Znajdź nas na

FAKTY

Czy Starosta Ostrowiecki „oszczędza na szpitalu” nawet w czasach epidemii?

Do 31 marca Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., jako podmiot tworzący, miało obowiązek pokrycia straty netto szpitala w wysokości ponad 13 milionów złotych. Pierwszą część pieniędzy w wysokości 3 milionów złotych przekazano w 2019 roku, drugą – wczoraj (31 marca) w wysokości 5 milionów złotych. Co z brakującymi 5 milionami? Fakty są takie, że pieniądze na pokrycie straty są, ustawowy termin minął, a spłaty całej straty netto, jak nie było, tak nie ma. Dlaczego władze powiatu ostrowieckiego tak długo zwlekają z pokryciem całej straty szpitala, zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa? Na co czeka starosta i czy „oszczędza na szpitalu”, a także czy doszło do złamania prawa?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z artykułem 59 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Jednak jeśli nie posiada takiej możliwości, do pokrycia straty netto lub likwidacji szpitala zobowiązany jest do tego podmiot go tworzący – w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. – starostwo powiatowe. 

Zgodnie z Ustawą Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. miało na to 9 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, co w przypadku ostrowieckiego szpitala miało miejsce 28 czerwca 2019 roku. Ostateczny termin na pokrycie straty upływał właśnie dzisiaj, 31 marca. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały:

– W celu pokrycia straty netto ujętej w sprawozdaniu finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Ostrowcu Św. za rok obrotowy 2018 przekazano dotychczas z budżetu Powiatu Ostrowieckiego na rok 2019 środki finansowe w wysokości 3 mln złotych. W 2020 roku Rada Powiatu Ostrowieckiego podejmuje uchwałę o przekazanie z budżetu Powiatu Ostrowieckiego środków w kwocie 5 mln  zł. Przekazane środki pieniężne zwiększą Fundusz Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby szybko przeliczyć, że strata netto nie zostanie w całości pokryta przez powiat. Co z brakującymi blisko 6 milionami złotych, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, w jakiej przez epidemię koronawirusa znalazły się polskie szpitale, w tym ten w Ostrowcu Św. ? O to na dzisiejszej sesji dopytywał Zbigniew Duda, przewodniczący powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. 

– Od roku czasu na sesjach słyszymy: „taka olbrzymia strata do pokrycia”,  „z tą stratą musimy walczyć”. Pani starosto sobie przypomina, to jej słowa.  A teraz się nagle okazuje, że my tej straty nie pokrywamy. prosze państwa, jeżeli będzie 5 milionów pokryte, to tak naprawdę pokryliśmy 8 milionów, a powinniśmy  13 864 846, 69 zł. Każdy w dokumentach ma to napisane. Powiat jest zobowiązany w ciągu dziewięciu miesięcy, ten czas mija, to teraz ja zadaję pytanie: dlaczego nie pokrywamy następnych 5 864 864, 69 złotych? Jesteśmy do tego zobowiązani. Cały rok, to było słuchanie: „robimy oszczędności, robimy oszczędności na pokrycie straty szpitala. Pani starostwo 12 milionów wam zostawiłem na koncie, nie wiem, przejedliście te pieniądze – pytał Zbigniew Duda.

Przypomniał także, że pod koniec 2019 roku stan środków na rachunku starostwa wynosił ponad 18 milionów złotych.  Przypomniał, że jako organ stanowiący i Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. jest zobowiązane do pokrycia całej straty, czyli  13 864 846, 69 zł.  

– Pytam dlaczego pokrywane jest tylko 8 milionów? Ponieważ postępujemy niezgodnie z prawem. Chwała za to, że pokrywamy te 5 milionów. Myślę, że przyczynkiem do tego był również nasz apel, który jako radni Prawa i Sprawiedliwości wysłaliśmy do pani starosty, do państwa radnych. O to byście państwo  byli też za tym, żeby nasz szpital wspomagać. On służy wszystkim, bez względu na barwy polityczne. I teraz wracając do czasu przeszłego, wielokrotnie na sesjach mówiliśmy, że szpital ma leczyć ludzi, to jest najważniejsze. Te finanse są rzeczą troszeczkę poboczną. Teraz, w sytuacji tego kryzysu widzimy, że tak jest naprawdę – mówił Zbigniew Duda, podkreślając, że najważniejsze jest ludzkie życie. 

– Pani starostwo, nie przestrzega pani prawa – apelował radny z Klubu PiS, przestrzegają przed skutkami prawnymi decyzji o tylko częściowym pokryciu straty netto. Przypomniał,  że Zarząd Powiatu wciąż „zasłania się” wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował obowiązek pokrywania strat szpitali przez samorządy, jednocześnie przypominając, że przez półtora roku to właśnie aktualnie dzierżący władzę w powiecie przedstawiciele Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego poprzedni Zarząd obarczali długami szpitala. Czy zatem aktualny Zarząd Powiatu żongluje wyrokiem trybunału Konstytucyjnego, jak mu wygodnie? 

– Ustawy Sejmowe są po to, żeby ich przestrzegać – przypomniał Zbigniew Duda. 

Starosta Marzena Dębniak wystąpienie radnego z PiS nazwała populizmem. Odwołała się także do wspomnianego przez Zbigniewa Dudę wyroku Trybunały Konstytucyjnego twierdząc, że powiat nie musiałby pokrywać straty netto szpitala.

– Ja od samego początku mówiła, że dla nas najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim dbanie o szpital  i jest to naszym priorytetem więc z tego się nie wycofuję. 5 milionów, które dzisiaj państwo głosujecie jest to formalna zgoda rady, przecież od początku było w budżecie i państwo o tym doskonale wiecie, tak więc nikt tu nikomu żadnej łaski nie robi – podsumowała Marzena Dębniak, Starosta Ostrowiecki. Przypomniała, że w 2019 roku przygotowano i zaczęto realizować szereg działań naprawczych, dzięki którym rok 2019 udało się zakończyć nadwyżką budżetową w wysokości ponad 7 milionów złotych, zapewniając, że te środki też trafią do szpitala.  

– W tej chwili szpitalowi wystarczy te pięć milionów, ja sądze, że do szpitala trafią jeszcze kolejne miliony. Pański apel, panie radny Duda, apel radnych PiS-u jest to dla mnie czysty populizm. Mamy naprawdę ciężkie czasy i na tej sesji nie powinno być takiej walki politycznej. Dziwi mnie, że pan pewnych sformułowań używa w tym apelu   – mówiła Marzena Dębniak tłumacząc, że w 18 milionach złotych na rachunku starostwa pod koniec 2019 roku przeznaczone zostaną na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia straży pożarnej, środki na Fundusz Dróg Samorządowych i środki unijne.   

– Pani starostwo 12 milionów, czy 18 mln zł oznacza to, że na ten moment takie pieniądze są. Ale powiat cały czas ma przychody od tego momentu. , To nie jest tak, że są to pieniądze dane na cały rok. jak wszyscy wiemy budżet powiatu jest dużo dużo większy – przypomniał Zbigniew Duda. 

Dodał także, że dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej zobowiązany jest o upomnienie się do organu stanowiącego (starostwa) o brakujące środki na pokrycie straty netto szpitala. Jeśli tego nie zrobi będzie działał na szkodę interesu jednostki, którą kieruje, co uznane może zostać za przestępstwo. 

Fakty są takie, że pieniądze są, o czym podczas sesji mówił Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego, ustawowy termin minął, a spłaty całej straty netto, jak nie było, tak nie ma. 

– Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie  z wykonania budżetu za ubiegły rok i w istocie nadwyżka, o której powiedziała pani starosta w tym budżecie jest zanotowana i nie ma finansowego najmniejszego problemu, aby strata na poziomie różnicy, czyli 5 800 000 zł została w najbliższym czasie wyrównana. Pracujemy nad tym, zapewniamy, deklarujemy, powiem więcej deklarujemy – mówił Andrzej Jabłoński.

Skoro środki na pokrycie reszty straty są na co czeka starostwo?

Przypomnijmy, że według  artykułu 59 ust. 2  Ustawy o Działalności leczniczej podmiot tworzący  jest obowiązany w terminie 9 miesięcy do upływu terminu  od zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Tego ostatniego nikt w Ostrowcu Św. na pewno by nie chciał!

1 Comment

1 Comment

  1. ostrowczanin

    1 kwietnia, 2020 at 19:30

    Pytanie do was pisowcy :
    Jeżeli poprzedni starosta zostawił 12 mln na koncie (dobry dowcip) a teraz wg niego powiat ma 18 mln wolnych (?) środków to czy to oznacza że o 50% poprawił się stan finansowy starostwa? Czy może jednak nie macie pojęcia o czym mówicie i tylko bijecie pianę?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this