Znajdź nas na

FAKTY

Ile zarobili naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. w 2020 roku?

1 282 243,77 zł, to kwota sumaryczna jaką w ubiegłym roku zarobiło 9 naczelników pracujących w Wydziałach Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. I tak Sławomir Kijak (Naczelnik Wydziału Finansowego) zarobił 147 780, 95 zł, Robert Pasternak (Naczelnik Wydziału Informatyki) – 123 625 42 zł, Dominik Smoliński (Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju, wiceprezydent) – 181 060,66 zł, Artur Majcher (Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej) – 122 659, 49 zł, Anna Targowska (Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego) – 143 940,64 zł, Beata Duda (Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich) – 99 348,65 zł, Jan Bernard Malinowski (Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) – 138 691, 17 zł, Zbigniew Żak (Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego) – 106 385, 98 zł, a także Anna Niedbała (sekretarz miasta, Naczelnik Wydziału (Organizacyjno-Prawnego) – 218 750,81 zł.

Zdjęcie ilustracyjne

Naczelnik wydziału, to osoba odpowiedzialną za koordynowanie i współrealizowanie całokształtu procesów decyzyjnych w przestrzeni danego wydziału. Sprawdziliśmy ile w 2020 roku zarobili naczelnicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. 

Sławomir Kijak –  Naczelnik Wydziału Finansowego (skarbnik gminy Ostrowiec Św.)

Według najnowszego oświadczenia majątkowego w walucie polskiej zgromadził:  413 958, 31 zł, w walucie obcej: 130- EURO, ma udziały w trzech funduszach inwestycyjnych na kwotę ok. 16 500 zł. 

W ramach umowy o pracę od 1 stycznia do 30 grudnia zarobił 147 780, 95 zł, dodatkowo z tytułu umowy zlecenia – 131,87 zł.

Posiada samochód osobowy (współwłasność małżeńska) Toyota RAV 4 o wartości 14 000 zł. 

Fragment oświadczenia majątkowego Sławomira Kijaka, Naczelnika Wydziału Finansowego (skarbnik gminy Ostrowiec Św.)
Źródło: BIP Urzędu Miasta Ostrowca Św.

Pełne oświadczenie majątkowe Sławomira Kijaka dostępne jest tutaj

Robert Pasternak (Naczelnik Wydziału Informatyki)

Według oświadczenia majątkowego z 28 kwietnia 2021 roku, w walucie polskiej zgromadził: 55 008 zł, posiada dom o powierzchni 144,48 metra kwadratowego, o wartości 260 000 zł (współwłasność małżeńska), a także działkę pod domem o powierzchni 1400 metrów kwadratowych i wartości 20 000 zł. 

Z tytułu umowy o pracę zarobił w ubiegłym roku: 123 625, 42 zł

Z tytułu umowy zlecenia: 12 216,66 zł

Posiada Volkswagena Golfa z 2011 roku o wartości 25 000 zł i Suzuki Grand Vitara z 2007 roku o wartości 19 000 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Roberta Pasternaka, Naczelnika Wydziału Informatyki
Źródło: BIP Urzędu Miasta Ostrowca Św.

Pełne oświadczenie majątkowe Roberta Pasternaka dostępne jest tutaj

Dominik Smoliński (Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju, jeden z dwóch wiceprezydentów Ostrowca Św.)

Według oświadczenia majątkowego z 12 kwietnia 2021 roku z tytułu umowy o pracę zarobił: 181 060,66 zł. 

W walucie polskiej zgromadził 91 500 zł (małżeńska wspólność majątkowa). Posiada mieszkanie o powierzchni 64, 38 metrów kwadratowych  i wartości 160 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa). A także dwa samochody o wartości powyżej 10 000 zł:  samochód osobowy Mitsubishi Outlander z 2016 roku o wartości 79 000 zł (małżeńska współwłasność majątkowa) i samochód osobowy Nissan Qashqai z 2018 roku o wartości 80 000 zł (małżeńska współwłasność majątkowa)

Posiada też kredyty: hipoteczny na zakup mieszkania, udzielony przez PKo BP w 2010 roku w wysokości 134 000 zł. Do spłaty pozostało 106 620,41 zł (zaciągnięty wspólnie z małżonką),  kredyt samochodowy (zakup auta) udzielony przez Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku w wysokości 92 783,50 zł. Do spłaty pozostało ok. 49 500 zł (zaciągnięty wspólnie z małżonką), kredyt samochodowy (zakup auta) udzielony przez Getin Noble Bank S.A. w 2018 roku w wysokości 92 000 zł. Do spłaty pozostało ok.  75 500 zł (zaciągnięty wspólnie z małżonką), a także kredyt odnawialny w rachunku udzielony przez Alior Bank S.A. z limitem w wysokości 14 000 zł – rachunek samodzielny. 

Pełne oświadczenie majątkowe Dominika Smolińskiego dostępne jest tutaj

Artur Majcher (Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej) 

Według najnowszego oświadczenia majątkowego w walucie polskiej zgromadził: 122 000 zł, a także ok. 6,5 EURO.

Posiada dom o powierzchni 216 metrów kwadratowych i wartości 460 000 zł.

Z tytułu umowy o pracę za rok 2020 zarobił:  122 659,49 zł

Posiada samochód osobowy: Toyota Verso z 2017 roku o wartości 71 000 zł, a także Suzuki Swift z 2013 roku o wartości 20 000 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Artura Majchera, Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej
Źródło: BIP Urzędu Miasta Ostrowca Św.

 Pełne oświadczenie majątkowe dostępne tutaj

Anna Targowska (Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego) 

W walucie polskiej zgromadziła 15 000 zł, w walucie obcej – 2500 EURO.

Posiada dom o powierzchni 164 metrów kwadratowych i wartości 450 000 zł (współwłasność w ½ części), działkę pod budynkiem mieszkalnym o powierzchni 698 metrów kwadratowych i wartości 70 000 zł (współwłasności w ½ części),  a także gospodarstwo rolne o powierzchni 5,86 ha i wartości 50 000 zł (¼ części). Z tego tytułu w 2020 roku osiągnęła dochód w wysokości 2200 zł.

Posiada Volkswagena Passata z 2005 roku o wartości 12 000 zł (udział w ½ części)

W ubiegłym roku z tytułu umowy o pracę zarobiła: 143 940, 64 zł brutto.

Fragment oświadczenia majątkowego Anny Targowskiej
Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Pełne oświadczenie majątkowe dostępne tutaj

Beata Duda (Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich) 

W walucie polskiej zgromadziła 95 000 zł.

 Posiada mieszkanie o powierzchni: 57.89 metrów kwadratowych i wartości 120 000 zł (mieszkanie własnościowe).

W ubiegłym roku z tytułu umowy o pracę zarobiła 99 348, 65 zł  

Z tytułu umowy zlecenia 1654,84 zł

Z diety radnego: 19 325,76 zł

Posiada samochody: Alfa Romeo 159 z 2007 roku o wartości 10 000 zł i Alfa Romeo GT z 2005 roku o wartości 7 000 zł.

Posiada złotowy mieszkaniowy kredyt hipoteczny udzielony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Ostrowcu Św. na sfinansowanie kosztów nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Do spłaty pozostało: 45 300 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Beaty Dudy
Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Oświadczenie majątkowego Beaty Dudy dostępne jest tutaj

Jan Bernard Malinowski (Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

W walucie polskiej według najnowszego oświadczenia majątkowego zgromadził: 218 000 zł, w walucie obcej 5 000 EURO i 1000 USD.

Posiada dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych i wartości 300 000 zł, działkę pod domem o powierzchni 486 metrów kwadratowych i wartości 65 000 zł,  mieszkanie o powierzchni 40,08 metra kwadratowego i wartości 350 000 zł, działkę rolna o powierzchni 2028 metra kwadratowego i wartości 82 000 zł (współwłasność) i działkę budowlaną – 1501 metrów kwadratowych (współwłasność) i wartości 80 000 zł (współwłasność).

Z tytułu umowy o pracę zarobił: 138 691,17 zł, z działalności wykonywanej osobiście – 6 150,00 zł.

Posiada kredyt budowlano-hipoteczny o wartości  175 000 zł w Banku PKO S.A. z 2017 roku, na zakup mieszkania (31.12.2020 r. do spłaty pozostało – 124 804, 50 zł).

Fragment oświadczenia majątkowego Jana Malinowskiego
Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Oświadczenie majątkowe Jana Malinowskiego dostępne jest tutaj

Zbigniew Żak (Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego) 

W walucie polskiej zgromadził 515 000 zł, w walucie obcej: 9 000 USD i 9 000 EURO.

Ma także Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) na kwotę 128.400 zł.

Ma m.in.  dom o powierzchni 155 metrów kwadratowych o wartości 450 000 zł (wraz z działką pod domem) – własność, mieszkanie o powierzchni 59,5 metra kwadratowego i wartości 195 000 zł (własność), a także mieszkanie o powierzchni 57,54 metra kwadratowego wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 4,41 metra kwadratowego (razem 61, 95 metra kwadratowego) i wartości 650 000 zł. 

Jest członkiem rady nadzorczej ZUP Sp.  z o. o. w Ostrowcu Św. od 1 lipca 2017 roku. Z tego tytułu zarobił: 22 764,96 zł. 

Z tytułu umowy o pracę zarobił: 106 385, 98 zł

Z tytułu działalności wykonywanej osobiście: 19 301, 20 zł.

Z wynajmu nieruchomości: 2 751, 98 zł.

Posiada Toyotę Auris z 2008 roku o wartości 17 200 zł i Toyotę Auris z 2015 roku o wartości 34 000 zł. 

Ma także kredyt hipoteczny w PKO BP S.A.  o wartości 105, 509, 86 CHF na zakup nieruchomości. Do spłaty pozostało:  42 556,64 CHF.

Fragment oświadczenia majątkowego Zbigniewa Żaka
Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Oświadczenie majątkowe dostępne jest tutaj

Anna Niedbała (Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, sekretarz miasta)

Według oświadczenia majątkowego z 30 kwietnia 2021 roku, pełniąca funkcję sekretarza miasta Ostrowca Św. – Anna Niedbała, z tytułu umowy o pracę zarobiła w 2020 roku  218 750,81 zł,  a także 13 212,52 zł to dochód z tytułu umowy zlecenia. 

W walucie polskiej zgromadziła 93 400 zł (majątek odrębny) i 757 zł (współwłasność małżeńska). Ma też dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych i wartości 500 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 39 metrów kwadratowych i wartości 285 000 zł (majątek odrębny),  a także działkę pod domem o wartości 100 000 zł (współwłasność małżeńska).

Wspólnie  z mężem w 2005 roku, w drodze przetargu, zakupiła od Gminy Ostrowiec Św. działkę budowlaną.

Posiada samochód osobowy Honda CR-V z 2009 roku (majątek odrębny), a także kredyt mieszkaniowy udzielony przez Bank PKO BP w wysokości 120 000 zł. Na dzień 31.12. 2020 r. do spłaty pozostało 40 317,77 zł (kredyt zaciągnięty wspólnie z małżonkiem), a także kredyt udzielony przez PKO BP w wysokości 100 000 zł. Na dzień 31.12. 2020 r. Do spłaty pozostało 100 000 zł (majątek odrębny).

Pełne oświadczenie majątkowe dostępne jest tutaj

O zarobkach sekretarza miasta Ostrowca Św. pisaliśmy tutaj

1 Comment

1 Comment

  1. Za duzo zarabiaja

    20 maja, 2023 at 11:39

    Za duzo, czas nazmiany, nawybory

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this