Znajdź nas na

FAKTY

Akt erekcyjny pod budowę „polskiego Sèvres” – wmurowany!

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik wzięli udział w uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. W wydarzeniu, którego gospodarzami byli prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, uczestniczyli przedstawiciele rządu z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem na czele, świętokrzyscy posłowie i senatorowie, wojewoda Zbigniew Koniusz, prezydent Kielc Bogdan Wenta, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także przedstawiciele krajowych instytucji związanych z metrologią, ludzie świata nauki i biznesu. Plac budowy uroczyście poświęcił biskup Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski.

Od lewej stoją z kielniami w dłoniach: Jacek Semaniak, Jarosła Gowin, Przemysław Czarnek, Zbigniew Koniusz, Zbigniew Koruba, Bogdan Wenta, Andrzej Bętkowski. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

“Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar będzie miejscem strategicznym nie tylko dla województwa świętokrzyskiego i Polski, ale też jednym z najważniejszych punktów na metrologicznej mapie Europy i świata” – ta opinia wyrażana była przez uczestników dzisiejszej uroczystości niezwykle często i – biorąc pod uwagę wagę projektu realizowanego u zbiegu ulic Wrzosowej i księdza Jerzego Popiełuszki w Kielcach – nie sposób z nią polemizować.

– Zasoby Głównego Urzędu Miar zlokalizowane w Warszawie oraz na terenie Kampusu Świętokrzyskiego służyć będą efektywnemu wdrażaniu w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju naszego kraju – mówił podczas poniedziałkowego wydarzenia Jacek Semaniak, prezes GUM. – Dzisiejsza uroczystość wieńczy etap przygotowań i symbolicznie inicjuje prace budowlane. Dziękuję za wsparcie inicjatywy oraz za decyzję lokującą tę inwestycję w Kielcach, w regionie świętokrzyskim.

Wicepremier Jarosław Gowin
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Liderem projektu, realizowanego z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, jest Główny Urząd Miar, zaś partnerem Politechnika Świętokrzyska. Wykonawcą inwestycji jest świętokrzyska firma Anna-Bud. Prace w ramach pierwszego etapu budowy kampusu Głównego Urzędu Miar rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku; obecnie trwają zarówno prace ziemne, a także wznoszone są budynki. Łącznie powstanie ich osiem, w tym sześć laboratoriów (akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii i metrologii interdyscyplinarnej), biurowiec, a także budynek warsztatowy. Już za rok, zgodnie z zapowiedziami, wszystkie budynki będą w stanie surowym zamkniętym, natomiast w drugiej połowie 2023 roku planowane jest zakończenie pierwszego etapu budowy kampusu GUM. Od początku 2024 laboratoria rozpoczną swoją działalność.

Dziękując osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację ważnej dla regionu i kraju inwestycji Jacek Semaniak zwrócił się do marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik:

– Dziękuję gorąco samorządowi województwa świętokrzyskiego za lata starań, prowadzone negocjacje, ale też za hojność, która zaowocowała realizacją inwestycji o łącznej wartości 190 milionów złotych. 165 milionów złotych to kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję i zapewniam, że to dobrze zainwestowane pieniądze – powiedział prezes GUM.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Andrzej Bętkowski podkreślił, iż budowa Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach jest kluczową dla regionu świętokrzyskiego inwestycją. Ma ona wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki.

– Z wielką satysfakcją obserwuję, jak teren u zbiegu ulic Wrzosowej i księdza Jerzego Popiełuszki zamienia się w plac budowy. To tutaj bić będzie serce polskiej metrologii. Stąd wychodzić będzie impuls do rozwoju technologii i przemysłu. Jako marszałek województwa świętokrzyskiego cieszę się, że w realizacji tej wizji swój ogromy wkład ma również nasz samorząd. Pragnę także zwrócić uwagę na pomoc Komisji Europejskiej i Ministerstwa Funduszy. Po długich i niezwykle trudnych negocjacjach, udało się nam uzyskać zgodę Komisji na zmianę koncepcji projektu i zwiększenie  jego finansowania do kwoty 165 mln zł. Ostatecznie, dzięki naszej determinacji, trwające kilka lat zabiegi o umiejscowienie w stolicy województwa tak kluczowej centralnej jednostki, zakończyły się sukcesem – mówił Andrzej Bętkowski. – O tym, jak ważna jest to inwestycja, świadczy fakt, że została ona zapisana w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ w pierwszym celu strategicznym – Inteligentna Gospodarka i Aktywni Ludzie. Jestem przekonany, że dzisiejsze symboliczne wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę kampusu, to dla naszego regionu moment historyczny. Wchodzimy w nowy etap rozwoju, tworzymy miejsce na wskroś nowoczesne, które otwiera ogromne perspektywy dla województwa świętokrzyskiego i naszych mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce na efektywną współpracę przemysłu ze światem nauki. To jest właśnie przepis na innowacyjną gospodarkę, której rozwój tak bardzo potrzebny jest w naszym regionie. Mam również pewność, że współpraca z Politechniką Świętokrzyską wpłynie na wzmocnienie powiązań ze światem nauki i biznesu. W konsekwencji odpowiadać to będzie na potrzeby obecnego rynku pracy. U zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki budujemy dziś nie tylko mury. Budujemy  miejsce spotkań kreatywnych ludzi, idei i pomysłów – dodał marszałek.

Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Poseł Krzysztof Lipiec podczas uroczystości odczytał list napisany przez premiera Mateusza Morawieckiego, a przedstawiciel prezydenta RP Andrzeja Dudy przekazał Jackowi Semaniakowi, prezesowi GUM, specjalny upominek.

Świętokrzyski Kampus pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami. Zaplanowana infrastruktura badawcza zwiększy urynkowienie działalności badawczo–rozwojowo–wdrożeniowej poprzez wykorzystanie badań z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym. Tworzone w Kielcach „centrum polskiej metrologii” ma ambicję stać się jednym z przodujących nie tylko w Europie, ale i na świecie

Kampus będzie stanowił realne wsparcie Krajowej Instytucji Metrologicznej, stanie się miejscem, gdzie spotykać się będą środowiska badawcze omawiające problemy naukowe i techniczne, pracujące nad wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również instytucji państwowych, takich jak: szkoły, uczelnie, pozostałe instytuty badawcze czy wojsko. W ramach jego struktury nastąpi rozwój narodowej infrastruktury pomiarowej.

Uczestnicy uroczystości
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Co ważne, Główny Urząd Miar będzie ściśle współpracował z kieleckimi szkołami wyższymi – Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, z którymi podpisał już stosowne umowy, dzięki czemu na uczelniach pojawią się nowe kierunki kształcenia związane z metrologią.

Przewiduje się, że w kampusie zatrudnienie znajdzie około 45 osób, a 30 naukowców będzie mogło prowadzić tu badania. Zaplanowano również ofertę dla około 30 firm współpracujących oraz realizację 16 projektów badawczo-rozwojowych.

Widok placu budowy
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this