Znajdź nas na

KULTURA

Jerzy Tomasz Bąbel, Artur Jedynak i Kamil Kaptur z honorową statuetką za upowszechniania i ochronę dziedzictwa narodowego!

Świętokrzyską Nagrodą Kultury każdego roku Zarząd Województwa honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. – Serdecznie dziękuję Państwu za to, że tworzycie kulturę naszego regionu. Dbacie o ochronę dziedzictwa kulturowego oraz o umacnianie tradycji – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który razem z przewodniczącym Sejmiku Andrzejem Prusiem gratulowali laureatom wyłonionym przez kapitułę.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W bieżącym roku w odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury wpłynęło 51 wniosków (najwięcej ze wszystkich dotychczasowych naborów). Wybór kandydatów dokonany przez Kapitułę Świętokrzyskiej Nagrody Kultury ( w składzie: Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego – przewodniczący Komisji oceniającej, Agnieszka Buras – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Magdalena Kusztal – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Sylwester Furmańczyk – prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Muzyka”, Grzegorz Cuper – przedstawiciel środowiska kultury, Marian Rumin – historyk sztuki, przedstawiciel środowiska kultury), zaakceptował Zarząd Województwa w dniu 23 września 2020 r.

– Za zaangażowanie Państwa w propagowanie kultury w województwie świętokrzyskim serdecznie dziękuję. Państwa dokonania są doceniane, ponieważ kultura dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jest bardzo ważną dziedziną – dodał przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Przyznano nagrody I stopnia za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć. Natomiast nagrody II stopnia wręczane są za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał także honorową nagrodę w postaci statuetki.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

NAGRODA I STOPNIA

 • Ewa Okońska – kierownik Redakcji Publicystyki w Polskim Radiu Kielce od ponad 30 lat. Autorka wielu audycji i prezenterka różnych programów. Obecnie prowadzi dwie autorskie audycje „Co się nosi” i „Polonijne Radio Kielce”. Jest jedną z prowadzących magazyn samorządowy „Kto tu rządzi” i „Magazyn Rolniczy”, uhonorowana: „Zasłużony działacz Kultury”, „Laur Świętokrzyski” – nagroda wojewody w kategorii Dziennikarz R. i wiele innych. Jedna z najdłużej pracujących dziennikarek w Rozgłośni Polskiego Radia Kielce. Uwielbiana przez słuchaczy. Promuje na antenie radiowej wiedzę o sztuce i kulturze przez pryzmat Mody na przestrzeni wieków. Miłośniczka sztuki i kultury ludowej. Promotorka działań kulturalnych związanych z Muzeum Wsi Kieleckiej. Rzetelna i niezwykle profesjonalna co w dzisiejszych mediach jest rzeczą rzadką. Obdarowana spokojnym, aksamitnym głosem. Cechuje Ją na antenie, jak i w życiu, wysoka kultura słowa i odpowiedzialność za nie.
 • Ludmiła Worobec-Witek – absolwentka Szkoły Talentów imienia S. Kruszelnickiej oraz Lwowskiego Konserwatorium imienia M. Łysenki. Jest muzykiem Filharmonii Świętokrzyskiej, nauczycielem klasy skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, członkiem zespołu „STRAUSS ENSEMBLE”, który współpracuje z najlepszymi śpiewakami operowymi i operetkowymi w całym kraju. Zespół w swoim repertuarze ma muzykę wiedeńską, filmową, rozrywkową, klezmerską i standardy muzyki klasycznej i jazzowej. Jest skrzypaczką bardzo aktywną, często występuje jako solistka w regionie, kraju i za granicą. Występowała m. in. z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej, Słowacką Filharmonią w Koszycach, Orkiestrą Magna Grecia w Taranto, z orkiestrami symfonicznymi: w Bari, Filharmonii Świętokrzyskiej, Opolskiej, Lubelskiej, Rzeszowskiej, Częstochowskiej, Szczecińskiej oraz Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Śląską Orkiestrą Kameralną, Toruńską Orkiestrą Kameralną, Tomską Orkiestrą Kameralną (Rosja), Lwowską Orkiestrą Kameralną Wirtuozi Lwowa. Występowała na wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in. Muzycznych Spotkaniach Wschód-Zachód w Zielonej Górze, Festiwal im. K. Jamroz w Busku-Zdroju, im. J. Kiepury w Krynicy, Festiwalu Kwitnących Azalii w Mosznej, Festiwalu Beethovenowskim w Głogówku oraz festiwalach muzyki kameralnej w Leżajsku, Lublinie, Orońsku, Mosznej i Jędrzejowie. Kilkakrotnie koncertowała w Muzeum Narodowym w Warszawie i Wilanowie w ramach cyklicznych imprez. Dokonała nagrań dla Radia Kielce. Nagrała płyty CD: Przeboje Muzycznego Salonu (DUX-0263), Poeme (DUX-0151) oraz Bach, Mendelssohn (DUX-0343). W 2005 r. razem z pianistą Arturem Jaroniem wystąpili z recitalem w Weill Recital Hall (Carnegie Hall) w Nowym Jorku. Odnosi sukcesy jako pedagog także na polu ogólnopolskim. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz szkoły i lokalnego środowiska organizując liczne popisy klasowe, koncerty okolicznościowe uczniów w Busku –Zdroju, Jędrzejowie oraz koncerty dla szkół i przedszkoli.
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

NAGRODA II STOPNIA

 • Małgorzata Kowalska – pianistka, kameralistka, pedagog. Po ukończeniu studiów pianistycznych w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy podjęła pracę w w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach na stanowisku nauczyciela fortepianu i akompaniatora, gdzie od 2014 r. jest kierownikiem Sekcji Fortepianu. Od 2018 r. współpracuje z Katedrą Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prowadzi szeroką działalność artystyczną na rzecz promocji polskiej twórczości kompozytorskiej m.in. na: Międzynarodowym Festiwalu Jeunesses Musicales – Filharmonia Świętokrzyska (prawykonania utworów kieleckiego kompozytora Łukasza Wosia). Brala udział w cyklu koncertów ,,Kompozytorzy kieleccy” – Pałac Biskupów Krakowskich, ,,Z muzyką przez wieki” – koncerty muzyki polskiej w Pałacu Biskupów Krakowskich. Nagrała dla Radia Kielce kompozycje Łukasza Wosia. Wykonała recitale: ,,Pieśni polskie’’ (pieśni I. J. Paderewskiego, K. Szymanowskiego, J. Maklakiewicza), ,,Pieśni Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki’’ w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego w Kielcach. Współtworzyła i uczestniczyła w projektach: muzyczno-edukacyjnym ,,Mickiewicz w pieśniach”, promującym pieśni kompozytorów polskich do słów A. Mickiewicza m.in. w Ciekotach, Płocku i Chmielniku. M. Kowalska prowadzi działania na rzecz krzewienia kultury muzycznej i jej historii – wygłosiła wykłady połączone z koncertami m.in. na temat twórczości Karola Szymanowskiego, Franciszka Schuberta, Chopina dla młodzieży szkolnej oraz seniorów. Bardzo mocno zaangażowana w pracę pedagogiczną. Prowadzi klasę fortepianu i kameralistyki fortepianowej, jej podopieczni zdobywają czołowe miejsca na konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, są stypendystami Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Rady Ministrów, otrzymywali nagrody ,,Talent Świętokrzyski”, ,,Nadzieja Kielc”. Jej wychowankiem jest ceniony i utytułowany młody pianista – Kamil Pacholec.
 • Karolina Magdalena Kozieł – artystka – od 2015 r. maluje obrazy inspirowane motywem pasiaka świętokrzyskiego. Cykle prac o tej tematyce prezentowała na wystawach indywidualnych: „Pasiak Świętokrzyski” w Muzeum Historii Kielc (2015), „Pasiak nie tylko świętokrzyski” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Ostrowcu Świętokrzyskim (2016), „Inspiracje Pasiakiem Świętokrzyskim” w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (2016), „Świętokrzyskie przenikania” w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (2017), „Pasiak Świętokrzyski” na Targach Kielce (2018). Montaże fotograficzne z motywami pasiaka świętokrzyskiego pojawiają się w jej twórczości od 2016 r., zapoczątkowane na indywidualnej wystawie „Świętokrzyskie kolaże fotograficzne” w Domu Kultury „Zameczek”. Charakterystyczne zabytki naszego województwa, np. zamek w Chęcinach, wiatrak w Tokarni, klasztor na Świętym Krzyżu czy Pałac Biskupów Krakowskich zostały połączone z głównym motywem regionu – pasiakiem świętokrzyskim. W bieżącym roku Karolina Magdalena Kozieł otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu rozpowszechniania kultury na rok 2020/II na realizację projektu „Współczesne inspiracje Pasiakiem Świętokrzyskim”. Jako jedna z piętnastu stypendystów w dziedzinie: Twórczość ludowa otrzymała nominację do nagrody. Przywiązanie do regionu świętokrzyskiego towarzyszy jej również w fotograficznej działalności artystycznej o czym świadczy nagroda w konkursie „Tu byłem” (XXII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2018, Busko-Zdrój). W 2013 r. otrzymała nagrodę Scyzoryk za cykl rzeźbiarski „Amazonki Świętokrzyskie”. Swoją działalnością artystyczno-edukacyjną od wielu lat promuje ziemię świętokrzyską na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Jerzy Krzemiński – przez ponad 30 lat jako kustosz Działu Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu podejmował inicjatywy służące promocji regionalnego, krajowego i międzynarodowego dziedzictwa kulturowego (obecnie na emeryturze). W bieżącym roku przypada 40-lecie Działu Literatury, który kontynuuje kierunek działań wyznaczony przez Jerzego Krzemińskiego, współtwórcy Muzeum Literatury w Sandomierzu. W 1980 r. J. Krzemiński podjął pracę w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, gdzie podjął się organizacji dopiero powołanego Oddziału Literatury, którego powstanie związane było z wolą upamiętnienia związków Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem. Obok ekspozycji poświęconej Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, powstała także wystawa prezentująca pisarzy regionu: Romanowi Kosele, Aleksandrowi Patkowskiemu, Stanisławowi Piętakowi. Dzięki licznym kwerendom prowadzonym podczas przygotowywania wystawy udało się uratować ważne dla Sandomierza archiwa po Romanie Kosele i Aleksandrze Patkowskim. Jerzy Krzemiński zorganizował kilkadziesiąt literackich wystaw czasowych, dziesiątki spotkań autorskich, wydał kilka druków bibliofilskich oraz pozyskał do zbiorów cenne obiekty, głównie archiwalia pisarskie, świadczące o kulturze literackiej i społecznej Sandomierszczyzny (zespołów papierów Ferdynanda Kurasia, Wojciecha Wiącka, Jana Szczawieja, Ludmiły Marjańskiej oraz Adama Bienia). Wśród wystaw zorganizowanych przez Krzemińskiego szczególnie pamiętne były: monograficzny pokaz malarstwa Jerzego Wolffa (wystawa prezentowana również w Muzeum w Przemyślu i Rzeszowie), wystawy biograficzno-literackie poświęcone Wincentemu Burkowi, Stanisławowi Młodożeńcowi, ilustracji książkowej Józefa Wilkonia, malarstwa Krystyny Gawrońskiej – Grześczak i poezji Mariana Grześczaka, malarstwa Stanisława Rodzińskiego, ikon ze zbiorów sanockich, plakatów i malarstwa Jana Młodożeńca projektów scenicznych i malarstwa Karola Frycza, manuskryptów i kobierców ormiańskich. W 2012 r. z okazji 80. urodzin Wiesława Myśliwskiego, p. Krzemiński przygotował wystawę – spektakl pt. Myśli-wski, ze scenografią prof. Leszka Mądzika i malarstwem Stanisława Baja. Pan Krzemiński. W 1986 r. utworzona została tzw. „Górka literacka”, czyli dom pracy twórczej dla pisarzy, do której p. Krzemiński został włączony jako pracownik Oddziału Literatury sandomierskiego Muzeum. Od 1998 r. pełnił funkcję sekretarza ogólnopolskiej Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego (od 2000 r. pod nazwą Bonum Publicum. Nagroda Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego) przyznawanej za szczególne osiągnięcia na rzecz tzw. małych ojczyzn, zainicjowanej przez muzeum.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 • Jerzy Osiecki – autor, przewodnik świętokrzyski, edukator regionalny. Od ponad 30 lat w artykułach oraz książkach propaguje dziedzictwo kulturowe Regionu Świętokrzyskiego. Szczególną uwagę przywiązuje on do porozbiorowych dziejów Polski i tworzenia w Kielcach przez Józefa Piłsudskiego 1 Pułku piechoty Legionów Polskich w 1914 r. W latach 1988 – 1991 uczestniczył w pracach Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Czynu Legionowego. Na inauguracyjnym zebraniu komitetu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wygłosił referat na temat wkroczenia strzelców do Kielc w 1914 r. Od 15 lat współpracuje z kieleckim wydawnictwem „Światowid”, jest autorem tekstów do kilku albumów prezentujących Kielce i region na dawnych pocztówkach oraz zdjęciach. W 2007 r. album Kartki z podróży z tekstem J. Osieckiego otrzymał I nagrodę na Targach Edukacyjnych w Kielcach. W 2001 r. w wydawnictwie MAC Edukacja wydał jako współautor programy nauczania edukacji regionalnej w szkole podstawowej oraz w gimnazjum zatytułowane Świętokrzyskie – skarby Ziemi, serce Polski. Dziedzictwo kulturowe w regionie. W 2005 r. rozpoczął w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydawanie czasopisma „Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna” (od drugiego numeru we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. W. Gombrowicza). Jerzy Osiecki w „Świętokrzyskim” opublikował około 40 artykułów, w tym m.in.: „Niezwykłe dzieło Kazimierza Stronczyńskiego”, „Bolszewicy u bram Warszawy”, „Romana Starzyńskiego kronika wypadków wojennych”, „11 Listopada – Święto Niepodległości”, „Polonia rediviva! Polacy w obronie utraconej niepodległości 1768-1918”, „List Strzelca z pobytu w Kielcach w 1918 r.”, „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”, „Nasze Świętokrzyskie”, „Niezwykli bracia”. Jerzy Osiecki w ciągu ostatnich 10 lat blisko współpracował ze Stowarzyszeniem Kielecki Klub Kolekcjonera, przy organizacji edukacyjnych wystaw, poświęconych pamięci Józefa Piłsudskiego (dwie wystawy), 150 rocznicy Powstania Styczniowego (MHK), setnej rocznicy wkroczenia Kadrówki do Kielc (WDK w Kielcach), setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (WDK), setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dwie wystawy: w Muzeum Diecezjalnym oraz WDK), osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej (WDK).Na wystawach tych J. Osiecki prezentował wybrane obiekty ze swoich kolekcji oraz był autorem katalogów. Z jego inicjatywy po 11 latach starań, w 2019 r. udało się doprowadzić do upamiętnienia pobytu w Kielcach w czasie I wojny światowej ojca Św. Jana Pawła II.
 • Andrzej Paździerz – dyrektor samorządowych instytucji kultury w gminie Piekoszów od 2007 r. Swoją pracę rozpoczął od przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie w samorządową instytucję kultury posiadającą osobowość prawną. Jednym z najważniejszych działań A. Paździerza było włączenie do budżetu środków zewnętrznych, co stało się znakiem rozpoznawczym w pracy dyrektora. Rokrocznie dyrektor pozyskiwał środki na realizację kilku, czasem kilkunastu projektów, które rozwijały kulturę i promowały gminę i województwo świętokrzyskie. Dużym sukcesem A. Paździerza była poprawa stanu infrastruktury kultury w gminie Piekoszów. Przy udziale środków zewnętrznych wybudowano nowy budynek biblioteki oraz wyremontowano wszystkie filie biblioteczne. Z udziałem środków zewnętrznych w bieżącym roku rozpocznie się przebudowa i rozbudowa budynku centrum kultury oraz w niedalekiej perspektywie remont świetlicy wiejskiej w Szczukowicach. A. Paździerz wprowadził do kalendarza imprez gminy i województwa wiele imprez kulturalnych, cieszących się rosnącą popularności m.in. Wojewódzki Przegląd Obrzędów Ludowych, z udziałem zespołów folklorystycznych i teatrów amatorskich; MegaMoc Piekoszowa i Dożynki Gminy Piekoszów (duże imprezy plenerowe) oraz Festiwal Konfrontacje Kultur (innowacyjna impreza o zasięgu ogólnopolskim), który obejmuje szeroką paletę wydarzeń tj. wernisaże malarskie i fotograficzne, spektakle teatralne i taneczne, sztuki wizualne, koncerty muzyczne oraz spotkania autorskie. A. Paździerz jako dyrektor od wielu lat wspiera ruch folklorystyczny i organizacje pozarządowe działające w sferze kultury na terenie gminy Piekoszów. Jego staraniem zespoły ludowe i koła gospodyń wiejskich stały się organizacjami pozarządowymi, skutecznie aplikującymi o środki na swoją działalność. Dzięki jego zaangażowaniu w budowanie partnerstw o charakterze kulturalnym realizowane są projekty międzynarodowe (m.in. Comenius Regio, Erasmus+) z parterami z Łotwy, Hiszpanii, Finlandii, Estonii, czy Chorwacji. Andrzej Paździerz działał i działa w wielu organizacjach pozarządowych, był prezesem Piekoszowskiej Grupy Rozwoju Qltura oraz Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy obejmującej 5 gmin i ponad 50 tys. mieszkańców, która realizuje Lokalne Strategie Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Andrzej Paździerz dwukrotnie został wybrany Świętokrzyskim Bibliotekarzem Roku w latach 2011 i 2015.
 • Marcel Sabat – polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Urodził się i wychowywał w Kielcach, Jego wielką pasją od najmłodszych lat był sport, grał w piłkę nożną, koszykówkę w klubie La Farge, uprawiał jazdę na rolkach, udzielał się także w licealnym kabarecie. Poszukując alternatywy dla sportowych pasji związał się z Teatrem Pegaz, prowadzonym przez Andrzeja Skorupskiego, dramaturga, reżysera i kierownika teatru działającego w Kieleckim Centrum Kultury. Zafascynował się sztuką aktorską i podjął studia na Wydziale Aktorskim Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera, które ukończył w r. 2014. Obronił dyplom aktorski rolą Marka w przedstawieniu Shopping & Fucking w reżyserii G. Wiśniewskiego, za którą w 2013 otrzymał Nagrodę Opus Film na 31. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Podczas studiów zagrał w spektaklu dyplomowym Złesny Agaty Dudy-Gracz. Występował na scenie warszawskiego Teatru Kamienica w sztuce My, dzieci z dworca ZOO autorstwa Christiane F. (2013 r.) w roli Detlefa, chłopaka tytułowej bohaterki, i w komedii Miłość i polityka (2014 r.) w reżyserii G. Chrapkiewicza jako młodszy asystent ministra. W 2014 r. zaangażowany został do roli Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego, członka Szarych Szeregów, w głośnym filmie Kamienie na szaniec. W dramacie historycznym Filipa Bajona Kamerdyner (2018) zagrał postać nazisty Kurta von Kraussa, syna Gerdy (Anna Radwan) i Hermanna (Adam Woronowicz). W zeszłym roku zagrał epizod u Christophera Nolana w filmie Tenet (2020) u boku Michaela Caine’a i Roberta Pattinsona oraz w znaczącej produkcji BBC zatytułowanej The Wildermere Children jako Berish Lerner. Główne role w tym filmie zagrali Thomas Kretschmann i Iain Glen. Wystąpił w teledyskach do piosenek: Ogień i lód Patryka Kumóra (2017) i Nie chcę Ciebie mniej Saszan (2018). W 2018 r. nagrał debiutancki singiel Zapomniany, do którego muzykę skomponował Marcin Nierubiec. Był uczestnikiem ósmej edycji programu rozrywkowego Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo (2017). Aktor wystąpił w wielu filmach i serialach m.in.: „1920. Wojna i miłość”, „Kamienie na Szaniec”, „Za niebieskimi drzwiami”, „Wyklęty” i inne.
 • Urszula Stępień – autorka obszernej monografii Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, stanowiącej uwieńczenie jej wieloletniej pracy naukowej, dokumentacyjnej w zakresie dziedzictwa. Dzięki jej działaniom nad modernizacją i nową interpretacją ekspozycji Muzeum Diecezjalnego, może ono poszczycić się znaczącymi dziełami takimi, jak obraz Łukasza Cranacha Starszego czy pamiątkami historycznymi w postaci rękawiczek królowej Jadwigi. W efekcie tych działań Muzeum jest ważnym punktem na trasie zwiedzania Sandomierza i całego województwa, czego potwierdzeniem jest liczba gości odwiedzających muzeum. Urszula Stępień jako pierwsza przed 10-ciu laty zainicjowała wystawy czasowe w muzeum. Wystawy poruszały tematy o zasięgu ogólnopolskim, kreowały nowe kierunki badawcze, ważne w promowaniu dziedzictwa nie tylko Sandomierza, ale całego województwa np. Zgoda Sandomierska. Zgoda panów – zgoda braci. Z dużym odzewem spotkała się prezentowana obecnie ekspozycja „Nie samym chlebem”, która zgromadziła prace wybitnych polskich artystów. Zainicjowała edukację muzealną, z której skorzystało kilkaset dzieci z Sandomierza i okolicznych miejscowości. Urszula Stępień włączyła muzeum do szerokich projektów, za co otrzymała nagrodę Sybilla 2002 oraz Róża Regionów – III miejsce w kategorii Róża Regionów w 2015 r. Dziedzictwo kulturowe promuje na licznych konferencjach. Dokonała wielu różnego rodzaju odkryć, nowych faktów w sensie naukowym i kulturowym, dotyczących m.in. kolegiaty, obecnej katedry w Sandomierzu. Jest autorką prawie 40 artykułów naukowych dotyczących dziedzictwa Sandomierza, współautorką tekstu do albumu Bazylika katedralna w Sandomierzu i autorką albumu Dawny Sandomierz. Obecnie opracowuje działalność kolekcjonerską ks. Jana Wiśniewskiego, autora monografii kościołów diecezji sandomierskiej i kieleckiej.
 • Rafał Urbański – doktor sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, wykładowcą na Wydziale Sztuki UJK, od 2009 r. jako grafik współpracuje z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (obecnie na etacie), od 2019 r. pełni funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kielce. Zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, prezentacjami video, projektowaniem internetowym i poligraficznym, łącząc tradycyjne techniki malarskie z najnowszymi osiągnięciami technik cyfrowych (znakiem rozpoznawczym jego twórczości jest wykorzystanie kodów QR, kodów DataMatrix oraz Spotify). W jego dorobku artystycznym znajduje się wiele publikacji komiksowych i wydawniczych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczestniczył w ponad stu dwudziestu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Belgii, Niemczech, Rosji, Hiszpanii, Czechach, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Serbii, Ukrainie, Kanadzie i Argentynie. Sukcesy odnosił także jako autor komiksów, zdobywając m.in. Grand Prix w II Konkursie Egmontu i Tenbitu za komiks Reportaż czy Grand Prix na XVI Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi za komiks Moja Ziemia Obiecana. W sezonie kulturalnym 2019/2020 prace Rafała Urbańskiego podziwiali uczestnicy kilkunastu wystaw zbiorowych na trzech kontynentach. Prace artysty znajdują się w licznych galeriach i muzeach np. Muzeum Technik Graficznych w Yoshinogawie w Japonii, Państwowym Muzeum Sztuki w Nowosybirsku w Rosji. Rafał Urbański wspierał projekt edukacyjny Teatru im. S. Żeromskiego „Stacja Kultura” skierowany do szerokiego odbiorcy, mający na celu wprowadzenie uczestników w świat teatru. Artysta w ramach projektu od września do listopada 2019 r. prowadził warsztaty z grafiki.
 • Kazimiera Zapałowa urodzona w 1945 r. w Chmielniku, obecnie na emeryturze, filolog i muzeolog. W latach 1967-2003 pracownik naukowy Muzeum lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Autorka wielu opracowań, esejów i artykułów o S. Żeromskim i ludziach związanych literacko z regionem świętokrzyskim m.in. Janie Gajzlerze czy Świętosławie Krawczyńskim. Jest autorką przewodników po muzeach S. Żeromskiego. Była konsultantką filmów Syzyfowe Prace i Przedwiośnie. Inicjatorka i wieloletni prezes Towarzystwa im. S. Żeromskiego fundującego od 33 lat stypendia im. Andrzeja Radka dla młodzieży z małych miejscowości, która na przekór losowi zdobywa wysokie wyniki nauczania. Zwieńczeniem popularyzowania twórczości S. Żeromskiego stała się budowa Dworu w Ciekotach. Dzięki zaangażowaniu Kazimiery Zapałowej i Barbary Wachowicz oraz przy wsparciu władz gminy Masłów zrekonstruowano Dwór Żeromskiego. K. Zapałowa opracowała koncepcję zagospodarowania wnętrz dworu zgodnie z duchem epoki. Dwór stał się wizytówka gminy, powiatu i województwa pełniąc funkcję edukacyjną i kulturalną dla mieszkańców i turystów. Coroczne imieniny Stefana obchodzone we wrześniu są doskonałą okazją do wspomnień o pisarzu i podkreślają jego związek z regionem świętokrzyskim. Klimat rodzinnego domu Żeromskich zawarła K. Zapałowa w cyklu artykułów pn. „Z dworku Żeromskiego” ukazujących się w odcinkach w Kurierze masłowskim. Dotyczyły one historii eksponatów w ciekockim dworku i fascynujących historii rodzinnych pisarza. Podarowała dworowi wiele fotografii i portretów pochodzących z prywatnej kolekcji. Pełna pasji i szacunku do twórczości pisarza, wyszukuje elementy wystroju wnętrz podnosząc atrakcyjność miejsca i przybliżając w sposób autentyczny poprzednią epokę. Za osobiste zaangażowanie w powstanie Dworu otrzymała tytuł honorowego kustosza Dworu Żeromskiego w Ciekotach. Na Żeromszczyźnie odbywają się cykliczne spotkania literackie „O Żeromskim od A do Z”. Jest autorką wielu pozycji książkowych: Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem (2003 r.), Miejsce zostało to samo…(2005 r.), 50 lat z Żeromskim. Zwierzenia kustosza. (2005 r.), I tylko rodzina kocha nas…(2008 r.), W najściślejszej ojczyźnie Stefana Żeromskiego. (2012 r.), Rodzinne konterfekty i pamiątki ikonograficzne w Dworku Żeromskiego w Ciekotach. (2013 r.), Rodzinny Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach. (2019 r.). Otrzymała wiele nagród i wyróżnień: Zasłużony Działacz Kultury (1978 r.), Za Zasługi dla Kielecczyzny (1985 r.)., nagroda miesięcznika Przemiany za eseistykę o Żeromskim i bibliofilskie inicjatywy edytorskie (1985 r.), Międzynarodowy Order Uśmiechu (2002 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003 r.), Główna nagroda Literacka im. Witolda Hulewicza (2011 r.), w 50.lecie działalności twórczej i społecznej odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2017 r.). Nagroda za inicjatywy mające na celu zachowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego, zaangażowanie w popularyzację twórczości Stefana Żeromskiego i wieloletnie działania na rzecz powstania i funkcjonowania Dworu Żeromskiego w Ciekotach, miejsca służącego promocji literatury i czytelnictwa.
 • Studio Tańca i Stylu Rewanż – szesnastokrotny finalista Mistrzostw Świata oraz zdobywca 4 tytułów Mistrza Świata w kategorii Show Dance Large Productions, ma na koncie 16 złotych medali (solo, duo, trio, mini formacje). Zespół „Rewanż” reprezentuje województwo świętokrzyskie w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach artystycznych, promując go w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej. W 2019 r. obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. Do najważniejszych osiągnięć „Rewanżu” należą występy na:
 • Mistrzostwach Świata WAFD w kategorii Mixed Age Super Showcases, I miejsce i 2 złote medale Płock 2019; I miejsce i 2 złote medale Płock 2018, I miejsce i złoty medal Liberec Czechy 2018,
 • Mistrzostwach Europy World Artistic Dance Federation: 2 złote medale Szczecin 2018`; 2 złote medale 2017 Warszawa, 6 złotych medali Liberec Czechy 2016; 4 złote medale Płock 2016.

Ponadto zespół taneczny jest zdobywcą:

 •  II miejsca i tytułu I wicemistrza świata IDO w kategorii Show Dance Large Produkcje w 2008 r., w Riesa Niemcy
 •  III miejsca i tytułu II wicemistrza świata IDO w kategorii jak wyżej w 2009 r.,
 •  II miejsca i tytułu I wicemistrza świata IDO w kategorii jak wyżej w 2010 r.,
 • II miejsce i srebrny medal Pucharu Świata IDO w kategorii jak wyżej w 2011 r.,
 • III miejsce i srebrny medal Pucharu Świata IDO w kategorii w kategorii jak wyżej w 2012 r.,
 • I miejsce i złoty medal Mistrzostw Świata IDO w kategorii Production 2014 Praga Czechy,
 • I miejsce i 6 złotych medali Mistrzostw Świata WAFD w kategorii Mixed Age Super Showcases, Liberec Czechy 2014,
 • I miejsce i złoty medal Mistrzostw Europy WAFD w kategorii Production 2016 Płock.
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

NAGRODY HONOROWE – STATUETKI

 • Zespół: dr Jerzy Tomasz Bąbel, Artur Jedynak i Kamil Kaptur- działający na rzecz wpisania Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2019 roku:
  • dr Jerzy Tomasz Bąbel – polski badacz zajmujący się archeologią pradziejową, rozprawę doktorską obronił w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie w 1988 r., w latach 1971-2000 pracował w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, a w latach 2000-2008 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pełnił obowiązki dyrektora i zastępcy dyrektora Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Krzemionki Opatowskie. Brał udział i kierował licznymi pracami archeologicznymi w Polsce i za granicą, w tym także na terenie pradziejowych kopalni w Krzemionkach. Kustosz dyplomowany, obecnie na emeryturze. Autor około dwustu prac naukowych i popularnonaukowych. W ramach Wydawnictwa ENETEIA w marcu 2009 r. wydał książkę pt. „Reinkarnacja”, a w 2015 r. monografię pt. „Krzemionki Opatowskie. Monument prahistorii Europy. Kopalnie krzemienia pasiastego”. Uczestniczył on jako ekspert niezależny w pisaniu wniosku nominacyjnego.
  • Artur Jedynak – kustosz Działu Archeologii Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Absolwent archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym współprowadzonych przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie; doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prowadził badania na kilkudziesięciu stanowiskach archeologicznych w Polsce, w tym pradziejowych kopalniach krzemienia – „Krzemionki” i „Borownia”. Jego zainteresowania skupiają się wokół badań prahistorycznego górnictwa i związanego z nim osadnictwa, a także na tematyce ochrony dziedzictwa archeologicznego i popularyzacji archeologii. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest on jednym z autorów wniosku nominacyjnego złożonego w 2018 r. w Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu, Planu Zarządzania Krzemionkowskim Regionem Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, a także poprzedzającego go wniosku o przyjęcie Krzemionek na tzw. Polską listę informacyjną (Tentative List).
  • Kamil Kaptur – archeolog, regionalista, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2003 r. pracownik Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kustosz w Dziale Archeologii. W ramach działalności zawodowej od wielu lat prowadzi prace badawcze w dorzeczu Kamiennej. Jego zainteresowania dotyczą głównie zagadnień archeologii regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowego górnictwa krzemienia oraz osadnictwa i hutnictwa żelaza w okresie rzymskim. W swojej pracy badawczej zajmuje się ponadto dziejami staropolskiego przemysłu oraz ochroną i inwentaryzacją stanowisk dawnego górnictwa rud żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. Autor opracowań naukowych i popularyzatorskich z dziedziny archeologii i historii regionu. Jest on jednym z autorów wniosku nominacyjnego złożonego w 2018 r. w Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu, a także poprzedzającego go wniosku o przyjęcie Krzemionek na tzw. Polską listę informacyjną (Tentative List).
 • Zespół Muzeum Narodowego w Kielcach – prof. dr hab. Robert Kotowski – Dyrektor, Koordynatorzy projektu: dr Agnieszka Kowalska – Lasek (zastępca dyrektora), Magdalena Klamka (zastępca dyrektora). Zespół zrealizował projekt: Modernizacja Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Kielcach. Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej to atrakcyjna, nowoczesna ekspozycja, łącząca w sobie znakomite walory artystyczne, wielokierunkowość oraz zmienność, a nade wszystko przybliżająca sztukę wieków miniowych. Niezwykła w swej formie a także treści wystawa, dzięki swym niezaprzeczalnym walorom artystycznym wzbudza od momentu otwarcia w październiku 2019 r. ogromne zainteresowanie, dostarczając wiele satysfakcji i wyjątkowych doznań w obcowaniu ze sztuką turystom nie tylko z całej Polski ale i odwiedzającym ją gościom zagranicznym. Osiągnięcie ma niewątpliwie charakter ogólnopolski, promuje region świętokrzyski, który może poszczycić jedną z najlepszych Galerii w Polsce.

Galeria fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-2-1024x683
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-2-1024x683

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-3-1024x623
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-3-1024x623

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-5-1024x641
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-5-1024x641

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-6-1024x628
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-6-1024x628

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-8-1024x571
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-8-1024x571

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-9-1024x615
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-9-1024x615

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-11-1024x620
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-11-1024x620

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-14-1024x611
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-14-1024x611

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-16-1024x644
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-16-1024x644

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-21-1024x614
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-21-1024x614

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-25-1024x626
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-25-1024x626

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-28-1024x628
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-28-1024x628

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-30-1024x654
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-30-1024x654

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-32-1024x637
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-32-1024x637

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-34-1024x683
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-34-1024x683

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-35-1024x623
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-35-1024x623

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-37-1024x683
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-37-1024x683

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-40-1024x598
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-40-1024x598

Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-41-1024x614
Swietokrzyska-Nagroda-Kultury-2020-41-1024x614

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this