Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Czy Zakład Usług Miejskich stosując opryski w przestrzeni publicznej naraził zdrowie ostrowczan? Kontrola WIORiN wykazała nieprawidłowości!

Wracamy do tematu, dotyczącego stosowania środków ochrony roślin w przestrzeni publicznej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Na początku czerwca otrzymaliśmy zdjęcia, na których widać wypalony nieznaną substancją pas zieleni wzdłuż chodnika przy ulicy Świętokrzyskiej. Pytania, jakie skierowaliśmy w tej sprawie do Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św. dla dyrektora tej jednostki okazały się „niejasne i nieprecyzyjne”. Precyzyjne okazały się natomiast w przypadku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Ostrowcu Św. – 4 sierpnia 2021 roku została przeprowadzona kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Św. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością wydano zalecenia pokontrolne, którego wykonanie będzie weryfikowane – czytamy w piśmie, pod którym podpisał się Wojciech Tokarski, kierownik oddziału WIORiN w Ostrowcu Św.

Pas trawy wypalonej wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Św. Zdjęcie wykonane 5 czerwca 2021 roku. fot. Czytelnik

Na początku czerwca otrzymaliśmy kilkanaście zdjęć od naszych czytelników. Widać na nich wypaloną trawę, wzdłuż krawężnika, oddzielającego pas zieleni od chodnika przy ulicy Świętokrzyskiej. Ostrowczanie prosili nas o informację, jaką substancją polana została trawa, a także w jaki sposób o tym oprysku poinformował ZUM. Pytali także, co to za specyfik i jaki ma wpływ na środowisko i organizmy żywe. 

–  Co ciekawe 16 czerwca, tuż po godzinie 9.00 rano, a więc w czasie oblotu pszczół  tuż przy hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Świętokrzyskiej, a także wzdłuż znajdującego się tam trawnika, oprysków dokonywał wyposażony w opryskiwacz mężczyzna. Czy to także pracownik ZUM-u – pytał w liście do redakcji nasz czytelnik, dla potwierdzenia swoich słów, przesyłając zdjęcie. 

Także sami sprawdziliśmy miejsca, które wskazali nam czytelnicy.  Od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarności wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, aż do dzielnicy Częstocice, wyraźnie wypalony został pas trawy, tuż przy chodniku.

Jaką substancją została polana trawa wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.
fot. Czytelnik
Zdjęcie wykonane 16 czerwca 2021 roku
fot. Czytelnik

18 czerwca w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim poprosiliśmy o informację czym polana została trawa na pograniczu chodnika wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Św., do wniosku dołączając zdjęcie. Prosiliśmy  o przesłanie karty charakterystyki wykorzystanego do oprysków produktu? Jaki wpływ ma on na środowisko i organizmy żywe? Kiedy prowadzone zostały opryski, w jakich godzinach? W jaki sposób o przeprowadzanych opryskach poinformowani zostali mieszkańcy bloków, domów przy ulicy Świętokrzyskiej.

Niestety Łukasz Dybiec, dyrektor Zakładu usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim odpisał nam, że żądanie zawarte w naszym piśmie jest sformułowane niejasno i nieprecyzyjnie.

– Odpowiadając na pismo z dnia 18.06.2021 w sprawie polania traw na pograniczu chodnika wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wniosek, niezależnie od tego, jaki rodzaj postępowania ma wszczynać, powinien zawierać co najmniej takie dane i być na tyle precyzyjny, aby możliwe było jego załatwienie zgodnie z prawem. Żądanie zawarte w piśmie jest natomiast sformułowane niejasno i nieprecyzyjnie, a co za tym idzie żądanie nie może być potraktowane jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która mogłaby być udostępniona w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2176) – czytamy w odpowiedzi z 2 lipca 2021 roku.

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim 2 lipca 2021 roku

Nasze pytanie wraz ze zdjęciami skierowaliśmy więc do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, skąd 20 lipca 2021 roku przekazane zostały do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Ostrowcu Św. To co dla dyrektora ZUM-u było niejasne i nieprecyzyjne, zupełnie inne okazało się w przypadku tej instytucji.

– (…) informujemy, że w dniu 04.08. 2021 r. została przeprowadzona kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, wydano zalecenie pokontrolne, którego wykonanie będzie weryfikowane – czytamy w piśmie z 10 sierpnia, pod którym podpisał się Wojciech Tokarski, dyrektor Oddziału WIORiN w Kielcach.

Odpowiedź jaką otrzymaliśmy 10 sierpnia 2021 roku z WIORiN
Odpowiedź jaką otrzymaliśmy 10 sierpnia 2021 roku z WIORiN

Poinformował nas także, że środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia  ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu , w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. Każde zastosowanie środka ochrony roślin musi być zgodnie z treścią zezwolenia, w którym określono w jaki sposób może być on stosowany. 

– W etykiecie środka ochrony roślin określone jest gdzie może być on stosowany, jakie środki ostrożności powinno się zachować dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych (w tym zapis: „Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację planowanych zabiegów”). W zezwoleniu środka na dopuszczenie do obrotu i stosowania określone są także środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego – czytamy w piśmie z WIORiN.

Stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art. 76 ust. 1 pkt. 19 i 20 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin). 

Czy i jakie konsekwencje poniesie ostrowiecki ZUM?  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this