Znajdź nas na

ARTYKUŁ PARTNERA

Elterngeld, a powrót do Polski!

Republika Federalna Niemiec jest krajem o bogatym pakiecie świadczeń socjalnych i rodzinnych. W ich skład wchodzi również szerokie wsparcie dla młodych rodziców. Jednym z jego elementów jest Elterngeld, zasiłek otrzymywany po narodzinach dziecka. W pewnym sensie jest on podobny do zasiłku macierzyńskiego, z którego korzystają Polki w kraju. Co trzeba wiedzieć o świadczeniu rodzicielskim? Komu przysługuje Elterngeld i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Sprawdź w naszym poradniku.

Źródło: Materiał partnera

Kto może starać się o Elterngeld?

Zasiłek macierzyński w Niemczech to świadczenie, które przysługuje rodzicom i opiekunom niemowląt. Można się o niego ubiegać od razu po narodzinach dziecka, a w przypadku adopcji lub przysposobienia – od dnia, kiedy dziecko formalnie znalazło się pod opieką. Zasadniczo Elterngeld przysługuje przez 14 miesięcy, ale czas ten może być skrócony, jeśli zostanie podzielone na oboje rodziców, a matka wcześniej pobierała świadczenie.

Kolejnym warunkiem, który należy spełnić starając się Elterngeld, jest obowiązek zamieszkiwania z dzieckiem w Niemczech, w tym samym gospodarstwie domowym. Świadczenie przyznawane jest osobom, które z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem musiały zrezygnować z pracy. Wyklucza to więc możliwość zarobku w pracy na cały etat, ale dopuszcza się świadczenie jej w zakresie maksymalnie 30 godzin tygodniowo.

Warto pamiętać, że Elterngeld przysługuje osobom, którym przyznano wcześniej zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy. Rodzice nie muszą również wychowywać dziecka wspólnie. W przypadku rodzin, w których jedna z osób dorosłych przebywa za granicą, w grę wchodzą szczegółowe rozwiązania w kraju pobytu. Jeśli jedno z rodziców pracuje w Niemczech, a drugie mieszka w Polsce i nie przysługuje mu zasiłek macierzyński, może starać się o świadczenie niemieckie.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Wniosek o Elternegeld można złożyć po narodzinach dziecka. Zasiłek wypłacany jest wstecznie tylko do trzech miesięcy, dlatego należy pamiętać o dostarczeniu kompletu dokumentów, zanim dziecko ukończy trzeci miesiąc życia. Co powinno się wśród nich znaleźć?

  • Akt urodzenia dziecka;
  • dokumentacja potwierdzająca uzyskiwany wcześniej dochód (paski wynagrodzeń w przypadku osób pracujących na umowie lub ostatnie rozliczenie podatkowe, jeśli rodzic prowadzi działalność gospodarczą);
  • poświadczenie dochodów uzyskanych w Polsce – mowa tutaj o druku UE/EOG z urzędu skarbowego;
  • kopia karty ubezpieczeniowej;
  • zawiadomienie o pobieraniu Kindergeld, jeśli miało to miejsce w przeszłości.

Wysokość zasiłku dla rodziców małych dzieci

Świadczenie wypłacane rodzicom może mieć bardzo różną wysokość i wahać się od 300 do 1 800 euro na miesiąc. Decyzja o stawce zasiłku będzie uzależniona między innymi od takich czynników jak: dochód osiągany przez narodzeniem dziecka, wysokość dochodu w trakcie pobierania świadczenia, fakt otrzymywania innego zasiłku czy liczba dzieci. Minimalna kwota zasiłku Elterngeld będzie przyznana również osobom, które przed pojawianiem się dziecka nie wykazywały żadnych dochodów.

Elterngeld na dziecko przebywające w Polsce

Jak już zostało wspomniane, Elterngeld można otrzymywać również na dziecko, które nie mieszka z rodzicem przebywającym w Niemczech. Należy tutaj jednak pamiętać, że kwota świadczenia będzie zmniejszona, jeśli w kraju zamieszkania opiekun otrzymuje na dziecko zasiłek krajowy. W Polsce zalicza się do tego 500+ oraz zasiłek macierzyński.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this