Znajdź nas na

FAKTY

Dodatkowe miliony dla Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w czerwcu br. uruchomił projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, którego celem jest pomoc dla uchodźców przebywających w naszym regionie. Projekt ma objąć co najmniej 2284 obywateli Ukrainy. W związku ze wzrostem kursu EURO zdecydowano o zwiększeniu kwoty dofinansowania w wysokości 3,3 mln zł dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik spotkali się dziś z przedstawicielami samorządów, których poinformowali o tej korzystnej zmianie.

Dodatkowe miliony dla Projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W wydarzeniu brały udział także Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który jest liderem projektu.

– UMWŚ podjął ścisłą współpracę ze starostwami, ponieważ to samorządowcy, działając na swoim terenie, są najbliżej uchodźców z Ukrainy, a więc mogą najlepiej rozpoznawać ich potrzeby i nieść najbardziej oczekiwaną pomoc. Bardzo dziękuje samorządom, że uczestniczą w projekcie – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Mamy dziś bardzo dobrą wiadomość dla partnerów, z którymi realizujemy projekt. W związku ze wzrostem kursu EURO, po jakim przeliczane są środki dostępne na wsparcie projektów unijnych, pojawiła się szansa na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Chciałabym przypomnieć, że pierwotne dofinansowanie dla projektu wynosiło 18 mln zł, a więc po jego zwiększeniu kwota funduszy unijnych, przeznaczonych na pomoc dla obywateli Ukrainy wyniesie łącznie 21,3 mln zł – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Ważną wiadomością jest to, że środki te można przeznaczyć na wyposażenie, remonty mieszkań wspomaganych, które pierwotnie będą przeznaczone dla mieszkańców Ukrainy, a w przyszłości, kiedy uchodźcy opuszczą te miejsca – dla osób potrzebujących w poszczególnych powiatach – dodaje wicemarszałek.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodatkowa kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na przykład na:

 • zaspokojenie dodatkowych potrzeb uchodźców, które wcześniej nie były zgłaszane, np. dodatkowe wsparcie psychologiczne, zwiększenie wsparcia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, rozszerzenie oferty szkoleń zawodowych itp.
 • tworzenie mieszkań wspomaganych dla uchodźców – w tym m. in. sfinansowanie kosztów modernizacji i adaptacji oraz wyposażenia lokali (zakupy jednostkowe w ramach środków trwałych  maksymalnie do 10 tys. zł netto), a także ich bieżące utrzymanie. W przyszłości, po opuszczeniu mieszkań przez uchodźców, będą mogli z nich korzystać potrzebujący mieszkańcy poszczególnych powiatów w ramach tzw. mieszkań chronionych.

Przypomnijmy, że projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” będzie realizowany co najmniej do połowy 2023 r. (z możliwością przedłużenia) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ, Wojewódzki Urząd Pracy oraz pięć powiatów:

 • miasto Kielce (powiat grodzki),
 • powiat kielecki,
 • powiat skarżyski,
 • powiat starachowicki,
 • powiat włoszczowski.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Projekt, uruchomiony w czerwcu br. decyzją Zarządu Województwa, ma objąć co najmniej 2284 obywateli Ukrainy, przybyłych do naszego regionu po agresji Rosji na Ukrainę. Są to głównie kobiety w wieku 25-45 lat (93%). Blisko 2/3 z nich ma pod opieką dzieci.

Pomoc dla uchodźców jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnych osób i rodzin. W projekcie możliwe jest:

 • Zabezpieczenie niezbędnych, podstawowych potrzeb życiowych, takich jak m.in. pokrycie kosztów pobytu, zapewnienie środków czystości, wyżywienia, środków higieny, ubrań, itp.
 • Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne (indywidualne i grupowe) dla dzieci i dorosłych.
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia: doradztwo zawodowe oraz możliwość podnoszenie kwalifikacji, w tym szkolenia zawodowe dla osób, które zadeklarują gotowość do podjęcia pracy w województwie świętokrzyskim.
 • Pomoc w przystosowaniu się do polskich realiów: m. in. poradnictwo prawne i obywatelskie, wsparcie w załatwianiu różnego formalności urzędowych (m. in. pomoc tłumacza), związanych np. z uzyskaniem zatrudnienia, edukacją dzieci czy korzystaniem z polskiej służby zdrowia, nauka języka polskiego (w tym języka zawodowego) itd.
 • Pomoc w opiece nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną (starszą, niepełnosprawną) w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestników projektu.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ponadto możliwe jest finansowanie działań społeczno-kulturalnych (festyny, koncerty, pikniki, itp.), sprzyjających budowaniu więzi i integracji obywateli Ukrainy z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego.

Więcej na temat projektu 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this