Znajdź nas na

FAKTY

W starostwie zapytali o schrony i budowę strzelnicy! Czy petycja złożona przez Ostrowieckie Koło Ruchu Narodowego nie zasługuje na uwzględnienie?

Czy potrzeba było blisko pół roku, aby petycja złożona przez Ostrowieckie Koło Ruchu Narodowego trafiła na obrady sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego? Do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dokument wpłynął 20 kwietnia 2022 roku. Postulaty Koła dotyczyły m.in. podjęcia działań mających na celu poprawę obronności, budowy strzelnicy, czy inspekcji magazynów obronnych pod względem kompletności i przydatności. Reprezentujący Ostrowieckie Koło Ruchu Narodowego – Mateusz Pękalski, oczekując na odpowiedź, po drodze napotkał kilka trudności, jak konieczność uzupełnienia braków formalnych. Z uzasadnienia do projektu uchwały, który pojawił się w porządku obrad dzisiejszej (20 października) sesji czytamy, że „petycja złożona przez Ostrowieckie Koło Ruchu Narodowego, reprezentowane przez Mateusza Pękalskiego nie zasługuje na uwzględnienie”.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

20 kwietnia informowaliśmy, że w związku z wojną ukraińsko-rosyjską Ostrowieckie Koło Ruchu Narodowego zwróciło się z wnioskiem do władz powiatu i gminy Ostrowiec Św. o podjęcie działań mających na celu poprawę obronności. Krzysztof Chlewicki, Mateusz Pękalski, Paweł Malinowski i Piotr Kocjan, liderzy Ruchu Narodowego na terenie powiatu ostrowieckiego przedstawili główne postulaty petycji, które tego samego dnia, tuż po konferencji prasowej, trafiły do władz powiatu i miasta. Dotyczyły m.in. budowy strzelnicy w Ostrowcu Św. oraz inspekcji schronów przeciwlotniczych. 

O odpowiedzi udzielonej przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski pisaliśmy poniżej:

Łukasz Witkowski, sekretarz Powiatu Ostrowieckiego odpisał wówczas, że:

  – Przepisy prawa nie definiują pojęcia schronów przeciwlotniczych. Brak jest również takiej definicji w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej w Kraju w sprawie zasad postępowania z zasadami budownictwa ochronnego z dnia 4 grudnia 2018 roku. Z uwagi na powyższe nie ma również możliwości odpowiedzi na pkt 2 Powiat Ostrowiecki nie dysponuje danymi, o których mowa we wniosku.

Blisko pół roku od złożenia przez ostrowieckie Koło petycji, w porządku obrad dzisiejszej (20 października) sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego znalazł się projekt uchwały w sprawie jej rozpatrzenia, choć już na wstępie czytamy w nim, że: 

– Uznaje się, że petycja złożona przez Ostrowieckie Koło Ruchu Narodowego, dotycząca podjęcia działań mających na celu poprawę obronności, nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

Z uzasadnienia wynika zaś, że Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego (funkcję tę pełni Mariusz Pasternak) petycję przekazał do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ta z kolei uznała, po zapoznaniu się z opinią prawną, że „plan działania obrony cywilnej powiatu ostrowieckiego zawiera podstawowe problemy przewidziane do realizacji, wynikające z aktów prawnych oraz wytycznych, zaleceń, rekomendacji, ustaleń – organów, administracji rządowej, a także zadania wynikające z zakresu działania Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.(…)”. 

Plan działania obrony cywilnej podlega bieżącej aktualizacji o nowe zadania wynikające z ukazujących się aktów prawnych.  W ramach opracowanego rokrocznie planu kontroli możliwy jest przegląd materiałów zgromadzonych w magazynach obrony cywilnej gmin. Tego rodzaju działania były przeprowadzane w latach ubiegłych, jak również są przewidziane do realizacji w roku bieżącym.  

Nadzór nad wszelkimi formami budowli ochronnych leży w kompetencjach Szefa Obrony Cywilnej Gminy. 

Z uzasadnienia dowiadujemy się również, że na posiedzeniu Komisji, obecny był ppor. Kamil Nieciecki, szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej WOT. Omówiony został konkurs ofert realizowany przez MON pod nazwą „Strzelnica w powiecie” zawierany na podstawie umowy zawartej na podstawie przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisów rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej z 6 lipca 2018 rok uw sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, przy zachowaniu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych. 

Mateusz Pękalski z Ostrowieckiego Koła Ruchu Narodowego fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wstępna analiza dokumentacji konkursu ofert na stronach MON wykazała, że w realizację zadania wymagany jest obowiązkowy wkład własny w wysokości minimalnej  20 proc. łącznej wartości zadania. 

– Powyższe wskazuje, że uczestnictwo w konkursie wymaga przystąpienie do niego już z opracowanym planem inwestycyjnym, pozwalającym na co najmniej właściwe określenie środków, które powinny być zaangażowane ze strony jednostki, przystępującej do konkursu – czytamy.

Okazuje się, że  powiat nie rozpatrywał dotychczas tego typu projektu inwestycyjnego, a także nie posiada własnych terenów, w związku z  czym nie może pomóc po stronie organizacji nieruchomości.   

– Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione w sprawie argumenty, a przede wszystkim odpowiedzialność rady za  prawidłowe wykorzystanie środków finansowych, związanych z budowa strzelnicy, Rada Powiatu Ostrowieckiego nie widzi możliwości uczestnictwa w ogłaszanej edycji programu, tym samym petycja złożona przez Ostrowieckie Koło Ruchu Narodowego, reprezentowane przez pełnomocnika Pana  Mateusza Pękalskiego nie zasługuje na uwzględnienie – czytamy w uzasadnieniu.   

Treść petycji Ostrowieckiego Koła Ruchu Narodowego
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Treść petycji Ostrowieckiego Koła Ruchu Narodowego Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Treść petycji dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this