Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Czy przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. zna swoje uprawnienia?

Czy przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. zna swoje ustawowe i statutowe uprawnienia? To pytanie rodzi się po nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Św., jaka odbyła się 28 kwietnia już po raz trzeci w Ostrowieckim Browarze Kultury. Podczas gdy inne większe samorządy z powodu pandemii koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników sesji, przechodzą na sesje zdalne, obrady radnych w Ostrowcu Św. odbywają się wciąż w tradycyjny sposób. Zapytana przez Mateusza Czeremchę, radnego z Klubu PiS o zmianę formy obrad sesji, Irena Renduda Dudek, przewodnicząca rady póki co formy obrad zmieniać nie chce, choć dodaje, że w przyszłości będzie musiał pomyśleć o tym…. prezydent.

Zdjęcie ilustracyjne fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad.

Jak czytamy w Statucie Gminy Ostrowiec Św. do zadań przewodniczącego rady należy m.in.: udział w przygotowaniu sesji, zwoływanie sesji rady i ustalanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, w tym zamykanie i otwieranie sesji, podpisywanie uchwał rady oraz protokołów z sesji, czuwanie nad właściwym przebiegiem sesji, czy pomoc na wniosek radnego w zapewnieniu niezbędnych warunków do wykonywania mandatu radnego.

Czy Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowieckiego pamięta o swoich statutowych prawach i obowiązkach? 

– Pani przewodnicząca, państwo radni, panie prezydencie zasadniczo chciałby zapytać panią przewodniczącą czy planowane są sesje zdalne, ponieważ specustawa COVID daje takie prawo. Czy będą takie sesje w przyszłości organizowane, bo spotykamy się już trzeci raz na sesji stacjonarnej, a uważam, że byłoby to korzystne dla pracowników jak również dla nas wszystkich, którzy się tutaj spotykamy – pytał Mateusz Czeremcha, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. 

Dziwić może odpowiedź jaką na swoje pytanie uzyskał radny.

– Myślę, że na razie nie, ale nie wiem czy w przyszłości, jeśli by się przedłużało to zakażenie koronawirusem i przybierało szersze kręgi i czas się przedłużał tego odosobnienia, to myślę, że w jakimś tam momencie musielibyśmy o tym pomyśleć, a właściwie pan prezydent – podsumowała Irena Renduda-Dudek. 

Czy w Ostrowcu Św. o sesji decyduje zatem prezydent, a nie przewodniczący rady? 

Nie jest to pierwsze tego typu zachowanie ze strony przewodniczącej rady. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Św. z 30 marca, Irena Renduda Dudek, próbowała przerwać wypowiedź radnego po sugestii  prezydenta Jarosława Górczyńskiego, który pokazywał jej to w sportowym geście.

Przypomnijmy, że rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Natomiast organem wykonawczym jest prezydent.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this