Znajdź nas na

FAKTY

Czy gmina Ostrowiec Św. powinna pójść w ślady Starachowic i uporządkować powierzchnie reklamowe?

Jedni mówią, że zaśmiecają krajobraz i już dawno powinny zniknąć z powierzchni miasta, dla drugich to sposób na zarobek. Mowa o powierzchniach reklamowych. Od uchwalenia ustawy krajobrazowej minęło blisko sześć lat, jednak większośc miast w Polsce wciąż zaśmiecona jest reklamami. Ne inaczej jest w Ostrowcu Św. Czy miasto powinno pójść w ślady za Starachowicami i uporządkować m.in. małą architekturę, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Na murach, starych kamienicach, płotach, w pobliżu miejsc kaźni. W różnych rozmiarach, kolorach, wielkościach. Jedne podarte lub zniszczone, inne wyblakłe. W zdecydowanej większości szpecą krajobraz Ostrowca Św. Mowa o powierzchniach reklamowych, których w Ostrowcu Św. nie brakuje. 

Podstawę do uporządkowania reklam samorządom lokalnym daje Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.  Porządek z reklamami postanowiły zrobić nasi sąsiedzi zza miedzy – Starachowice. Od 2021 roku gmina Starachowice będzie egzekwować zapisy uchwały porządkującej miejską przestrzeń. 

– Okres dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych, zgodnie z zapisami uchwały, określony został na 12 miesięcy od daty jej wejścia w życie, tj. do 6 stycznia 2021 roku. Po nowym roku miasto będzie weryfikować zastosowanie przepisów w praktyce – czytamy na oficjalnym profilu miasta. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Na początku 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XV/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, potocznie zwanej uchwałą krajobrazową lub uchwałą reklamową. Uchwała ma na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz poprawę wizerunku miasta

– Mając na względzie poprawę estetyki miasta prosiliśmy właścicieli nieruchomości, na których zainstalowane były tablice i urządzenia reklamowe o dostosowanie ich do zapisów uchwały, bądź ich usunięcie – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. –  Zależy nam, aby reklamy, które są mocno zniszczone i przestały spełniać swoją funkcję zniknęły z terenu miasta, a te które będą się pojawiać zostały umieszczone w miejscach do tego przeznaczonych, były estetyczne, wykonane z materiałów trwałych i zgodnie z wymogami określonymi w projekcie uchwały. Dotychczas kwestia ta nie była uregulowana w naszym mieście. Przestrzeń publiczna jest szpecona przez reklamy nieestetyczne, niedostosowane gabarytami do otoczenia, stylu i kolorystyki budynków. Są one nacechowane przypadkowością, brakiem estetyki i niejasnością. Wszystko to skutkuje chaosem i niską jakością przestrzeni miejskiej. Uchwała ta jest realnym narzędziem do kształtowania estetyki przestrzeni publicznej oraz wpłynie na wizerunek miasta. Przyjęte przez Radę Miejską przepisy określają dodatkowo gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – czytamy na portalu starachowice. eu. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z uchwałą miasto podzielone zostało na dwie strefy: strefę A oraz strefę B.

Na terenie strefy A zabrania się stosowania tablic i urządzeń reklamowych za wyjątkiem stojaków typu „menu” bądź typu „potykacze” (tzw koziołki reklamowe) w czasie otwarcia lokalu. Zakazuje się również reklam w formie banerów na budynkach i umieszczania reklam na ogrodzeniach. Natomiast zezwala się na umieszczanie szyldów, a więc tablic i urządzeń reklamowych informujących o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują. Mogą być one umieszczane na budynku równolegle bądź prostopadle do ściany frontowej.

W strefie B zakazuje się umieszczenia reklam na m.in.: ogrodzeniach, terenach cmentarzy, mostach i wiaduktach,  drzewach i w zasięgu ich koron,  budowlach infrastruktury technicznej, takich jak latarnie czy słupy.

W uchwale określono szczegółowe zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, zarówno jako obiektów wolnostojących, jak również na budynkach. Wysokość kar i sposób ich naliczania określają dwie ustawy tj: Ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym oraz Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych (źródło: starachowice.eu)

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

O to czy gmina Ostrowiec Świętokrzyski planuje wprowadzenie uchwały, która porządkowała by reklamy w przestrzeni miejskiej (publicznej) tzw. uchwały krajobrazowej, a także jak aktualnie wyglądają zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych? W jaki sposób odbywa się ich kontrola – zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Ostrowca Św.

–  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19 listopada 2020 r. informuję, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie podjęła dotychczas żadnych czynności, o których mowa w art. 37a – 37d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zmierzających do określenia – w drodze uchwały – zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Należy nadmienić, że czynności, o których mowa powyżej, należą do nieobligatoryjnych działań samorządów terytorialnych – czytamy we wniosku pod którym podpisała się Anna Niedbała, sekretarz miasta Ostrowca Św. 

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo reklamy-9
NaOSTROinfo reklamy-9

NaOSTROinfo reklamy-8
NaOSTROinfo reklamy-8

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo reklamy-7
NaOSTROinfo reklamy-7

NaOSTROinfo reklamy-5
NaOSTROinfo reklamy-5

NaOSTROinfo reklamy-4
NaOSTROinfo reklamy-4

NaOSTROinfo reklamy-3
NaOSTROinfo reklamy-3

Reklamy1
Reklamy1

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Reklamy2
Reklamy2

Reklamy4
Reklamy4

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo reklamy-2
NaOSTROinfo reklamy-2

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this