów FIL-8

Konfa bałtów FIL-9
Konfa bałtów FIL-9

Konfa bałtów FIL-10
Konfa bałtów FIL-10

Konfa bałtów FIL-11
Konfa bałtów FIL-11

Konfa bałtów FIL-12
Konfa bałtów FIL-12

Konfa bałtów FIL-13
Konfa bałtów FIL-13

Konfa bałtów FIL-15
Konfa bałtów FIL-15

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this