Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

500 plus dla niepełnosprawnych jeszcze w tym roku! Sprawdź kto je dostanie i jakie będą kryteria?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 1 października dodatkowe wsparcie w wysokości do 500 zł trafi do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie jednak obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 1100 zł. To jednak nie wszystkie obostrzenia. Wsparciem ma zostać objętych ok. 500 tysięcy osób.

Zdjęcie ilustracyjne

Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości do 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną.

„Celem projektowanej ustawy jest poprawa, zdiagnozowanej przez Prezesa Rady Ministrów, sytuacji dochodowej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które są uprawnione do świadczeń z różnych systemów wchodzących w skład szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego oraz posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (w tym pracy w gospodarstwie rolnym, czy służby) oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji.Projektowane świadczenie będzie wsparciem dedykowanym osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia, np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, czy innego wprost wskazanego w projekcie ustawy, ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych  wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu ” – czytamy w Projekcie ustawy o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zamieszczonym na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

We wtorek, 9 lipca, rząd przyjął projekt ustawy. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł ma trafić do osób uprawnionych jeszcze w tym roku. Wypłata świadczenia będzie następowała na wniosek, który trzeba będzie złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności.

I tak świadczenie będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy.
Zgodnie z projektem świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona stosownym orzeczeniem,
  • które otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj jest to 1100 zł ( w ubiegłym roku podniesiona została bowiem najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu 1100 zł. Stąd ten tzw. próg dochodowy).
  • złożą wniosek w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności.
Źródło: Tweeter Kancelaria Premiera

Dodatkowo osoby, które mają wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  W projekcie ustawy przewidziano możliwość udzielenia pożyczki przez Fundusz Pracy Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie dotacji z budżetu państwa Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Kolonia Inwalidzka ma nowego sołtysa! Jadwigę Banasik zastąpiła Aleksandra Ćwiek!

FAKTY

Policja poszukuje chłopca z nagrania!

FAKTY

16-latek z gminy Waśniów zmarł na skutek hipotermii? To wstępne ustalenia prokuratury!

FAKTY

Współczesne babcie tańczą rock and rolla! Uczniowie SP w Bałtowie pamiętali o swoich babciach i dziadkach! [ZDJĘCIA]

FAKTY

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this