Znajdź nas na

FAKTY

Czy w Ostrowcu Świętokrzyskim powinna być bezpłatna sterylizacja kotów i psów?

Z prośbą o podjęcie działań, mających na celu prowadzenie przez punkty weterynaryjne bezpłatnej sterylizacji kotów i psów, do prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego zwrócił się w listopadzie ubiegłego roku Andrzej Pałka, radny Rady Miasta Ostrowca Św. z KWW Jarosława Górczyńskiego. Jak w uzasadnieniu swojej interpelacji argumentował radny, działania takie wpłynęłoby na „zmniejszenie populacji tych zwierząt”. W maju 2022 roku bezpłatną akcję sterylizacyjną dla właścicieli kotów z gminy Kunów zaproponował Urząd Miasta i Gminy w Kunowie przy współpracy z Kunowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę” oraz Fundacją „Szare, bure i łaciate”.

Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay

– Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się w imieniu mieszkańców o podjęcie stosownych działań mających na celu prowadzenie przez punkty weterynaryjne bezpłatnej sterylizacji kotów i psów. Umożliwienie bezpłatnej sterylizacji w dużym stopniu wpłynie na zmniejszenie populacji tych zwierząt. Nadmieniam, że w sąsiedniej gminie taka możliwość istnieje – w swojej interpelacji z 24 listopada 2022 roku napisał radny Andrzej Pałka. Nie określił jednak, którą z gmin ma na myśli.

W maja 2022 roku bezpłatnie wysterylizować lub wykastrować można było koty z terenu gminy Kunów. Akcja prowadzona była przy ścisłej współpracy Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę” , Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, który pokrył połowę kosztów oraz Powszechnej Sterylizacji Fundacji „Szare Bure i Łaciate”,  która pokryła drugą połowę kosztów. Aby zwierzę mogło skorzystać z bezpłatnego zabiegu jego właściciel musiał  zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, aby odebrać specjalny talon. 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

Jak wówczas mówiła nam  Joanna Kosiarska, prezes Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę” taka współpraca między samorządami, a organizacjami pro zwierzęcymi jest rzadkością.

– Nasza współpraca może służyć innym jako wzór do naśladowania – tłumaczyła. 

O akcji w Kunowie pisaliśmy tutaj:

Wróćmy jednak do Ostrowca Św. i odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Pałki.

– W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie bezpłatnej sterylizacji kotów i psów – informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na Gminie ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniej organizacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Według definicji ustalonej w art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt – bezdomnymi są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. W myśl obowiązujących przepisów prawnych gmina może jedynie finansować kastrację lub sterylizację wyłącznie zwierząt bezdomnych lub kotów wolno żyjących. To powoduje, że nie ma podstaw prawnych, by finansować takie zabiegi w przypadku zwierząt posiadających właścicieli. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr LX/23/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” Gmina z budżetu naszego miasta – w ramach realizacji zadań zawartych w programie – finansuje koszty pełnego pakietu adopcyjnego w tym sterylizacji i kastracji zwierząt dla osób wyrażających chęć ich adopcji. Wydatkowanie środków na własność „prywatną” mogłoby zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proponowana bezpłatna sterylizacja kotów i psów z pewnością przyczyniłaby się do zmniejszenia niekontrolowanego wzrostu populacji bezdomnych zwierząt, lecz tylko wtedy, gdy byłaby powszechna i traktowana jako jednolity system zarówno sterylizacji, jak i czipowania obowiązujący w całym kraju – wyjaśnia Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Św. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this