Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Czy Zarządzenie podpisane przez Tomasza Kopca, dyrektora naczelnego ostrowieckiego szpitala, oznacza wzrost etatów?

Zgodnie z Zarządzeniem (nr 2/20220 z 13 stycznia, podpisanym przez Tomasza Kopca, dyrektora naczelnego ostrowieckiego szpitala, wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ. Rozdzielono stanowisko dyrektora ds. finansowych – głównego księgowego, na dwa oddzielne stanowiska: zastępcy dyrektora ds. finansowych i głównego księgowego. Czy oznacza to wzrost etatów w ostrowieckim szpitalu? Jak podkreśla Krzysztof Ołownia, członek Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu Św., o zmianach, które planuje dyrektor nie została poinformowana Rada Społeczna, choć zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (art. 48) zmiana do Regulaminu powinna być zaopiniowana właśnie przez nią. – Przejrzystość i transparentność działań jak również rzetelna informacja o nim powinny być priorytetami dla wszystkich zarządzających tą instytucją. Niestety po raz kolejny rzeczywistość daleko odbiega od teorii – mówi Krzysztof Ołownia.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2022 (z 13 stycznia 2022 roku) Dyrektora Naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego funkcję pełni Tomasz Kopiec,  wprowadzono zmiany Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Ostrowcu Św., które polegają m.in na rozdzieleniu stanowiska dyrektora ds. finansowych – głównego księgowego na stanowiska: zastępcy dyrektora ds. finansowych, podległego bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu i głównego księgowego, podległego pod zastępcę dyrektora ds. finansowych.

Czy oznacza to, że nowy dyrektor naczelny planuje zatrudnić kolejną osobę lub osoby na nowo utworzone stanowiska? Czy funkcję tę przejmą osoby, bądź osoba pełniąca/e dotychczas funkcje doradcze? Dlaczego dyrektor naczelny ostrowieckiego szpitala, wprowadzając zmiany do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Ostrowcu Św. nie poinformował o tym Rady Społecznej?  Krzysztof Ołownia, członek Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu Św. przypomina, że zmiana dokonana w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego powinna być zaopiniowana przez Radę Społeczną. Mówi o tym bowiem art. 48 Ustawy o działalności leczniczej. 

Zarządzenie nr 2/2022
Źródło: BIP ZOZ w Ostrowcu Św.
Zarządzenie nr 2/2022
Źródło: BIP ZOZ w Ostrowcu Św.

Przypomina, że w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami musi być powołana i działać rada społeczna w charakterze organu: inicjującego i opiniodawczego dla podmiotu tworzącego podmiot leczniczy,  a także doradczy dla kierownika podmiotu leczniczego.

Do zadań rady społecznej należy: m.in. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku, zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego,  a także  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Ustawa o działalności leczniczej. Art. 48. dział. lecznicza
Źródło: lexlege.pl

– Prezentowany po raz kolejny schemat działania Zarządu Powiatu oraz kierownictwa ZOZ w Ostrowcu Św. moim zdaniem pozostają w ewidentnej sprzeczności z zapisami przytaczanej wyżej ustawy. Naturalnie nasuwają się pytania: jaki jest rzeczywisty cel takich praktyk? Czy komuś zależy aby zmiany w regulaminie organizacyjnym jednostki odbywały się „po cichu” bez wyrażenia opinii instytucji, która właśnie w takim celu została powołana? Analizując treść zarządzenia zmieniającego regulamin organizacyjny naszego szpitala  można przypuszczać, że postawione wcześniej pytania są jak najbardziej zasadne. Szpital to dobro wspólne mieszkańców naszego powiatu. Przejrzystość i transparentność działań jak również rzetelna informacja o nim powinny być priorytetami dla wszystkich zarządzających tą instytucją. Niestety po raz kolejny rzeczywistość daleko odbiega od teorii – mówi Krzysztof Ołownia.

Krzysztof Ołownia na posiedzeniu Rady Społecznej w listopadzie 2019 roku
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

To nie jedyne zmiany, które wprowadza Zarządzenie nowego dyrektora ZOZ. Utworzono dział zaopatrzenia medycznego, samodzielne stanowisko radcy prawnego, podległe dyrektorowi naczelnemu, utworzono dział Higieny Szpitalnej, podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora  ds. lecznictwa, zlikwidowano Dział Sanitarno-Epidemiologiczny, zlikwidowano samodzielne stanowisko: Inspektora Kontroli Wewnętrznej Audytora.

– Zmianie ulega załącznik nr 1 do regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., w ten sposób, że przyjmuje on treść zgodną z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje dyrektor naczelny. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania – czytamy w Zarządzeniu z 13 stycznia, pod którym podpisał się Tomasz Kopiec.      

Do tematu powrócimy. Treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Jaką funkcję w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach pełni Piotr Pusty i czy zakres jego obowiązków pokrywa się z tym w ostrowieckim szpitalu? - naOSTRO.info

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this