Znajdź nas na

FAKTY

W jaki sposób realizowany jest program naprawczy w ostrowieckim szpitalu?

Restrukturyzacja poszczególnych oddziałów, poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodu, optymalizacja poziomu zatrudnienia personelu medycznego, wiążąca się ze zwolnieniami i zmianami form zatrudnienia, utworzenie działu higieny, czy rezygnacja z koncepcji kantyny szpitalnej – w jaki sposób realizowany jest Program naprawczy w ostrowieckim szpitalu i co ważniejsze, jakie efekty przynosi.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak przebiega realizacja Programu Naprawczego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przewidywanymi skutkami finansowymi? 26 stycznia w jednej ze swoich interpelacji zapytał o to Paweł Walesic, radny Rady Powiatu Ostrowieckiego. 

Odpowiedź jaką otrzymał dotyczy stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Restrukturyzacja poszczególnych oddziałów. Czas realizacji 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wprowadzenie pilotażowego systemu motywacyjnego w Oddziale Okulistycznym, Poradni Okulistycznej, Oddziale Chirurgii i Poradni Chirurgicznej, Oddziale Urologii uzależniającego wynagrodzenie od liczny i wyceny wykonanych procedur medycznych. Rozpoczęcie rozmów o analogicznym mechanizmie w Oddziale Neurologii i docelowo innych Oddziałach rozliczanych w zależności od wykonania procedur – podniesienie ryczałtu. Przewidywane skutki finansowe: Spodziewanym efektem jest zrealizowanie założonego poziomu przychodów przypisanych do poszczególnych zakresów udzielanych świadczeń medycznych, przy uwzględnieniu wypracowania założonej liczby procedur i obniżenie tym samym jednostkowych kosztów stałych, rentowność procedur wzrośnie od 12 do 28 procent.  

Poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodu z NFZ oraz optymalizacja realizowanych umów. Czas realizacji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 roku. Pozyskanie kolejnych dwóch lekarzy uprawnionych do wykonania endoskopii do pracy w Oddziale Chirurgicznym i Pracowni Endoskopii. Szacowany wzrost przychodów Oddziału Chirurgicznego oraz z tytułu prowadzonych badań endoskopowych oraz wpływów z badań opiewa na wartość ok. 600 tys. zł rocznie. 

Lądowisko dla helikopterów LPR. Czas realizacji od 1 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Zrealizowano.

Optymalizacja poziomu zatrudnienia personelu medycznego. Od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024. Zmniejszenie liczby łóżek w Oddziałach Laryngologii (2), Pediatrii (5), Ginekologii (7) celem obniżenia wymogów kadrowych, wynikających z minimalnych norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego. Zmiany form zatrudnienia na prace interwencyjne, umowy zlecenia oraz zmniejszenie poziomu zatrudnienia łącznie w grupie 17 osób. Szacowany efekt finansowy wynosi ok. 50 000 zł miesięcznie (przewidywane skutki finansowe).

Wykorzystanie potencjału personelu administracyjnego i medycznego. Czas realizacji: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Stan na 31 grudnia 2022 roku. Realizacja szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W trakcie realizacji. Przewidywane skutki finansowe: wzrost poziomu kompetencji powinien przełożyć się na zwiększenie efektywności pracy. Wskaźnik ekonomiczny kwantyfikowalny. 

Utworzenie Działu Higieny. Czas realizacji od 1 marca 2022 do 31 marca 2022. Zrealizowano. Wyposażenie działu w narzędzia teleinformatyczne, pozwalające na bieżącą kontrolę i ocenę stanu jakości sprzątania. Podniesienie jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania czystości Szpitala na planowanym poziomie ok. 220 tys. zł. w skali roku.

Poprawa efektywności pracy Centralnej Sterylizatornii.  Czas realizacji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W trakcie realizacji. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad ilością i wielkością pakietów sterylizacyjnych. Szacowana oszczędność ok. 70 000 złotych rocznie.

Optymalizacja wykorzystania bazy diagnostycznej. Czas realizacji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. W trakcie realizacji. Zmiana kierownika laboratorium diagnostycznego oraz reorganizacja pracy zastępców. Kontynuacja odbudowy Działu Radiologii – własne zabezpieczenie dyżurowe weekendów. Pozyskanie kolejnego lekarza radiologa. Obniżenie kosztów usług obcych od 50 000 zł do 100 000 zł miesięcznie w zależności od dostępności własnej kadry medycznej. 

Wyodrębnienie apteczek oddziałowych jako odrębnych magazynów. Czas realizacji od 1 stycznia 2022 roku do 30 września  2022 roku. W trakcie realizacji. Pierwsze uruchomienie modułu budżetowania. Etap konsultacji i dopracowania gotowej wersji systemu z firmą Comarch. Planowane obniżenie zużycia materiałów medycznych o ok. 50 000 – 70 000 zł miesięcznie.

Budżetowanie jako narzędzie kontroli kosztów na oddziałach szpitalnych.   Czas realizacji od 1 maja 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Przygotowanie wraz Comarch narzędzia do budżetowania. Do momentu wdrożenia zostały opracowane limity do stosowania i ręcznej kontroli w magazynie i aptece oraz na oddziałach szpitalnych. 

Optymalizacja gospodarki magazynowo-materiałowej. Czas realizacji 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2024 r. W trakcie realizacji. Opracowanie nowego obiegu dokumentów. Przyłączenie gospodarki magazynowo-materiałowej do szpitalnego systemu informatycznego w celu uzyskania bieżącego nadzoru nad rozchodem materiałów z magazynu i środków medycznych z apteki szpitalnej. W okresie I-VIII 2022 poniesiono o ponad 929 000 zł mniej kosztów związanych ze zużyciem materiałów medycznych i niemedycznych względem analogicznego okresu 2021 r. 

Kuchnia. Czas realizacji: od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Rezygnacja z koncepcji kantyny szpitalnej. 

Obniżenie kosztów obsługi technicznej szpitala w tym zmniejszenie kosztów zużywanej wody i energii cieplnej potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.  Czas realizacji od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. W trakcie kalkulacji. Oczekiwanie na dane o zużyciu mediów od kontrahentów.

Wdrożenie dodatkowych narzędzi cyfrowych. Czas realizacji od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r.  W trakcie prac wdrożeniowych. Podjęcie decyzji o przejściu z dniem 1 czerwca 2022 roku na Elektroniczną Dokumentację Medyczną. Oszczędność papieru, tonerów, drukarek. W trakcie realizacji.

Obniżenie kosztów zakupu aparatury.  Cza realizacji od 1 czerwca 2022 do 30 czerwca 2023 r. Negocjacje z wykonawcami w celu pozyskania oprogramowania do zarządzania infrastrukturą Szpitala w celu pełnego monitorowania kosztów napraw, serwisów i modernizacji posiadanego sprzętu. W celu obniżenia kosztów zakupu i obsługi przez firmę zewnętrzną. Szpital własnymi zasobami przygotował  narzędzie informatyczne do pełnego monitorowania kosztów napraw, serwisów i modernizacji posiadanego sprzętu. Obniżenie kosztów remontów, serwisów i napraw w okresie I-VIII 2022 r. o 278 000 zł względem analogicznego okresu roku 2021.

Restrukturyzacja zobowiązań. Czas realizacji od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2024 roku. W trakcie realizacji. Bieżący monitoring zobowiązań. Ze względu na wzrost stóp procentowych niezależny od szpitala efekt finansowy jest niemożliwy do oszacowania. 

Utworzenie Medycznej Rady Konsultacyjnej. Czas realizacji 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Czasowe zawieszenie realizacji. 

Poprawa wizerunku szpitala. Czas realizacji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.  W trakcie realizacji. Podjęcie działań mających na celu aktywny udział Szpitala w pobieraniu narządów do transplantacji. Akcja bezpłatnych badań cytologicznych – Cytobus na terenie szpitala. Zwiększenie aktywności szpitala w mediach. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this