Znajdź nas na

FAKTY

Zaproszenie do konsultacji społecznych wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu!

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”. Konsultacje odbędą się w dniach 5 – 15 listopada 2021 r.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zobligowany jest do opracowania i realizacji wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 4498/21 z dnia 3 listopada 2021 r. przyjął projekt „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026” i skierował go do
konsultacji z mieszkańcami oraz konsultacji społecznych z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Termin konsultacji:

5 listopada 2021 r. – 15 listopada 2021r.

Uwagi oraz opinie, które wpłyną poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Forma konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć powiaty, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Uwagi przyjmowane będą w formie pisemnej pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; elektronicznie na adres e-mail: konrad.jantarski@sejmik.kielce.pl oraz osobiście w siedzibie Urzędu na Formularzu konsultacji.

Uwagi oraz opinie, niepodpisane lub przesłane w innej formie niż za pośrednictwem formularza konsultacyjnego nie będą rozpatrywane.

Uwagi i opinie zamieszczone na formularzu konsultacyjnym należy przesyłać z dopiskiem: „Konsultacje Wojewódzkiego programu wyrównywania szans ON”.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty w szczególności: samorządy powiatowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa świętokrzyskiego, a także mieszkańców o przesłanie uwag i opinii do konsultowanego projektu dokumentu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.

Wyniki konsultacji społecznych podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Do pobrania:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this