Znajdź nas na

FAKTY

Gmina Kunów: Droga w Rudce doczeka się remontu! Mieszkańcy czekali na to od lat!

Najpóźniej na wiosnę będzie wykonana, usytuowana równolegle do krajowej „9” droga w Rudce w gminie Kunów. To efekt długiej i skomplikowanej procedury, która rozpoczęła się jeszcze w listopadzie 2019 roku. – Gmina decyzją Wojewody nabyła na własność grunt pod drogę. Kolejna sprawa nie do załatwienia została załatwiona skutecznie po 50 latach. Dopiero teraz możemy wystąpić o prawomocne zgłoszenie na wybudowanie drogi – wyjaśnia Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Procedura regulacji stanu prawnego 300 metrowej drogi położonej w Rudce rozpoczęła się na wniosek mieszkańców, którzy bezpośrednio sąsiadują z daną nieruchomością. Podczas spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczył również Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów,  okazało się, że pierwszym krokiem musi być uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, stanowiącej drogę dojazdową do posesji. Biegnąca równolegle do DK9 droga w Rudce jest pełna dziur i nierówności, jednak aby gmina mogła ją wyremontować koniecznym było rozpoczęcie procedury przejęcia nieruchomości  na rzecz gminy Kunów.

– Ta część gruntu była dotychczas własnością Skarbu Państwa, zarządzało nim starostwo powiatowe. Prowadziliśmy korespondencję z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach oraz ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św., szukając ścieżki, w jaki sposób można rozwiązać problem mieszkańców posesji znajdujących się przy tej drodze. Dla chcącego nie ma jednak nic trudnego. Pomimo że była to długa i dość skomplikowana procedura, udało się – przypomina Lech Łodej. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Regulację stanu prawnego nieruchomości rozpoczęto od wniosku skierowanego do Starosty Ostrowieckiego 21 listopada 2019 r. w sprawie uznania tej nieruchomości za mienie gromadzkie. Decyzja taka zapadła 17 marca 2020 r., a uprawomocniła się 14 czerwca 2020 roku. 1 października 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o przejęciu z mocy prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudka.

– Mieszkańcy Rudki od dawna upominali się o remont tej drogi. Wykonywane były tam tylko doraźne remonty. Jednak nie były wystarczające. Droga położona jest bowiem na wzniesieniu, a nawierzchnia podmywana jest systematycznie  przez deszcze. Powoduje to jej pękanie, a w konsekwencji tworzenie dziur i nierówności – wyjaśnia Lech Łodej.

Dodaje, że poprzednie władze gminy Kunów nie wystąpiły z wnioskiem do starostwa, o uznanie tego gruntu za mienie gromadzkie. 

– My ten krok zrobiliśmy. Teraz złożymy wniosek do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Wydziale Ksiąg Wieczystych, mający na celu ujawnienie decyzji i wpis gminy Kunów jako właściciela tej nieruchomości. Skomunalizowanie tej drogi  pozwoli na skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Możliwe będzie wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej przez ułożenie kostki brukowej zakupionej w latach 2018-2019 w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rudka. Prace planujemy na  I – II kwartał 2021 r. po zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie gminy Kunów – podsumowuje Lech Łodej.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this