Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Artur Węsek: To jest skok cywilizacyjny o kilka klas w górę! Sterylizatornia i neurologia po remoncie!

Oddział neurologiczny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim corocznie hospitalizuje około 2000 pacjentów. Niestety jego wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Podobnie było ze sterylizatornią, która w przypadku tego typu placówek odgrywa kluczową rolę w dbaniu o sterylność narzędzi np. podczas wykonywania zabiegów operacyjnych. Dzięki współdziałaniu Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiego, a także ostrowieckich parlamentarzystów: Andrzeja Kryja, Posła na Sejm RP i Jarosława Rusieckiego, Senatora RP, a przede wszystkim dotacji rządowej, udało się wyremontować te zaniedbane, a bardzo istotne części ostrowieckiego ZOZ-u.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dziś podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiego można się było przekonać jak prezentuje się po remoncie oddział neurologii i sterylizatornia ostrowieckiego szpitala. Droga do doprowadzenia do aktualnego wyglądu tych części szpitala łatwa nie była, jednak dzięki współdziałaniu i porozumieniu udało się wiele osiągnąć. Jak podkreślał lekarz medycyny Artur Węsek, kierownik oddziału neurologii, remont miał charakter budowlany, nie sprzętowy, jednak liczy na to, że uda się jeszcze doposażyć szpital w przyszłości.

Prace remontowe przeprowadzone zostały w ramach zadania : „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem – dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

W ramach prac budowlanych wykonana została rozbiórka części ścian wewnętrznych, postawienie nowych ścian działowych, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie prac związanych z instalacjami sanitarnymi (wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, gazy med.) i elektrycznymi. Wyremontowane zostały pomieszczenia po aptece, które docelowo będą służyły potrzebom oddziału neurologii.

Równolegle prowadzone było dostosowanie pomieszczeń w piwnicach blok A w celu przeniesienia Centralnej Sterylizatornii. Po wykonaniu niezbędnych prac, zostaną wydzielone, między innymi pomieszczenie socjalne, pomieszczenie kierownika sterylizatorni oraz tak zwana część brudna. Utworzono magazyn materiałów sterylnych, pomieszczenia na mycie i suszenie wózków z wydzieloną częścią na sprężarkę i stacje uzdatniania wody. Łączna wartość robót budowlanych w 2019 roku to 716 283,02 zł brutto.

Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Geneza tych pieniędzy sięga roku 2017, kiedy jesienią na etapie prac nad budżetem państwa na rok 2018 wspólnie z panem senatorem Jarosławem Rusieckim uzgodniliśmy, że będziemy starali się, aby na etapie prac sejmowych w projekcie budżetu znalazła się nasza wspólna poprawka, na mocy której 800 000 zł trafi do powiatu ostrowieckiego, trafi do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Było to wynikiem tego, że doskonale znaliśmy potrzeby i wiedzieliśmy z jakimi problemami borykają się i pracownicy i pacjenci na terenie izby przyjęć, na jakie problemy napotykają w sytuacji, kiedy tutaj są przywożone osoby nietrzeźwe, które też oczekują jakiejś pomocy. Udało się tę poprawkę na etapie prac senackich utrzymać i dzięki temu możemy dzisiaj być świadkami odbioru pomieszczeń, które daleko szerzej wyszły, niż tylko to miejsce, które służyć miało poprawie pracy i przebywania osób nietrzeźwych. I właśnie to pokazuje, jak ważna jest dobra współpraca parlamentarzystów z panią wojewodą, bo kiedy pojawiły się problemy, to wspólnie staraliśmy się znaleźć rozwiązanie i to, że udało się wydłużyć, co nie było taką prostą sprawą, bo to też wymagało prac na poziomie sejmowej komisji finansów, ten termin rozliczenia pieniędzy do końca marca, wymagało sporych zabiegów. To, że pacjenci będą mieli lepsze warunki, to, że podniósł się standard, myślę, że wszyscy będziemy zaskoczeni tym, jak ładnie wygląda teraz, chociażby oddział neurologii, jak podnieśliśmy bezpieczeństwo. Przecież ta sterylizatornia ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów, zapobiegając różnego rodzaju zakażeniom. To pokazuje, jak te pieniądze były potrzebne i jak dobrze stało się, że w budżecie państwa one się znalazły. Gratuluję pani staroście, dyrekcji szpitala, bo to są naprawdę dobrze wydane pieniądze – tłumaczył Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP.

Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Oddział neurologiczny liczy 32 łóżka, z czego 18 łóżek są to łóżka dla pacjentów po udarach. Pozostałe, to łóżka neurologii ogólnej. Ostrowiecki oddział neurologii hospitalizuje niemalże 2000 pacjentów rocznie, głównie są to pacjenci starsi z objawami udaru mózgu, niestety jako najczęstszej choroby wieku starszego, choroby wręcz cywilizacyjnej.

– Po remoncie przybyła nam jedna sala, pacjenci którzy są u nas hospitalizowani, musieli korzystać niestety z miejsc na korytarzu, w tym momencie mają większy komfort. Poprawił się on dla pacjentów. Została poprawiona głównie część sanitarna. Wygląd korytarza, wygląd niektórych sal. To trzeba było zobaczyć, jak ten oddział wyglądał wcześniej. Dobrze to widać, gdy ktoś był u nas rok temu i gdy trafił do nas teraz. Jest to fajny punkt odniesienia. To jest skok cywilizacyjny o kilka klas w górę. Dziś rano przebywało 39 chorych. Zapotrzebowanie na opiekę neurologiczną było zawsze bardzo duże i to się akurat nie zmieniło. Statystycznie dużo więcej mamy kobiet. Remont miał charakter bardziej budowlany, niż sprzętowy. Liczę na to, że uda się jeszcze doposażyć szpital w przyszłości – podsumował Artur Węsek, kierownik oddziału neurologii.

Lekarz medycyny Artur Węsek, kierownik oddziału neurologi
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

O tym, że zapotrzebowanie na zabiegi neurologiczne jest bardzo duże doskonale zdaje sobie sprawę Andrzej Gruza, dyrektor naczelny ostrowieckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

– Odsetek udarów w społeczeństwie rośnie systematycznie. Mamy 32 łóżka zarejestrowane, a tak jak ordynator wczoraj powiedział było 37 pacjentów, czyli 5 dostawek. Mamy odcinek tzw. ogólny, ale odcinek udarowy także. Tych przypadków udarowych jest naprawdę bardzo dużo. Praktycznie rzecz biorąc chyba wszystkie oddziały udarowe, które są w Polsce są niestety przepełnione. To dotyczy nie tylko odcinków udarowych, ale i intern, bo na internach też jest bardzo dużo pacjentów w podeszłym wieku. Mamy także zakład opiekuńczo-leczniczy, to też jest zakład dla ludzi w podeszłym wieku z reguły. Potrzeby w tym zakresie ciągle rosną i są niezaspokojone. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących między innymi oddziałów neurologicznych z odcinkami udarowymi mówi, że powinno być co najmniej 30 łóżek w szpitalu, na oddziale neurologicznym, w tym co najmniej 12 udarowych. Także idealnie wpisujemy się w rozporządzenie – mówił po konferencji prasowej, zorganizowanej na terenie oddziału neurologicznego Andrzej Gruza.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

O tym, że nie było dzisiaj tej inwestycji, gdyby nie poprawka zgłoszona przez ostrowieckich parlamentarzystów przypomniała Agata Wojtyszek.

– Geneza tego całego przedsięwzięcia związanego ze środkami, które poszły na rozbudowę szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim jest taka, że tutaj obecni parlamentarzyści: Andrzej Kryj, Poseł Na Sejm RP oraz senator Jarosław Rusiecki, którzy zgłosili poprawkę , która spowodowała, że w moim budżecie wojewody znalazły się środki finansowe, które mogłam rozdysponować i udzielić tutaj wsparcia szpitalowi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zmieniła się nazwa szpitala, okazało się, że pojawiły się trudności z wykorzystanie tych środków, pojawiły się kolejne starania związane z przesunięciem tych środków na rok 2019, dlatego do końca marca mogły być zrealizowane tutaj zadania. Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodziło się na przesunięcie tych środków na ten cel. Dziękuję za sprawną realizację zadania, za to że już za chwile będziemy mogli zobaczyć już działający oddział – tłumaczyła Agata Wojtyszek.

Agata Wojtyszek (Wojewoda Świętokrzyski) i Marzena Dębniak (Starosta Powiatu Ostrowieckiego)
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Marzena Dębniak, Starosta Powiatu Ostrowieckiego przypomniała, że w ubiegłym roku szpital otrzymał dzięki wsparciu wojewody 1 700 000 zł dotacji na zakup sprzętu np. łóżka do operacji ortopedycznych, czy kardiomonitorów.

– Cieszę się, że to środki udało się skierować do szpitala w Ostrowcu Św. Warto podkreślić, że zarówno szpital, jak i starostwo nie musiało dokładać żadnych środków finansowych. Szpitalny oddział ratunkowy został doposażony w 100 procentach z budżetu państwa. Rząd, który mam przyjemność reprezentować na ziemi świętokrzyskie, rząd Prawa i Sprawiedliwości, widząc potrzeby i analizując możliwości wspiera takie działania, wie, że potrzeby szpitala są ogromne. Nie w każdej dziedzinie możemy pomóc, ale tam gdzie jest to możliwe, staramy się to robić. Bardzo ważne jest, aby odizolować osoby w stanie nietrzeźwym, od tych, którzy oczekują na SORZ-e na wsparcie i udzielenie pomocy, taie osoby wymagają specjalnego zaangażowania, to, że szpital w Ostrowcu Św. wyszedł naprzeciw, aby zbudować takie miejsce, jest bardzo ważne. Borykamy się w całym województwie z tym problemem, gdzie osoby w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, są agresywne i utrudniają prace, dlatego bardzo ważne jest to, żeby takie miejsce, które pozwala, odizolować i udzielić wsparcia, zarówno tym potrzebującym i tym, którzy również potrzebują pomocy, ale są pod wpływem używek. Bardzo się cieszę i gratuluje szczególnie mieszkańcom powiatu i miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – mówiła Agata Wojtyszek.

Andrzej Kryj (Poseł na Sejm RP) i Jarosław Rusiecki (Senator RP)
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

O tym, że ostrowiecki szpital jest dobrem wspólnym i powinno się zadbać o jego rozwój ponad podziałami, apelował senator Jarosław Rusiecki.

– Szpital w Ostrowcu Św. jest nasza wspólną troską. Musimy zadbać, aby komfort pracy pielęgniarek, lekarzy, pacjentów nie był zakłócany przez osoby pod wpływem alkoholu. Myślę, że sprawa funkcjonowania szpitala powiatowego w Ostrowcu Św. jest naszym wspólnym celem. Ja zachęcam do tego wszystkich państwa, szczególnie lokalne media, aby poważnie to potraktowały, i raczej myślały o tym jakie wysiłki poczynić wspólnie, aby pomóc panu dyrektorowi, który jest w niełatwej sytuacji w tej chwili, to wynika z różnych przyczyn. To nie są przyczyny, które zaistniały w tej chwili, tylko sytuacja w służbie zdrowia w Polsce nie była łatwa, choć chcę państwu przypomnieć, że to właśnie w tym roku, rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz pierwszy przeznaczył na budżet służby zdrowia w Polsce ponad 100 mld złotych. Nigdy wcześniej takich wydatków nie było. Co więcej ostrowiecki szpital jest w czołówce czterech szpitali w województwie świętokrzyskim, które mają podwyższony poziom finansowania poprzez zwiększenie punktów na oddziałach internistycznych i chirurgicznych. Jest to kwota ponad 2 mln zł. To jest nasz wspólny cel, dziękuję pani wojewodzie za ten wspólny wysiłek. Zachęcam do tego, aby samorządy dobrze współpracowały z parlamentarzystami, z wojewodą, ku pożytkowi lokalnej społeczności – podsumował Jarosław Rusiecki.

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo neurologia-1
NaOSTROinfo neurologia-1

NaOSTROinfo neurologia-2
NaOSTROinfo neurologia-2

NaOSTROinfo neurologia-3
NaOSTROinfo neurologia-3

NaOSTROinfo neurologia-4
NaOSTROinfo neurologia-4

NaOSTROinfo neurologia-5
NaOSTROinfo neurologia-5

NaOSTROinfo neurologia-6
NaOSTROinfo neurologia-6

NaOSTROinfo neurologia-7
NaOSTROinfo neurologia-7

NaOSTROinfo neurologia-8
NaOSTROinfo neurologia-8

NaOSTROinfo neurologia-10
NaOSTROinfo neurologia-10

NaOSTROinfo neurologia-11
NaOSTROinfo neurologia-11

NaOSTROinfo neurologia-12
NaOSTROinfo neurologia-12

NaOSTROinfo neurologia-13
NaOSTROinfo neurologia-13

NaOSTROinfo neurologia-14
NaOSTROinfo neurologia-14

NaOSTROinfo neurologia-15
NaOSTROinfo neurologia-15

NaOSTROinfo neurologia-16
NaOSTROinfo neurologia-16

NaOSTROinfo neurologia-18
NaOSTROinfo neurologia-18

NaOSTROinfo neurologia-24
NaOSTROinfo neurologia-24

NaOSTROinfo neurologia-23
NaOSTROinfo neurologia-23

NaOSTROinfo neurologia-22
NaOSTROinfo neurologia-22

NaOSTROinfo neurologia-21
NaOSTROinfo neurologia-21

NaOSTROinfo neurologia-20
NaOSTROinfo neurologia-20

NaOSTROinfo neurologia-19
NaOSTROinfo neurologia-19

NaOSTROinfo neurologia-17
NaOSTROinfo neurologia-17

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this