Znajdź nas na

FAKTY

Województwo Świętokrzyskie w sieci gospodarczej Regionów Trójmorza!

Marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś biorą udział w odbywających się w Lublinie II Samorządowym Kongresie Gospodarczym oraz II Forum Regionów Trójmorza. Podczas porannego panelu marszałek Andrzej Bętkowski podpisał niezwykle ważny dla województwa dokument – tzw. Deklarację Lubelską, która inicjuje powstanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. Podpisana dziś deklaracja skutkowała będzie tworzeniem obszarów gospodarczych w regionach wchodzących w skład Trójmorza, co znacząco wpłynie na rozwój ziemi świętokrzyskiej. Gościem Kongresu jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Idea Trójmorza powstała z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji w 2015 roku i ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. Osią współpracy ma być, między innymi, droga łącząca Morze Bałtyckie z Adriatykiem – Via Carpatia.

– Podpisanie Deklaracji Lubelskiej ma olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju naszego województwa. Poprzez wspólne działanie regiony łączące Bałtyk, Adriatyk i Morze Czarne będą miały szerszy dostęp do środków finansowych, a przyłączenie się do tej inicjatywy przez Województwo Świętokrzyskie stanowi realną szansę na rozwój i poszerzenie połączeń gospodarczych i infrastrukturalnych – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Marszałek Andrzej Bętkowski podpisuje Deklarację Lubelską
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

-Wypracowanie w ramach idei Trójmorza pozycji partnerskiej regionu świętokrzyskiego, szczególnie w odniesieniu do mniej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, będzie bodźcem do dynamicznego rozwoju gospodarczego i naukowego, ale też przyczyni się do zacieśnienia z partnerami kontaktów okołobiznesowych – dodaje Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W deklaracji czytamy m.in.:

„(…) Uwzględniając wspólne dziedzictwo i historię regionu oraz ideę INICJATYWY TRÓJMORZA, jak również realizowany w jej ramach projekt korytarza transportowego Via Carpatia wyrażamy wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania siły gospodarczej obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, opartej na zintegrowanych i skoordynowanych działaniach, zmierzających do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju poszczególnych jej regionów w ramach Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę realizację postanowień zawartych w Porozumieniu na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia sygnatariusze niniejszej Deklaracji wyrażają intencję i wolę działania na rzecz stworzenia stabilnego i trwałego partnerstwa wszystkich regionów położonych na obszarze pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym objętym Inicjatywą Trójmorza.

Celem niniejszego porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju i osiągania wzajemnych korzyści społeczeństw tego obszaru oraz podnoszenia konkurencyjności regionów w wymiarze europejskim. Wyrazem pogłębionej współpracy międzyregionalnej będzie powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza jako narzędzia współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw (…)”.

Andrzej Duda, Prezydent RP
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza zrzesza regiony z 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Deklaracja Lubelska jest inicjatywą międzynarodowej aktywności regionów w obszarze gospodarczym, naukowym oraz biznesowym. Zgodnie z zapisami Deklaracji – Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza oznacza utworzenie internetowej platformy współpracy podmiotów różnego szczebla kooperujących ze sobą w celu wzmocnienia spójności regionów UE.

Przypomnijmy, że uchwałę o podpisaniu Deklaracji Lubelskiej w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza podjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas XXXI sesji, która odbyła się 22 kwietnia br.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this