Znajdź nas na

FAKTY

Województwo świętokrzyskie: Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla przyszłych lekarzy!

Do 17 października studenci kształcący się na kierunku lekarskim mogą ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2022/2023 przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie. O trwającym od września naborze w czwartej edycji programu stypendialnego przypomnieli podczas konferencji prasowej wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Bogumiła Niziołek i jej zastępca Krzysztof Ołownia.

Od lewej: dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Bogumiła Niziołek, wicemarszałek Marek Bogusławski i Krzysztof Ołownia, zastępca dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Program jest skierowany do studentów IV, V lub VI roku. Zachęcamy studentów do aplikowana. Kwota w wysokości 2 tysięcy złotych pomoże w realizacji zamierzonych celów przyszłych lekarzy. Dzięki temu będą pracować i rozwijać się w naszym województwie oraz służyć mieszkańcom regionu dbając o ich zdrowie. A nasza baza medyczna jest dobrą bazą do nauki, rozwoju i pracy  – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski – Stypendium przyznawane jest w jednakowej wysokości 2 tys. zł miesięcznie na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku (wyłącznie w czasie trwania studiów).

Kto może ubiegać się o stypendium

Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego, który nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium, osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75, nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium, zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie województwa świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami oraz zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Od lewej: dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Bogumiła Niziołek, wicemarszałek Marek Bogusławski i Krzysztof Ołownia, zastępca dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

4 edycja programu

25 marca 2019 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Program ten ma za zadanie zachęcić przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji deficytowych i kształcenia się na tych kierunkach, tak by w przyszłości podjąć pracę w podmiotach leczniczych, dla których organem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

W sierpniu 2019 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił pierwszą edycję programu stypendialnego. Zawartych zostało 27 umów stypendialnych. W kolejnych edycjach było to: 67 umów w 2020 roku i 65 umów 2021 roku. W 2022 roku 25 stypendystów ukończy staż podyplomowy i wybierać będzie specjalizację deficytową.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium, umowa stypendialna oraz uchwała Zarządu w tej sprawie 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this