Znajdź nas na

FAKTY

Ile ostatecznie będzie kosztowało utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej oraz Ronda Powstania Styczniowego?

Już dzisiaj (wtorek, 28 maja) odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, tym razem nie będzie to sesja nadzwyczajna. Radni debatować będą m.in. nad uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Czytamy w niej: „. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski udziela pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego, polegającej na zagospodarowaniu i pielęgnacji zieleni oraz utrzymaniu czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich i w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej wraz z wyspami rozdzielającymi oraz Ronda Powstania Styczniowego, zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. § 2. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zapewni w budżecie na rok 2024 środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł”.

Zdjęcie ilustracyjne Rondo Republiki Ostrowieckiej fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Ile ostatecznie będzie kosztowało utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej wraz z wyspami oddzielającymi oraz Ronda Powstania Styczniowego? W porządku obrad dzisiejszej (wtorek, 28 maja) sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znalazł się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

Czytamy w niej, że w 2024 roku gmina Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie uchwały Nr XC/31/2024 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego zabezpieczyła w budżecie gminy na 2024 rok na realizację zadań w zakresie prac pielęgnacji i konserwacji zieleni oraz utrzymania w czystości pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski środki finansowe w kwocie 60 000 zł na realizację zadań w zakresie prac pielęgnacji i konserwacji zieleni oraz utrzymania w czystości pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 

– W związku z oddaniem do użytku tzw. „małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego” łączącej węzeł Brezelia z nowym rondem przy ul. Opatowskiej i w konsekwencji zmianą kategorii drogi ul. Sandomierskiej wraz z Rondem Republiki Ostrowieckiej i Rondem Powstania Styczniowego oraz ul. Opatowskiej z drogi krajowej na drogę wojewódzką zachodzi konieczność zmiany zakresu realizacji zadania. Wraz ze zwiększeniem zakresu należy zwiększyć środki finansowe przeznaczone na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego, które pozwolą na pełną realizację zadań. Zabezpieczone uprzednio środki finansowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na realizację zadania polegającego na przejęciu ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej oraz Ronda Powstania Styczniowego zostaną przesunięte na realizację zadań wynikających z umowy o udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego, co oznacza, że koszty całego zadanie nie ulegną zmianie. Zmiany mają charakter techniczny i są podyktowane zmianą kategorii dróg, a zarazem zmianą ich zarządcy. W związku z powyższym zachodzi również konieczność uchylenia uchwały Nr XC/29/2024 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej oraz Ronda Powstania Styczniowego w 2024 roku. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizowała będzie dwukrotne koszenie z zagrabieniem wraz z utylizacją urobku w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tj.: ul. R. Traugutta, Rondo Solidarności, ul. Zygmuntówka, ul. Sandomierskiej oraz ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zmiana zakresu obejmuje również zagospodarowanie i pielęgnację zieleni niskiej Ronda Solidarności i ronda przy ul. Bałtowskiej, jak również Ronda Republiki Ostrowieckiej i Ronda Powstania Styczniowego, która realizowana będzie przez cały okres trwania umowy. Koszenia będą wykonywane naprzemiennie w terminach uzgodnionych między stronami umowy – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Ile zatem zapłaci gmina Ostrowiec Świętokrzyski za wyżej wymienione zadania? 

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this