Znajdź nas na

PO GODZINACH

Termin naboru wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego – przedłużony!

Do 15 listopada 2022 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego, a w szczególności za zasługi w dziedzinach: rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego, nauki i oświaty, kultury i sztuki związane z Województwem Świętokrzyskim, badań naukowych,
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego, popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Komisji Odznaki, która może wystąpić o uhonorowanie 10 pretendentów w trakcie roku kalendarzowego.

Uchwała Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia nie przewiduje możliwości przyznania odznaki jako wyróżnienia pośmiertnego.

Wnioski o nadanie odznaki należy składać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pok. nr 13, parter, bud. C2, al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać na adres: Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek: Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego. Konieczne jest również dostarczenie wniosku w wersji elektronicznej na adres: odznaka@sejmik.kielce.pl (w terminie jw.). Uzasadnienie wniosku nie powinno przekraczać dwóch stron formatu A4. Rekomenduje się redagowanie treści czcionką Times New Roman: rozmiar 14 pkt, interlinia: 1,5. Niezbędnymi załącznikami do wniosku są oświadczenia o wyrażeniu zgody przez osobę fizyczną, pretendującą do odznaki, na złożenie wniosku o nadanie odznaki oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu przyznania odznaki.

Szczegółowych informacji udziela:
Kancelaria Sejmiku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce tel.: 41 342-11-30 lub 41 342-19-44 www.swietokrzyskie.pro

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Edyta Domagała tel.:41/342-11-30 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce adres e-mail: edyta.domagala@sejmik.kielce.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzór wniosku dla osoby fizycznej pobierzesz TUTAJ

Wzór wniosku dla podmiotów innych niż podmioty fizyczne dostępny jest TUTAJ

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this