Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Wsparcie dla trzech przedsięwzięć prowadzonych przez świętokrzyskie gminy!

W środę, 20 kwietnia marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali kolejną transzę umów – z Gminą Zagnańsk i Gminą Nowa Słupia – na dofinansowanie, w ramach instrumentu REACT-EU, projektów związanych z efektywnością energetyczną. Z kolei z Gminą Mniów zawarli umowę na dofinansowanie rewitalizacji miejscowości. Ogólna wartość wsparcia tych trzech przedsięwzięć to prawie 9 mln zł.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Województwo świętokrzyskie pięknieje, a możliwe jest to między innymi dzięki środkom, którymi wspieramy inwestycje prowadzone przez gminne samorządy. Życzę beneficjentom, by realizowane przez nich zadania zostały zrealizowane skutecznie – mówił podczas podpisywania umów marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach inwestycji w gminach Nowa Słupia i Zagnańsk zaplanowano m.in. kompleksową termomodernizację budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia na energooszczędne oraz systemów ciepłowniczych.

– Projekty termoizolacyjne są niezwykle ważne ze względu na znaczne ograniczenie szkodliwych substancji emitowanych do środowiska, ale też na poprawienie funkcjonalności budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie kosztów ich utrzymania. To projekty, na realizację których samorządy bardzo czekają – podkreślała wicemarszałek Renata Janik.

REACT-EU to unijne wsparcie dla regionów w okresie przejściowym między dwiema perspektywami finansowymi. Projekty realizowane w ramach REACT-EU muszą się zakończyć do grudnia 2023 r.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorku

– Głównym celem naszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Nowa Słupia – mówił Andrzej Gąsior, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, podpisując umowę.

Zakres prac do wykonania obejmuje m.in: modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, montaż instalacji OZE. Zaplanowany do realizacji zakres wpłynie na poprawę izolacyjności przegród budowlanych, charakteryzujących się dużą energochłonnością. Całkowity koszt projektu wyniesie 3 144 097,75 zł, zaś wartość dofinansowania to 2 671 437,59 zł. Inwestycja ma zostać zakończona do 31 grudnia 2022 roku.

Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w gminie Zagnańsk

Jak poinformował składający podpis na umowie wójt Wojciech Ślefarski, celem projektu realizowanego przez Gminę Zagnańsk jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie gminy poprzez kompleksową termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W ramach inwestycji wykonane zostanie: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizacja instalacji c.o. Dodatkowo, w ramach projektu wymienione zostanie  oświetlenie wewnętrzne oraz zainstalowane będą panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej z OZE. Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie ograniczenia emisji CO2, gazów cieplarnianych, czyli ograniczenia szeroko pojętej niskiej emisji. Koszt całkowity inwestycji to 2 662 460,05 zł, zaś wartość dofinansowania ogółem wynosi 2 244 391,04 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do 31 lipca 2023 roku.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Obie inwestycje, zarówno w gminie Nowa Słupia, jak i w gminie Zagnańsk, wpisują się w cel szczegółowy Działania 12.1 RPOWŚ 2014-2020, tj.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU, gdzie przewidziano możliwość dofinansowania przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Fundusze zarezerwowane dla regionu świętokrzyskiego w ramach pierwszej transzy z instrumentu REACT-UE to 73,7 mln zł. Kwotę tę wprowadzono do nowej, dwunastej osi RPOWŚ 2014-2020 – REACT-UE dla Świętokrzyskiego.

W Mniowie rozbudują strażnicę OSP, powstanie skatepark i ogród japoński

Umowę opiewającą na najwyższą kwotę dofinansowania marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali w środę z wójtem Gminy Mniów Piotrem Wilczakiem. Wartość projektu Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap opiewa na kwotę 7 547 443,82 zł, zaś dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wyniesie 3 936 043,53 zł (dodatkowo Gmina Mniów uzyskała wsparcie z budżetu państwa na kwotę 246 142,74 zł).Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP w Mniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części tego budynku na cele gospodarcze i usługowe. Zagospodarowany zostanie także teren, w wyniku czego zostanie utworzony strażacki plac manewrowy, przeprowadzona będzie modernizacja placu publicznego oraz wykonana promenada wokół zbiornika wodnego – powstaną skatepark, ogród japoński, strefa grillowo – ogniskowa, plaża miejska oraz droga dojazdowa i parking. Dodatkowo Gmina Mniów wykona odmulenie i remont zbiornika p.poż wraz z jego otoczeniem oraz doposaży Gminną Bibliotekę Publiczną w scenę wraz z  oświetleniem i nagłośnieniem. Prace mają zostać zakończone do końca sierpnia 2023 roku.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this