Znajdź nas na

FAKTY

Coraz więcej uchwał Rady Powiatu Ostrowieckiego unieważnianych przez wojewodę! Kto kontroluje ich zgodność z prawem zanim trafią na sesję?

Zaledwie kilka dni temu opisywaliśmy uchwałę podjętą przez Radnych Powiatu Ostrowieckiego, dotyczącą odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Dariuszem Czupryńskim, którą w całości unieważnił Wojewoda Świętokrzyski, a już pojawiła się kolejna z uchwał, podjęta przez radnych – unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody. Tym razem mowa o uchwale z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Według organu nadzoru zapisy uchwały w istotnym stopniu naruszają obowiązujące przepisy. Kto zatem w przypadku Rady Powiat Ostrowieckiego kontroluje zgodność projektów uchwał z obowiązującym prawem zanim te trafią na sesję?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze, wojewoda stwierdza nieważność  niezgodnej z prawem uchwały.  W przypadku Rady Powiatu Ostrowieckiego to kolejna z uchwał unieważniona przez Wojewodę. 

Jak czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia Treść § 3 uchwały narusza art. 13 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), zwanej dalej ,,u.o.a.n.”

Program stanowiący załącznik do uchwały jest adresowany do nieograniczonego kręgu podmiotów: organizacjami pozarządowych  i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Program ten nie wskazuje żadnych konkretnych podmiotów z którymi powiat ma zamiar podjąć współpracę. Oznacza to, że program jest adresowany do nieograniczonego kręgu adresatów, co nadaje jego normom charakter generalny. Program ten zawiera normy, których konkretyzacja nastąpi każdorazowo przy okazji realizacji programu w ramach współpracy powiatu z konkretną organizacją. Oznacza to, że normy zawarte w programie mają charakter abstrakcyjny.

W uzasadnieniu wojewoda powołuje się na orzeczenia sądów m.in.: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, a także rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 19 maja 2015 r., NK.3.4131.141.2015.AB: ,,Akt normatywny, który nie zostało publikowany (ogłoszony) zgodnie z obowiązującą procedurą i we właściwym trybie nie odnosi skutku prawnego. Dotyczy to całego zakresu normatywnego tego aktu, czyli wszystkich norm prawnych w nim zamieszczonych”.

– Wskazane powyżej naruszenie prawa ma istotny charakter – czytamy w uzasadnieniu, pod którym podpisał się Wojewoda Świętokrzyski.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

To kolejna z uchwał unieważniona przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Przypomnijmy, że kilka dni temu opisywaliśmy uchwałę podjętą przez Radnych Powiatu Ostrowieckiego, dotyczącą odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Dariuszem Czupryńskim, którą w całości unieważnił Wojewoda Świętokrzyski. W grudniu 2019 roku radni powiatowi z Ostrowca Świętokrzyskiego wybierali komisje stałe rady, w tym tę najważniejszą – komisję rewizyjną. Nie znalazł się w niej żaden z radnych PiS, chociaż według „Ustawy o samorządzie powiatowym” w skład tej komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzając, że komisja rewizyjna nie została wybrana zgodnie z ustawą. Sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, bo z decyzją wojewody nie zgodziła się z kolei większość w Radzie Powiatu Ostrowieckiego. Sąd oddalił skargę powiatu, a tym samym przyznał rację wojewodzie.

O sprawie komisji rewizyjnej pisaliśmy tutaj:

O uchwale, dotyczącej radnego Dariusza Czupryńskiego informowaliśmy tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this