Znajdź nas na

FAKTY

W Kujawsko-Pomorskiem obradowali przewodniczący sejmików województw i marszałkowie województw z całego kraju!

W Konwencie Marszałków w Żninie uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, a w Konwencie Przewodniczących Sejmików w Toruniu – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

KONWENT PRZEWODNICZĄCYCH SEJMIKÓW W TORUNIU O PROMOCJI REGIONÓW ORAZ POLITYCE MŁODZIEŻOWEJ I SENIORALNEJ

W Toruniu spotkali się przewodniczący sejmików województw z całego kraju. Podczas obrad, które prowadziła przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, dyskutowano m. in. o polityce senioralnej i perspektywach branży uzdrowiskowej oraz budowaniu marki regionalnej.

Wystąpienia poświęcone były m. in. wykorzystaniu turystyki jako narzędzia rozwoju regionalnego i budowania marki regionu. Poruszano też aspekty związane z polityką senioralną, która jest dla województw dużym wyzwaniem w obliczu niekorzystnych tendencji demograficznych i starzenia się społeczeństw. Na przykładzie Uzdrowiska Ciechocinek S.A. prezentowano, jak atuty uzdrowisk i ich potencjał mogą być w związku z tym wykorzystywane w promocji regionów oraz w polityce senioralnej i prozdrowotnej. Jak podkreśliła przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, rośnie bowiem zapotrzebowanie na ofertę turystyczno-uzdrowiskową skierowaną do seniorów, a także na usługi opiekuńcze.

Przewodniczący sejmików zapoznali się też z raportem dotyczącym współpracy samorządów wojewódzkich z sejmikami młodzieżowymi. Część województw już wdrożyło taką współpracę, inne ją dopiero rozpoczynają. Samorząd województwa świętokrzyskiego jest wśród tych, które mają spore, trzyletnie już doświadczenie współpracy z młodzieżowym sejmikiem. Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś w swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca ze środowiskami młodzieżowymi jest bardzo cenna dla samorządów.

– Głos doradczy młodych ludzi bardzo pomaga w kreowaniu polityki regionalnej przyjaznej dla najmłodszego pokolenia mieszkańców. Uczestniczą oni w opiniowaniu ważnych dla rozwoju województwa dokumentów, wyrażają uwagi, prezentują swoje oczekiwania – mówił Andrzej Pruś, który w związku ze zbliżającym się objęciem prezydencji województwa świętokrzyskiego w pracach Konwentu, zaprosił przewodniczących województw do zapoznania się z bogatymi doświadczeniami samorządu województwa świętokrzyskiego na tym polu.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ŻNINIE

Konwent Marszałków Województw RP wypracował stanowiska skierowane do przedstawicieli rządu w sprawie m.in. wysokości środków budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów w poszczególnych regionach.

W programie Konwentu Marszałków znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące przygotowania regionów do wdrażania polityki spójności 2021-2027, kwestie związane z funkcjonowaniem twórców i instytucji kultury w dobie pandemii, a także – z organizacją i realizacją przewozów użyteczności publicznej w kontekście wymagań ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Obrady poprowadził Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekty stanowisk konwentu zostały uzgodnione w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej. Prace toczyły się w kilku zespołach i dotyczyły:

  • Stanu przygotowania do wdrażania polityki spójności 2021-2027, uwzględniając proces konsultacji społecznych projektu ustawy wdrożeniowej i stan przygotowania do włączenia regionów w proces wdrażania Krajowego Planu Odbudowy w 3 uzgodnionych komponentach. W obszarze przedsiębiorczości wsparcie może otrzymać nawet 6 tysięcy firm, na które będzie rozdzielona pula w wysokości 500 mln euro.
  • Potrzeby nowego podejścia do kultury podyktowanego pandemią. Poddano analizie kompetencje, narzędzia i środki, jakimi dysponują samorządy w  zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.
  • Organizacji i realizacji przewozów użyteczności publicznej w kontekście wymagań ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
  • Propozycji nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Obrady zostały podsumowane przyjęciem stanowisk w sprawie projektu Kontraktu Programowego dla województw, do którego regiony zgłaszały swoje postulaty, dotyczące szczególnie obniżenia wymaganych poziomów w celach polityki klimatycznej i wydatków klimatycznych. W województwach zidentyfikowano wiele potrzeb i projektów istotnych dla rozwoju, które nie będą mogły zostać sfinansowane z celu CP2 „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa”, a który obejmuje: obszary związane z efektywnością energetyczną, ze wsparciem infrastruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązań, wsparciem produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przystosowanie do zmian klimatu, gospodarkę odpadową i efektywne wykorzystanie zasobów, zrównoważoną gospodarkę wodną i ściekową, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej, transport niskoemisyjny i mobilność miejską.

Konwent przyjął stanowisko, aby zmiany te zostały uwzględnione w projektach kontraktów programowych.

Marszałkowie wnieśli również m.in. o przedstawienie sposobu wyliczania kwoty budżetu państwa dla każdego z regionów oraz o wskazanie wysokości środków budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów w poszczególnych regionach. Za niezbędne uznano również przywrócenie wykazu przedsięwzięć priorytetowych finansowanych z programów krajowych.

Ostatecznie przez aklamację przyjęto 4 stanowiska: w sprawie projektu Kontraktu Programowego dla województw; włączenia samorządów województw we wdrażanie części pożyczkowej w Krajowym Planie Odbudowy i zwiększanie odporności; stanowisko dotyczące roli regionów w realizowaniu programów międzynarodowych, a także w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku.

Od grudnia przewodnictwo w pracach Konwentu na pół roku przejmie województwo świętokrzyskie.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this