Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

500 plus dla niepełnosprawnych jeszcze w tym roku! Sprawdź kto je dostanie i jakie będą kryteria?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 1 października dodatkowe wsparcie w wysokości do 500 zł trafi do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie jednak obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 1100 zł. To jednak nie wszystkie obostrzenia. Wsparciem ma zostać objętych ok. 500 tysięcy osób.

Zdjęcie ilustracyjne

Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości do 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną.

„Celem projektowanej ustawy jest poprawa, zdiagnozowanej przez Prezesa Rady Ministrów, sytuacji dochodowej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które są uprawnione do świadczeń z różnych systemów wchodzących w skład szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego oraz posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (w tym pracy w gospodarstwie rolnym, czy służby) oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji.Projektowane świadczenie będzie wsparciem dedykowanym osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia, np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, czy innego wprost wskazanego w projekcie ustawy, ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych  wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu ” – czytamy w Projekcie ustawy o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zamieszczonym na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

We wtorek, 9 lipca, rząd przyjął projekt ustawy. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł ma trafić do osób uprawnionych jeszcze w tym roku. Wypłata świadczenia będzie następowała na wniosek, który trzeba będzie złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności.

I tak świadczenie będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy.
Zgodnie z projektem świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona stosownym orzeczeniem,
  • które otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj jest to 1100 zł ( w ubiegłym roku podniesiona została bowiem najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu 1100 zł. Stąd ten tzw. próg dochodowy).
  • złożą wniosek w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności.
Źródło: Tweeter Kancelaria Premiera

Dodatkowo osoby, które mają wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  W projekcie ustawy przewidziano możliwość udzielenia pożyczki przez Fundusz Pracy Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie dotacji z budżetu państwa Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this