Znajdź nas na

FAKTY

Jakie korzyści pacjentom i pracownikom ostrowieckiego szpitala przyniosło członkostwo placówki w Polskiej Federacji Szpitali?

Od roku 2022 ostrowiecki szpital należy do Polskiej Federacji Szpitali. Składka członkowska wynosi 3000 zł rocznie, a jednorazowe wpisowe 1000 zł. – Członkostwo w Federacji zapewnia więc bieżące merytoryczne wsparcie eksperckie oraz stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń oraz zarządzania szpitalem – czytamy we fragmencie odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. Jakie realne korzyści członkostwo przynosi placówce, pracownikom medycznym i niemedycznym, a także jej pacjentom?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, czy modelu działania. Jak przeczytać można na stronie organizacji, PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 250 szpitali, a poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 550 szpitali. PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

29 sierpnia w ostrowieckim szpitalu zapytaliśmy czy placówka należy do Polskiej Federacji Szpitali? Jeśli tak od kiedy? Jeśli nie należy czy placówka będzie przystępowała do Polskiej Federacji Szpitali i kiedy to nastąpi? Jakie koszty poniosła bądź poniesie placówka w związku z przystąpieniem do Polskiej Federacji Szpitali (wpisowe, składka roczna, miesięczna)? Jakie wymagania musiał/ musi spełnić szpital, aby przystąpić do Polskiej Federacji Szpitali? Jakie korzyści przynosi/przyniesie to placówce i pracownikom medycznym i niemedycznym? Czy o wyrażenie zgody na przystąpienie do Polskiej Federacji Szpitali poproszona została/poproszona zostanie Rada Powiatu Ostrowieckiego? Jeśli nie, czy taka zgoda była wymagana? Jeśli nie była, na podstawie jakich przepisów prawa? 

Odpowiedź otrzymaliśmy 28 października 2022 roku, czyli już po rozwiązaniu umowy z Tomaszem Kopcem, który pełnił funkcję dyrektora naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Nie wiadomo zatem czy odpowiedzi przygotowywał jeszcze „stary” dyrektor czy już jego „zastępca” (pełniący obowiązki tymczasowo). Pod dokumentem widnieje podpis Dariusza Tumulca, pełniącego obowiązki dyrektora naczelnego.  

Z dokumentu dowiadujemy się, że roczna składka członkowska w Polskiej Federacji Szpitali wynosi 3000 zł, a jednorazowe wpisowe – 1000 zł. Ostrowiecki szpital zaś „jest zrzeszony w Federacji począwszy od 2022”. 

–  Członkostwo w Federacji zapewnia wsparcie szpitala oraz jego kierownictwa w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy personelu. Zgodnie z misją opublikowaną na stronie internetowej Federacji, głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali. Fundacja działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.  Federacja jest głosem polskich szpitali  na forum krajowym, europejskim oraz światowym. Federacja należy do największej wielobranżowej organizacji Pracodawców w Polsce: Pracodawcy RP. Federacja jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80 procent zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej oraz także Światowej Federacji Szpitali – IHF – jedynek globalnej organizacji szpitali. Członkostwo w Federacji zapewnia więc bieżące merytoryczne wsparcie eksperckie oraz stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń oraz zarządzania szpitalem. Członkostwo w Federacji zapewnia także mocny, kolektywny głos przy opiniowaniu projektów aktów prawnych bezpośrednio dotykających funkcjonowania szpitala i ogólnie pojętej służby zdrowia. Na marginesie zaznaczam, iż treść Pani pytania w istocie nie dotyczy informacji publicznej – nie stanowią ich bowiem przewidywania czy bliżej nieokreślone zdarzenia mające nastąpić w przyszłości – czytamy w odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy. 

Niestety nie wynika z niej jakie konkretne korzyści przynosi bądź przyniesie członkostwo w Federacji szpitali j pracownikom medycznym i niemedycznym, a także pacjentom, a także czy o decyzji przystąpienia do federacji poinformowali zostali radni Rady Powiatu Ostrowieckiego. Czy zatem przystąpienie do Federacji było właściwym krokiem?     


Od roku 2022 ostrowiecki szpital należy do Polskiej Federacji Szpitali. Składka członkowska wynosi 3000 zł rocznie, a jednorazowe wpisowe 1000 zł. – Członkostwo w Federacji zapewnia więc bieżące merytoryczne wsparcie eksperckie oraz stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń oraz zarządzania szpitalem – czytamy we fragmencie odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. Jakie realne korzyści członkostwo przynosi placówce, pracownikom medycznym i niemedycznym, a także jej pacjentom?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this