Znajdź nas na

FAKTY

218 tysięcy złotych – tyle zarobiła sekretarz miasta Ostrowca Św. w 2020 roku!

Sekretarz miasta Ostrowca Św. wciąż zarabia więcej niż sekretarz Krakowa. Tak wynika z oświadczenia majątkowego Anny Niedbały, sekretarza miasta Ostrowca Św,, która w ubiegłym roku z tytułu umowy o pracę zarobiła ponad 218 tysięcy złotych. Dla porównania sekretarz miasta Krakowa zarobił w ubiegłym roku 213 463, 09 zł, a sekretarza miasta Lublina – 179 687, 78 zł. Sumując zarobki prezydenta, wiceprezydentów i sekretarza miasta Ostrowca Św. z roku 2020, który upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, a dla wielu przedsiębiorców był ostatnim rokiem ich działalności, cztery osoby pełniące funkcje publiczne w mieście, zarobiły 742 234,03 zł.

Źródło: Adobe Stock

Według Statutu Gminy Ostrowiec Św.  sekretarz miasta m.in.  prowadzi sprawy gminy powierzone przez prezydenta miasta, a jego  szczegółowy zakres zadań oraz kompetencji określa regulamin organizacyjny urzędu. Sekretarz jest także osobą odpowiedzialną za udostępnienie dokumentów publicznych. 

Według §6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Św. „1. Sekretarz Miasta, w imieniu prezydenta miasta, kieruje Urzędem, zapewniając jego sprawne funkcjonowanie, prawidłowe warunki jego działania, a take właściwą organizację pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich wydziałów, równorzędnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. 2. W granicach pisemnych upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem ich zatrudniania i zwalniania. 3. Sekretarz Miasta nadzoruje pracę Wydziału Informatyki. 4. Sekretarz Miasta jest organizatorem i koordynatorem zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe mu komórki organizacyjne, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych. 5. Sekretarz Miasta jest Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta do spraw Systemu Zarzdzania Jakoci w Urzędzie”, a także „Wiceprezydent Miasta i Sekretarz Miasta, w ramach udzielonych im upoważnień przez Prezydenta, podpisują: 1) odpowiedzi w sprawach określonych w §1, w wypadku jego nieobecności, 2) pisma związane z zakresem udzielonych im kompetencji i upoważnień, z wyłączeniem pism zastrzeżonych, zgodnie z §1, do osobistego podpisu Prezydenta Miasta”.

Fragment oświadczenia majątkowego Anny Niedbały, sekretarza miasta Ostrowca Św.
Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Według oświadczenia majątkowego z 30 kwietnia 2021 roku, pełniąca funkcję sekretarza miasta Ostrowca Św. – Anna Niedbała, z tytułu umowy o pracę zarobiła w 2020 roku  218 750,81,  a także 13 212,52 zł to dochód z tytułu umowy zlecenia. 

W walucie polskiej zgromadziła 93 400 zł (majątek odrębny) i 757 zł (współwłasność małżeńska). Ma też dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych i wartości 500 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 39 metrów kwadratowych i wartości 285 000 zł (majątek odrębny),  a także działkę pod domem o wartości 100 000 zł (współwłasność małżeńska).

Wspólnie  z mężem w 2005 roku, w drodze przetargu, zakupiła od Gminy Ostrowiec Św. działkę budowlaną.

Posiada samochód osobowy Honda CR-V z 2009 roku (majątek odrębny), a także kredyt mieszkaniowy udzielony przez Bank PKO BP w wysokości 120 000 zł. Na dzień 31.12. 2020 r. do spłaty pozostało 40 317,77 zł (kredyt zaciągnięty wspólnie z małżonkiem), a także kredyt udzielony przez PKO BP w wysokości 100 000 zł. Na dzień 31.12. 2020 r. Do spłaty pozostało 100 000 zł (majątek odrębny).

Zdjęcie ilustracyjne. Sesja Rady Miasta Ostrowca Św. Siedzą od prawej: Anna Niedbała, sekretarz miasta Ostrowca Św., Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Św., Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. i Piotr Dasios, wiceprezydent Ostrowca Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

„ I po co wyjeżdżać za granicę kiedy tyle zarabia się w Ostrowcu Św. Szok!”, „Po czym poznać najbiedniejsze miasto? Po najwyższych zarobkach pseudo elity”, „Ciekawe czy te różne umowy zlecenia nie są związane bezpośrednio czy pośrednio z obowiązkami wykonywanej pracy, bo wtedy to już należałoby na to spojrzeć inaczej. Czy ktoś to kontroluje?”, „No przecież samorząd lokalny wie najlepiej jak wydawać pieniądze podatnika. Nawet jego kadencja została wydłużona do 5 lat, aby bardziej efektywnie wydawać nasze pieniądze. Samorządowcy chcą jeszcze więcej pieniędzy i więcej władzy. Wybrani przez nas radni uznali, że Ostrowiec jest tak bogaty, że najlepiej aby nasze podatki przeznaczyć na wysokie wynagrodzenia dla wybranych urzędników, wybranych dyrektorów podległych gminie instytucji i wybranych prezesów spółek gminnych. Prezydent miasta i kontrolujący go radni uznali, że w Ostrowcu nie ma pilniejszych wydatków ponieważ nasze miasto jest w rozkwicie. Problemu od wielu lat nie widzą także nasi parlamentarzyści i nie występują z inicjatywą ustawodawczą, aby zmienić ten stan rzeczy. W naszym samorządzie wszystko jest ok i niepotrzebnie się bulwersujecie”, „Ciepła posadka ?”, „No właśnie kto ustala takie wynagrodzenia? Przecież to się w głowie nie mieści” – to tylko niektóre z komentarzy internautów, jakie pojawiły się po opublikowaniu przez nas w lipcu ubiegłego roku oświadczenia majątkowego sekretarza miasta Ostrowca Św.

Fragment oświadczenia majątkowego Antoniego Fryczka, sekretarza miasta Krakowa Źródło: BIP Um Kraków

Porównaliśmy je wówczas do zarobków sekretarzy z innych urzędów.  Okazuje się, że także i w tym roku niewiele się zmieniło. Sekretarz miasta Krakowa, Antoni Fryczek wciąż zarabia mniej, niż sekretarz miasta Ostrowca Św. – według najnowszego oświadczenia majątkowego – 213 463, 09 zł. Także Andrzej Wojewódzki sekretarza miasta Lublina, zarobił mniej niż sekretarz miasta Ostrowca Św., bo 179 687, 78 zł,

Sumując zarobki prezydenta, wiceprezydentów i sekretarza miasta Ostrowca Św., w roku 2020, który upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, a dla wielu przedsiębiorców był ostatnim rokiem ich działalności, cztery osoby pełniące funkcje publiczne w mieście, zarobiły 742 234,03 zł. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this